Skola och barnomsorg

Här har vi samlat information om vad som gäller för förskolor, skolor, lärosäten och annan utbildning utifrån smittskyddsläget. Här finns det också andra länkar riktade till skolor och utbildningsansvariga.

Grundskolor och förskolor

Grundskolor och förskolor kan fortsätta hålla öppet som tidigare, men elever som är sjuka ska stanna hemma. Friska och symtomfria elever ska gå i skolan. För information om vad som gäller på en särskild skola eller förskola, kontakta rektor eller huvudman.

Vid ökad smittspridning kan en ansvarig huvudman, i samråd med smittskyddsläkare, besluta om att stänga förskolor och skolor.

Skolan räknas inte som allmän sammankomst

Förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer gäller inte skolor och förskolor.  Även om förbudet inte gäller skolor och förskolor rekommenderar Skolverket att justeringar görs för att undvika trängsel i gemensamma utrymmen, som exempelvis skolmatsal och aula.

Gymnasieskolor, lärosäten och annan högre utbildning

För att minska trängseln och smittspridningen har regeringen beslutat att gymnasieskolor under vissa förutsättningar kan kombinera närundervisningen med distansundervisning.

Lärosäten (till exempel universitet och högskolor), yrkeshögskolor, folkhögskolor och olika former av vuxenutbildning kan enligt Folkhälsomyndigheten betraktas som arbetsplatser. Myndigheten hänvisar här till de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället.

Studiestöd

Det finns olika anpassningar hos CSN med anledning av pandemin som orsakas av det nya coronaviruset. Det finns även trygghetsregler för dig som betalar tillbaka på dina studielån, om din ekonomi påverkas och du får svårt att betala.

Samlad information från CSN om studiestöd med anledning av covid-19

Uppdaterades