Du som är över 70 år

Här finns råd till äldre om smittspridning, vilket stöd som finns att få och om dina rättigheter i hälso- och sjukvården.

Sök vård om du behöver akut hjälp

Det är viktigt att den som behöver sjukvård för svåra och akuta tillstånd inte undviker att söka hjälp på grund av rädsla för covid-19. Vid akuta tillstånd, ring 112. Har du frågor om symtom och vård som inte är akuta, ring 1177. Mer information hos Socialstyrelsen. 

Undvik sociala kontakter om du är över 70 år

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid smitta av covid-19. Om du är över 70 år uppmanas du därför att:

  • Begränsa din nära kontakter med andra.
  • Undvik platser med många människor, som till exempel affärer eller kollektivtrafik.
  • Håll kontakten med nära och kära via telefon eller dator. 
  • Promenera gärna utomhus. 
  • Be om hjälp med att handla mat och uträtta ärenden. Kontakta din kommun om du inte har någon som kan hjälpa dig. eHälsomyndigheten har information om vad som gäller för att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek åt någon annan.

Mer information till dig som är över 70 år

Besöksförbud på alla äldreboenden

Regeringen har infört besöksförbud på landets alla äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Undantag mot förbudet kan ges i enskilda fall om det finns särskilda omständigheter och om risken för spridning av covid-19 är liten.

Få hjälp och stöd

Om du behöver hjälp med att handla mat eller hämta ut mediciner ska du höra av dig till din kommun. Cirka hälften av kommunerna har ett samarbete med Frivillig resursgrupp (FRG) som stöttar kommuner, till exempel med att handla mat till riskgrupper.

I de kommuner där det inte finns FRG finns det en akutlösning där Röda korset, Rädda barnen, Stadsmissionen, Svenska kyrkan och Riksidrottsförbundet kan hjälpa till. Några kommuner har en annan lösning. Ring eller mejla till din kommun för att få veta mer om hur du kan få hjälp.

På webbplatsen Uppdrag psykisk hälsa hittar du samlad information om stöd och resurser för äldre. 

Ålder avgör inte rätt till vård

Med anledning av den diskussion som förts i medierna om äldre människor inte skulle erbjudas intensivvård tydliggör Socialstyrelsen att så inte är fallet. I de nationella principerna för prioritering inom intensivvård framgår att alla ska ha vård på lika villkor, oavsett ålder, något som är fastslaget i lagen sedan länge.

Dina rättigheter i vården 

1177.se kan du läsa om hur du söker vård, vilka lagar och regler som gäller, vilka avgifter du får betala och vilka rättigheter du har.

Om du inte är nöjd med din vård ska du i första hand kontakta den mottagning du varit i kontakt med. I varje region finns dessutom en patientnämnd som ska hjälpa dig om du inte är nöjd med vården. Patientnämnden kan till exempel hjälpa dig med att komma i kontakt med ansvarig vårdpersonal. Kontakta din region för att få veta mer.

Uppdaterades