Idrott och träning

Idrott och träning kan utföras om det sker på ett smittsäkert sätt.
Uppdaterades

Alla har ett stort eget ansvar att minska smittspridning av covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Verksamheters ansvar

Alla verksamheter har enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ett ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

Det innebär att verksamhet i idrottsmiljöer, träningshallar, gym, badhus med mera bör:

  • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning. Desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel kan användas
  • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller att använda handdesinfektion och uppmana till god handhygien.
  • Se till att det finns tydlig skyltning om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
  • Markera avstånd på golvet, möblera om eller skapa utrymme på något annat sätt för att undvika trängsel.

Ansvaret för att undvika trängsel ligger både hos verksamheten och hos individen.

Tillsynsvägledning för verksamheter

Läger och cuper för barn och unga

Läger och mindre cuper kan genomföras, men det är fortsatt viktigt att minska risken för smittspridning. Läger och cuper bör därför genomföras med mindre grupper som inte blandas. Det är också viktigt att ha rutiner för att hantera eventuell smittspridning och för hur deltagare ska kunna åka hem om någon deltagare får sjukdomssymtom.

Läger kan anordnas både inomhus och utomhus. Det finns inga restriktioner om längden på läger eller cuper. Det är möjligt att åka till en annan region och delta med andra barn och unga än de från samma klass eller lag. Det är bra om läger och cuper riskbedöms för att minska riskerna för smittspridning. Det är också viktigt att inte dela utrustning, mat eller vatten med varandra och vara observant på sjukdomssymtom.

Verksamheten bör ske i grupper med begränsat antal personer. Olika klasser, lag, kollogårdar, konfirmandgrupper eller liknande bör så långt som möjligt inte blandas. Undvik större samlingar av lägerdeltagare eller ledare i matsalar, entréer, samlingsrum och andra gemensamma utrymmen. Ordna övernattning med få personer i samma rum och undvik stora sovsalar. I länken nedan hittar du mer information om vad man ska tänka på.

Här hittar du Folkhälsomyndighetens information om läger och cuper

Tävlingsverksamhet

Den som ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör göra en riskbedömning, särskilt när man tar ställning till hur många som ska delta. En riskbedömning bör göras för hela arrangemanget, det vill säga även för exempelvis publik, transport, måltider och andra aktiviteter.

Läs mer om cuper, matcher och tävlingar hos Folkhälsomyndigheten
Läs mer om max antal deltagare i motionslopp, publik, m.m., hos Folkhälsomyndigheten