Skola och barnomsorg

Här har vi samlat information om vad som gäller för förskolor, skolor och annan utbildning utifrån smittskyddsläget. Här finns det också andra länkar riktade till skolor och utbildningsansvariga.

Om distansundervisning

Under våren 2020 rekommenderade Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolor, lärosäten, yrkeshögskolan och komvux skulle bedriva distansundervisning. Rekommendationen togs bort den 15 juni. Det kan fortfarande vara aktuellt att bedriva delar av undervisningen på distans.

Grundskolor och förskolor

Grundskolor och förskolor kan fortsätta hålla öppet, som tidigare. Elever som är sjuka och kan riskera att smitta andra ska stanna hemma från skolan. Friska och symtomfria elever ska fortsatt gå i skolan. För information om vad som gäller på en särskild skola eller förskola, kontakta rektor eller huvudman.

Studiestöd

Det finns olika anpassningar hos CSN med anledning av pandemin som orsakas av det nya coronaviruset. Det finns även trygghetsregler för dig som betalar tillbaka på dina studielån, om din ekonomi påverkas och du får svårt att betala.

Uppdaterades