Du som är över 70 år

Här finns råd till äldre om smittspridning, vilket stöd som finns att få och om dina rättigheter i hälso- och sjukvården.
Uppdaterades

Från och med 22 oktober gäller de allmänna råden för att förhindra smittspridning för alla i samhället, även för riskgrupper och de som är 70 år och äldre. Folkhälsomyndigheten har tagit bort rekommendationen om att dessa grupper bör undvika kontakter med andra.

Råd till dig som är äldre

  • Håll avstånd till andra på offentliga platser, till exempel i affärer, på gym eller i kollektivtrafiken. Fortsätt gärna att handla vid särskilda tidpunkter då det är mindre antal människor i affären.
  • Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.
  • Res i första hand med egna färdmedel eller allmänna färdmedel som går att boka. Undvik resor med kollektivtrafik som till exempel buss, tunnelbana eller spårvagn. Undvik att resa i rusningstid.

Tips för att hålla kontakt och att träffas på ett säkert sätt

Planera i förväg och fundera över vad du kan göra för att minska riskerna för smittspridning.

  • Håll kontakt via telefon och träffas på ett sätt där du inte riskerar att bli smittad eller att sprida smitta vidare. 
  • Undvik att träffas om du har sjukdomssymtom, även milda symtom.
  • Träffas hellre utomhus än inomhus och håll ungefär en armlängds avstånd till andra människor. Att vara utomhus främjar välbefinnandet och minskar betydligt risken för smitta. 
  • Att träffas i mindre grupper går bra, men undvik sammanhang med många människor.
  • Placera stolar och bord så att avstånd kan hållas, även utomhus. En tom stol emellan kan vara ett bra riktmärke.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten innan ni ska fika eller äta tillsammans. Handsprit kan vara ett alternativ om tvål och vatten inte finns tillgängligt.
  • Ta för vana att tvätta händerna det första du gör när du kommer hem.

Information om vård och akut hjälp

Vård på lika villkor

Det är viktigt att den som behöver sjukvård för svåra och akuta tillstånd inte undviker att söka hjälp på grund av rädsla för covid-19. I de nationella principerna för prioritering inom intensivvård framgår att alla ska ha vård på lika villkor – oavsett ålder. Det är fastslaget i lagen sedan länge.

Äldreboenden

Folkhälsomyndigheten kan införa lokala besöksförbud på äldreboenden. På platser där lokalt besöksförbud införs kommer verksamheten kunna göra vissa undantag och tillåta besök från till exempel make, maka och partner. Förordningen som medger lokala besöksförbud trädde i kraft 21 november och gäller till och med februari 2021.

Kontakta det aktuella äldreboendet för att ta reda på vad som gäller för besök. Den som bedriver en verksamhet ansvarar för att smitta inte kommer in och sprids till boende och personal. Anhöriga och boende har också ansvar för att begränsa smittspridning och följa de allmänna råden.

Folkhälsomyndigheten om att förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden

Få hjälp och stöd

Hör av dig till din kommun om du behöver hjälp med att handla mat eller hämta ut mediciner.

Cirka hälften av kommunerna har ett samarbete med Frivilliga Resursgruppen (FRG). FRG stöttar kommuner med att till exempel handla mat till riskgrupper. I andra kommuner finns det en akutlösning där Röda korset, Rädda barnen, Stadsmissionen, Svenska kyrkan och Riksidrottsförbundet kan hjälpa till. Några kommuner har andra lösningar. Ring eller mejla till din kommun för att få veta mer om hur du kan få hjälp.

På webbplatsen Uppdrag psykisk hälsa hittar du samlad information om stöd och resurser för äldre. Mer information och viktiga telefonnummer hittar du på sidan Om du känner dig orolig.

Dina rättigheter i vården 

1177.se kan du läsa om hur du söker vård, vilka lagar och regler som gäller, vilka avgifter du får betala och vilka rättigheter du har.

Om du inte är nöjd med din vård ska du i första hand kontakta den mottagning du varit i kontakt med. I varje region finns dessutom en patientnämnd som ska hjälpa dig om du inte är nöjd med vården. Patientnämnden kan till exempel hjälpa dig med att komma i kontakt med ansvarig vårdpersonal. Kontakta din region för mer information om covid-19.