Anställda, arbetsgivare och företag

Vad händer om du blir sjuk och inte kan arbeta? Vilken ekonomisk hjälp kan du få som företagare? På den här sidan har vi samlat länkar till myndigheternas information om bland annat företagande, anställning och sjukfrånvaro.

Arbetstagare, sjukfrånvaro och vab

På Försäkringskassans webbplats finns svar på frågor om smittbärarpenning, läkarintyg, karens, vab, sjukpenning, närståendepenning och ersättning till riskgrupper.

För dig som jobbar inom vården

Socialstyrelsen har tagit fram stöd, vägledning och information om covid-19 för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst samt tandvården.

Arbete hemifrån

Arbetsgivare som har möjlighet kan välja att rekommendera de anställda att arbeta hemifrån. Att arbeta på distans kan dämpa smittspridningen och på så vis avlasta sjukvården.

Men, när många arbetar hemifrån kan information hanteras på ett sätt som vi och våra it-system inte är vana vid. MSB har därför sammanställt råd till anställda och arbetsgivare för att stärka informationssäkerheten vid hemarbete under pandemin. Arbetsgivaren har också kvar sitt arbetsmiljöansvar när arbetstagaren arbetar hemma. 

Arbetsgivare och arbetsmiljö

Om du är arbetsgivare har du fortfarande ett arbetsmiljöansvar, även vid hemarbete. Med anledning av den omställning som coronapandemin kräver har regeringen därför beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att vidta informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare när det gäller risker i arbetsmiljön, som en följd av pandemin. Informationsinsatserna ska särskilt fokusera på risker i arbetsmiljön för vård- och omsorgspersonal och för arbetstagare som arbetar på distans, till exempel när arbete sker i hemmet.

Företag och näringsliv

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats med information och e-tjänster riktade till företag. Även andra myndigheter har information riktad till företagare.

Allmänna råd till verksamheter

Alla har ansvar för att hindra spridningen av covid-19. Folkhälsomyndigheten har gått ut med följande allmänna råd riktade till verksamheter i Sverige:

 • Sätt upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare.
 • Markera avstånd på golvet där köer kan bildas.
 • Möblera om på ett sätt som hindrar trängsel.
 • Håll digitala möten.
 • Se till att besökare kan tvätta händerna med tvål och vatten eller använda handsprit.
 • Undvik att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Folkhälsomyndighetens råd till olika verksamheter

Naturvårdsverkets tips och råd till dig som arbetar med frilufsliv

Svensk Handels riktlinjer för handeln med anledning av corona

Råd och regler för restauranger och krogar

För att minska spridningen av covid-19 gäller ska restauranger, caféer och barer:

 • Vidta åtgärder för att undvika trängsel i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar.
 • Se till att besökare kan hålla minst en meters avstånd till andra sällskap och att antalet besökare i ett och samma bord uppgår till högst åtta personer.
 • Endast servera mat och dryck till besökare som sitter vid ett bord eller en bardisk (om det är möjligt är det tillåtet att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva, så länge det inte leder till trängsel eller köer).
 • Erbjuda möjlighet att kunna tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit.
 • Informera besökare om hur de kan minska risken för att sprida smitta.

Enligt lag ansvarar kommunerna för tillsynen av serveringsställena. Om du upplever att reglerna inte följs kan du vända dig till den kommun där serveringsstället finns.

Kollektivtrafikföretag och trängsel

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har sammanställt vad kollektivtrafikföretag kan göra för att minska trängsel och därmed motverka smittspridning. Företag som anordnar buss-, tåg- eller sjöresor bestämmer vilka regler som gäller med företagets färdmedel. Sådana regler kan bland annat innebära begränsningar av antalet passagerare och hur långt avstånd passagerare ska hålla mellan varandra.

Till kollektivtrafikföretag räknas regionala kollektivtrafikmyndigheter, dess entreprenörer samt privata verksamhetsutövare.

För att kollektivtrafiken ska fungera behöver alla hjälpas åt. Trafikverket uppmanar följande:

 • Res bara om du måste – undvik resor i rusningstrafik.
 • Cykla eller gå om du har möjlighet.
 • Ersätt inte kollektivtrafikresor med bil i onödan.

Du kan läsa mer om det ansvar som Trafikverket har och vilka åtgärder som görs.

Råd, tips och exempel för företagare 

Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster. Påminn dina besökare om hur de bäst undviker smittspridning. Hjälp dina gäster med avspärrningsband, golvdekaler, gatupratare, affischer eller bordsryttare där det är risk för trängsel.

På MSB.se finns goda exempel på hur andra verksamheter har gjort för att bromsa smittan. Exemplen är hämtade från olika branscher såsom restauranger, caféer, badplatser, campingar, kollektivtrafik och sjöfart. Här finns också checklista, gatupratare, bordsryttare och affischer som du kan ladda ner, skriva ut och använda fritt i din verksamhet. 

Översikt över nationella åtgärder

Uppdaterades