Barn och föräldrar

Här har vi samlat information och länkar riktade till både barn och föräldrar. Det finns tips och råd om vad du kan vända dig om du är orolig, hur ni får vardagsrutinerna att fungera och hur du kan prata med barn om coronaviruset.
Lyssna på ditt barn och var uppmärksam på frågor.

Till barn och ungdomar

Är du orolig eller har frågor om coronaviruset kan du ringa eller chatta med BRIS stödlinje för barn. De har öppet alla vardagar klockan 9-12 och 14-21. På helgerna klockan 14-21.

Till föräldrar och andra vuxna

Så kan du prata med barn om covid-19:

  • Kolla läget. Ta reda på hur mycket ditt barn vet och hur det känner.
  • Uppmuntra till frågor. Lämna inte ditt barn ensamt med sina tankar.
  • Ge barnet hopp. Många jobbar just nu för att lösa situationen.
  • Överför inte din egen oro. Utgå från vad ditt barn undrar och behöver.
  • Försök behålla vardagsrutiner. Lugna och prata om annat än viruset.

Längre intervju med BRIS om hur du kan prata med barn

Rädda Barnen tips om hur du kan prata med barn

BRIS har en vuxentelefon dit du som är förälder kan ringa för att få hjälp med hur du stöder ditt barn i olika situationer. Öppen vardagar klockan 9-12. 

Få vardagsrutinerna att fungera


Rädda Barnens tips och råd till föräldrar som är hemma med barn på grund av coronaviruset

Uppdaterades