Covidbevis

Covidbeviset visar att du har fått vaccin mot covid-19, att du har testat negativt för eller har tillfrisknat från covid-19. Covidbevis ska underlätta när du vill resa inom Europa.
Uppdaterades

Vad är covidbevis?

Covidbeviset visar att du har fått vaccin mot covid-19, att du har testat negativt för eller har tillfrisknat från covid-19. Covidbevis är gratis och du kan få covidbeviset digitalt eller på papper. Det finns tre typer av bevis:

  • Vaccinationsbevis: Bevis på vaccination.
  • Testbevis: Bevis på negativt covidtest.
  • Tillfrisknandebevis: Bevis på tillfrisknande.

I Sverige ansvarar E-hälsomyndigheten för e-tjänsten Covidbevis.

E-hälsomyndigheten om covidbevis

Hur får jag ett covidbevis?

Du som har en godkänd svensk e-legitimation kan beställa ett digitalt covidbevis på www.covidbevis.se.

Så här gör du:

  1. Gå in på www.covidbevis.se
  2. Logga in med din e-legitimation.
  3. Beställ covidbeviset.
  4. Ladda ner covidbeviset i din mobil eller dator.

Om du inte har eller kan använda e-legitimation kan du få ditt covidbevis hemskickat till din folkbokföringsadress. Även den som saknar folkbokföringsadress kan beställa ett covidbevis.

Om du saknar e-legitimation eller folkbokföringsadress

Information om hur du skaffar e-legitimation och en digital brevlåda

Personer som inte har personnummer eller samordningsnummer 

Personer utan svenskt personnummer eller samordningsnummer har fått sina vaccinationer mot covid-19 registrerade på så kallade reservnummer. Dessa personer kan med start i januari 2022 få vaccinationsbevis, genom att ta kontakt med vården i sin region. Detta förutsätter att man har vaccinerat sig i Sverige. 

Läs mer på E-Hälsomyndighetens webbplats 

Vaccinationsbevis till svenskar som har blivit vaccinerade i tredjeland

Svenskar som har vaccinerat sig i tredjeland (länder utanför EU/EES) kan få vaccinationsbevis. Hos E-hälsomyndigheten kan du läsa om vad som gäller och hur du gör för att ansöka om vaccinationsbevis.

Covidbevis och resor inom EU

Beviset är till för att bland annat underlätta resor till andra länder inom EU. Kraven för inresa kan skilja sig mellan olika länder. Kraven för inresa kan också ändras med kort varsel.

Vissa länder kräver ett intyg på att du inte har covid-19 för att du ska kunna resa in i landet. Olika länder kräver olika typer av intyg. Ta därför reda på vad som gäller för det land du vill åka till. Tänk även på att ta reda på vad som gäller för transitland, alltså då du passerar ett eller flera länder på väg till din slutdestination.

Om olika länders inresebestämmelser på ambassadernas webbplats Sweden Abroad.

UD:s app resklar hjälper dig att hålla koll på vad som gäller för ditt resmål.

Regeringens frågor och svar inför utlandsresa under coronapandemin. 

Lista över länder där Covidbevis gäller (E-hälsomyndighetens webbplats)

Bevis på vaccination för att resa (E-hälsomyndighetens webbplats)

Saknas vaccindoser i covidbeviset?

En vanlig orsak till att en dos saknas är att uppgifterna inte hunnit rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret. Det kan ta upp till sju dagar innan vaccindosen är inrapporterad.

E-hälsomyndighetens information om vad du kan göra om det saknas vaccindoser i ditt covidbevis.

Fler frågor om covidbevis?

E-hälsomyndigheten har tagit fram svar på vanliga frågor om covidbevis. Där kan du få svar på dina frågor, bland annat om giltighetstider, barn och covidbevis, hur du gör för att få covidbeviset på papper och om krav för att få covidbevis.

E-hälsomyndighetens frågor och svar om covidbevis

Mer om covidintyget i EU (Europeiska kommissionen)