Om du känner dig orolig på grund av coronaviruset

En kris som den pågående pandemin kan påverka människors psykiska välmående. Här har vi samlat information för dig som känner oro eller som vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa.
Uppdaterades

Att känna oro

När vi umgås mindre med andra människor kan vi känna oss ensamma, nedstämda eller oroliga. Vi kan också känna oss oroliga och rädda för att bli smittade av coronaviruset eller för att någon av våra närstående ska smittas.

Förändringar i samhället som den pågående pandemin för med sig kan skapa oro och frustration hos många. Känslorna förstärks ofta av att vi inte vet hur situationen kommer att utvecklas. Då är det bra att påminna sig om att situationen kommer att gå över.

Socialstyrelsen gör varje år en undersökning gällande äldreomsorgen, och 2020 visar resultatet att det är fler på särskilt boende för äldre än tidigare som besväras av oro, ängslan och ångest. Man hänvisar att det främst beror på besöksförbud.

Alla reagerar olika i oroliga tider. Om du känner dig orolig, nedstämd, har svårt att sova eller inte kan släppa tankarna på viruset finns det några saker du kan göra för att själv hantera din oro eller stress:

  • Fortsätt med dina vanliga rutiner så gott det går. 
  • Försök att hålla dig sysselsatt med saker som du mår bra av. 
  • Testa att begränsa din nyhetskonsumtion om du känner att nyheterna gör dig mer orolig eller får dig att må dåligt.
  • Hämta din information om covid-19 från tillförlitliga källor. Det sprids mycket felaktig information i kristider som kan bidra till oro.

Prata om din oro och hur du känner dig

Det är bra att sätta ord på sin oro. Prata med någon som du litar på och berätta hur du känner. Om du hellre vill prata med någon utomstående finns det flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.

Röda korset

Röda korsets webbplats kan du ta del av råd om hur du kan hjälpa dig själv när rädslan tar över. 

Svenska kyrkan

Du kan kontakta jourhavande präst via Svenska kyrkans chatt eller genom att skicka ett digitalt brev till Svenska kyrkan. Det går även att nå jourhavande präst via telefonnummer112.

Jourhavande medmänniska

Du kan ringa Jourhavande medmänniska 08-702 16 80 varje natt mellan klockan 21-06.

Föreningen Mind – för psykisk hälsa

Hos Mind finns flera telefonlinjer och chattar om du behöver prata med någon.

  • Självmordslinjen.Självmordslinjen kan du prata med någon om du har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. De erbjuder hjälp via telefonnummer: 90101 och via Självmordslinjens chatt. Du kan även mejla Självmordslinjen.
  • Äldrelinjen. Du som är över 65 och behöver någon att prata med kan ringa Äldrelinjen på telefonnummer: 020-22 22 33, vardagar klockan 8-19 och på helger klockan10-16.
  • Föräldralinjen. Om du är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet kan du ringa Föräldralinjen på telefonnummer: 020-85 20 00, vardagar mellan klockan10-15 och torsdagar 19-21.

Mer information, stöd och hjälp

Rädda barnen

Rädda barnen har samlad information om hur man kan minska oron för coronaviruset hos barn och föräldrar.

Stöd och hjälp hos Uppdrag psykisk hälsa

På Sveriges kommuner och regioners webbplats Uppdrag psykisk hälsa finns information om hur du kan få stöd och hjälp för att bevara din psykiska hälsa under nuvarande kris. Informationen vänder sig till både barn, ungdomar, vuxna och äldre.

Hos Uppdrag psykisk hälsa hittar du tips om allt från digitala fritids och digital läxhjälp för barn, till hur äldre personer kan få en meningsfull vardag och hantera sin oro.

Isolering kan öka risken för våld i nära relationer

Vi isolerar oss mer för att minska smittspridning av covid-19. Isoleringen gör samtidigt att det finns en ökad risk för våld i nära relationer och det kan vara svårt att söka hjälp när du är isolerad. 

Om du är drabbad så finns till exempel Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50. 

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att, i ljuset av covid-19, hitta arbetssätt som kan användas av kommuner. Kommunerna ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck där man också vill kunna etablera kontakt med dem som är utsatta.

Om våld och covid-19 hos Jämställdhetsmyndigheten.

Självhjälpsprogram vid oro

Region Stockholm har tagit fram ett kostnadsfritt självhjälpsprogram för invånare i Stockholm som upplever oro i samband med covid-19. Programmet vänder sig till dig som vill lära dig att hantera oron på egen hand och är åtkomligt för alla invånare över18 år i Stockholms län via 1177 Vårdguiden.