Så funkar covidbevis

Covidbevis är ett dokument som visar att du är vaccinerad mot covid-19. Det kan också visa om du har testat negativt eller tillfrisknat från covid-19. Covidbevis ska underlätta när du vill resa inom Europa.
Uppdaterades

Vad är covidbevis?

Covidbevis ska underlätta vid resor inom EU. Covidbevis är gratis och du kan få covidbeviset digitalt eller på papper. Det finns tre typer av bevis:

  • Vaccinationsbevis: bevis på vaccination för att resa, för vaccinerade
  • Testbevis: bevis på negativt covidtest för att resa, för ovaccinerade
  • Tillfrisknandebevis: bevis på tillfrisknande för att resa, endast vid särskilda fall

I Sverige ansvarar E-hälsomyndigheten för e-tjänsten Covidbevis.

Hur får jag ett covidbevis?

För att kunna beställa ett digitalt covidbevis behöver du ha en godkänd svensk e-legitimation. Du behöver också ha tillgång till en digital brevlåda.

Så här gör du:

  1. Gå in på www.covidbevis.se
  2. Logga in med din e-legitimation.
  3. Beställ covidbeviset.
  4. Ladda ner covidbeviset i din mobil eller dator.

Om du inte har eller kan använda e-legitimation kan du få ditt covidbevis hemskickat till din folkbokföringsadress. Även den som saknar folkbokföringsadress kan beställa ett covidbevis.

Måste jag ha covidbevis för att resa inom EU?

Nej, covidbevis är inget krav för att resa inom EU. Beviset är till för att underlätta resor till andra länder inom EU.

Vissa länder kräver ett intyg på att du inte har covid-19 för att du ska kunna resa in i landet. Olika länder kräver olika typer av intyg. Ta därför reda på vad som gäller för det land du vill åka till. Tänk även på att ta reda på vad som gäller för transitland, alltså då du passerar ett eller flera länder på väg till din slutdestination.

Hur använder jag mitt covidbevis?

Vid resor inom EU visar du upp ditt covidbevis i samband med ID-kontroll, när du ska passera en gräns. Du behöver ha ditt covidbevis tillgängligt under hela din resa.

Det är landet du reser till som avgör vilka regler som gäller där. Du ansvarar själv för att kontrollera om du uppfyller kraven för att få resa in.

Länder där covidbevis gäller (E-Hälsomyndighetens webbplats)

Saknas vaccindoser i covidbeviset?

En vanlig orsak till att en dos saknas är att uppgifterna inte hunnit rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret. Det kan ta upp till sju dagar innan vaccindosen är inrapporterad.

Fler frågor om covidbevis?

E-hälsomyndigheten har tagit fram svar på vanliga frågor om covidbevis. Där kan du få svar på dina frågor, bland annat om giltighetstider, barn och covidbevis, hur du gör för att få covidbeviset på papper och om krav för att få covidbevis.