Coronapandemin: Detta gäller just nu

Här hittar du en sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. I sammanställningen har vi valt ut de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.
Uppdaterades

Lagstadgade restriktioner och förbud

Arrangemang inomhus

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

 • Vid arrangemang på fler än 20 deltagare måste alla sitta ner och deltagarna ska delas upp i sällskap om maximalt åtta personer. Det ska också vara minst en meter mellan sällskapen. Undantag görs för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts.
 • Vid arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
 • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor, som äger rum inomhus och där vaccinationsbevis används ligger deltagartaket på 500 deltagare. Om lokalen delas upp så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra gäller begränsningen 500 personer i varje sektion.

Mässor

Deltagartak på 500 besökare för mässor. En arrangör kan dela upp sammankomsten eller tillställningen i sektioner. Då gäller maxtaket varje enskild sektion.

Mässor behöver också, oavsett deltagarantal, beräkna det maximala antalet besökare och utställare utifrån kravet på 10 kvm/person.

Privata sammankomster i hyrda lokaler

 • Max 20 deltagare. Undantag görs för begravningsceremonier och minnesstunder då gränsen fortsatt är 50 deltagare.

Länsstyrelserna om begränsningar för privata sammankomster 

Restauranger och serveringsställen

 • Max åtta personer per sällskap.
 • Minst en meter mellan sällskapen.
 • Bara sittande gäster.
 • Stängning senast klockan 23.

Handelsplatser

 • Krav på minst 10 kvadratmeter per person.
 • Butiken ska se till att trängsel undviks.

Platser för kultur- och fritidsverksamheter

 • Krav på minst 10 kvadratmeter per person.
 • Verksamheten ska se till att trängsel undviks.
 • Undantag görs för verksamheter som riktar sig enbart till barn och unga.

Långväga kollektivtrafik

På buss- och tågresor över150 kilometer ska varje passagerare ha tillgång till en sittplats.

Resa in i Sverige

Inreseförbud från de flesta länder utanför EU/EES

 • Inreseförbud gäller för icke nödvändiga resor till Sverige från de flesta länder utanför EU/EES.
 • Förbudet gäller inte svenska medborgare eller medborgare i annat EU/EES-land samt medborgare från ett antal undantagsländer. Svenska medborgare och utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige har alltid rätt att resa in i Sverige.
 • Utländska medborgare över 18 år som reser till Sverige från länder inom EU/EES eller Norden måste visa upp EU:s digitala covidintyg eller motsvarande.
 • Utländska medborgare som reser till Sverige från länder utanför EU/EES måste omfattas av ett undantag från inreseförbudet och visa upp bevis på ett högst 72 timmar gammalt negativt testresultat.

Frågor och svar om inreseförbudet till Sverige (Regeringen)

Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin (Polisen)

Om inresa hos Regeringen

Råd och rekommendationer

Vaccinera dig om du kan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Det minskar risken för allvarlig sjukdom och död.

Läs mer om vaccin mot covid-19.

Stanna hemma vid symtom

Om du får symtom bör du stanna hemma. Läs mer om vad du bör tänka på om du eller någon i din närhet blir sjuk.

Om du har möjlighet att arbeta hemifrån vid symtom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna ger lägre prioritet för testning av personer som kan arbeta hemifrån. Dessa personer bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet. Läs Folkhälsomyndighetens nyhet från 20 januari.

Håll avstånd till andra

Håll avstånd till andra och undvik offentliga miljöer med trängsel. Detta gäller särskilt inomhus.

Särskilda råd till vuxna

 • Begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att till exempel avstå från större middagar och fester.
 • Arbeta hemifrån om du har möjlighet.
 • Undvik trängsel i kollektivtrafiken genom att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt.
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Särskilt råd till ovaccinerade

Den som är ovaccinerad löper större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att bli sjuk bör den som är ovaccinerad vara extra försiktig och undvika inomhusmiljöer där många människor samlas. 

Cuper och läger inomhus

 • Föreningar bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Avrådan gäller inte idrott som är yrkesmässig.
 • Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan genomföras med riskreducerande åtgärder.

Vuxenutbildningar och högskolor

 • På universitet och högskolor bör undervisning delvis bedrivas på distans för att minska trängseln. Praktiska moment som till exempel examinationer bör fortsatt genomföras på plats med riskreducerande åtgärder.
 • På folkhögskolor, yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning bör undervisning bedrivas på plats i lokalerna.

Information om covid-19 till anordnare av utbildningar för vuxna

Grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola

 • Huvudregeln är att undervisningen ska ske på plats.
 • Skolan bör vidta åtgärder för att undvika samlingar med stora grupper inomhus samt undvika att blanda klasser.
 • Skolans huvudman kan tillsammans med smittskyddsläkare besluta om att vidta andra åtgärder för att minska risken för smittspridning i en skola. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.