Så funkar Covidbevis

Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst som visar att du är vaccinerad mot covid-19. Läs mer om vad Covidbevis är och hur du kan skaffa ett.
Uppdaterades

Vad är Covidbevis?

 • Covidbevis är ett kostnadsfritt dokument, digitalt eller på papper, som visar att du är vaccinerad mot covid-19. Tanken är att det ska underlätta för utlandsresor inom EU.
 • I Sverige är det E-hälsomyndigheten som ansvarar för e-tjänsten Covidbevis. 
 • Från mitten av juli kan du också få bevis på negativt covid-19-test eller bevis på att du tillfrisknat.
 • Senast den 12 augusti ska du också kunna få bevis om tillfrisknande. Med bevis på tillfrisknande menas att man kan visa upp ett positivt covid-19-test som har tagits minst tio dagar tidigare.

Hur får jag ett covidbevis?

 • Inom sju dagar rapporteras din vaccination till Nationella vaccinationsregistret. När den är inrapporterad kan du beställa beviset via e-tjänsten Covidbevis.
 • För att kunna beställa ett digitalt covidbevis behöver du ha en godkänd svensk e-legitimation. Här hittar du information om hur du skaffar e-legitimation.
 • Om du inte har, eller kan använda, e-legitimation kan du få ditt Covidbevis hemskickat till din folkbokföringsadress. Du hittar blanketten för det på E-hälsomyndighetens webbplats.

Läs mer om hur det går till att skaffa ett Covidbevis på E-hälsomyndighetens webbplats. 

Hur använder jag ett covidbevis?

 • När du reser inom EU visar du upp beviset vid gränspassager i samband med ID-kontroll.
 • Du behöver ha ditt covidbevis tillgängligt under hela din resa.
 • Tänk på att det är landet du reser till som avgör vilka regler som gäller där. Det är ditt ansvar att kontrollera om du uppfyller kraven för att få resa in. Läs mer om olika länders inresebestämmelser hos Sweden Abroad. 

När kan jag få ett bevis och hur länge gäller det?

 • Ett vaccinationsbevis går att få både efter första och andra dosen. Tänk på att det kan ta upp till sju dagar innan vaccindosen är inrapporterad och att olika länder har olika regler för hur många doser som krävs för inresa.
 • Tänk på att det finns länder som kräver att det har gått en viss tid efter andra dosen innan man får resa dit. Kolla därför alltid vad som gäller för just landet du ska till.
 • Ett vaccinationsbevis är giltigt i 90 dagar, därefter kan du förnya det på samma sätt som du skaffade det.
 • Ett tillfrisknandebevis kommer att kunna utfärdas tidigast elva dagar efter ett positivt NAAT-test (PCR). Det kommer att vara giltigt i 180 dagar från det första positiva testresultatet.

Läs mer om Covidbevis i E-hälsomyndighetens Frågor och Svar.

Saknar du vaccindoser i ditt covidbevis?

 • En vanlig orsak till detta är att uppgifterna inte hunnit rapporteras in. Tänk på att det kan ta upp till sju dagar innan vaccindosen är inrapporterad.
 • I några covidbevis har fel upptäckts. Trots två vaccinationer så finns inte alla doser registrerade i dessa bevis. Att uppgifterna saknas kan bero på tekniska fel eller att överföringen blivit försenad. E-hälsomyndigheten undersöker tillsammans med regionerna vad som gått fel för att detta så snart som möjligt ska rättas till. 
 • Om du inte ska resa omedelbart, vänta några dagar och ta sedan ut ett nytt covidbevis.
 • Behöver du resa omedelbart? Covidbevis är inte ett krav för att få resa inom EU. Beviset är tänkt att underlätta resandet. Det är möjligt att resa inom EU i sommar även om man inte är vaccinerad eller fått sitt covidbevis, bland annat tack vara övergångsregler medan covidbevisen införs. Övergångsreglerna gäller till 12 augusti och innebär att du istället för covidbevis kan visa ett reseintyg om negativt covid-19-test.

Läs mer om hur du ska göra om det saknas vaccindoser i ditt covidbevis på E-hälsomyndighetens webbplats.

Kan barn få covidbevis?

 • Just nu vaccineras bara en del barn under 18 år, till exempel de som har vissa sjukdomar. Deras föräldrar kan söka ett covidbevis hos E-hälsomyndigheten.
 • Den som har fyllt 16 år och har e-legitimation kan ladda ner sitt covidbevis på webbplatsen Covidbevis.se. Senare i sommar kommer man kunna få ett covidbevis om man har testat sig och inte har Covid-19 eller om man har haft sjukdomen redan. Då får man det från där man har provtagit sig.