Skola och barnomsorg

Här har vi samlat information om vad som gäller för förskolor, skolor, lärosäten och annan utbildning utifrån smittskyddsläget. Här finns det också andra länkar riktade till skolor och utbildningsansvariga.

Grundskolor och förskolor

Grundskolor och förskolor kan fortsätta hålla öppet som tidigare, men elever som är sjuka ska stanna hemma från skolan. Friska och symtomfria elever ska gå i skolan. För information om vad som gäller på en särskild skola eller förskola, kontakta rektor eller huvudman.

Vid ökad smittspridning kan en ansvarig huvudman, i samråd med smittskyddsläkare, besluta om att stänga förskolor och skolor.

Skolan räknas inte som allmän sammankomst

Förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer gäller inte skolor och förskolor. Däremot är förbudet tänkt att fungera som en norm. Även om förbudet inte gäller skolor och förskolor rekommenderar Skolverket att justeringar görs för att undvika trängsel i gemensamma utrymmen, som exempelvis skolmatsal och aula.

Gymnasieskolor, lärosäten och annan högre utbildning

I höst kommer gymnasieskolor åter att bedriva undervisning i skolans lokaler. För att minska trängseln i kollektivtrafiken har regeringen beslutat att gymnasieskolor under vissa förutsättningar kan kombinera närundervisningen med viss fjärr- eller distansundervisning.

Lärosäten (till exempel universitet och högskolor), yrkeshögskolor, folkhögskolor och olika former av vuxenutbildning kan enligt Folkhälsomyndigheten betraktas som arbetsplatser. Myndigheten hänvisar här till de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället.

Studiestöd

Det finns olika anpassningar hos CSN med anledning av pandemin som orsakas av det nya coronaviruset. Det finns även trygghetsregler för dig som betalar tillbaka på dina studielån, om din ekonomi påverkas och du får svårt att betala.

Samlad information från CSN om studiestöd med anledning av covid-19

Högskoleprovet

Ett begränsat högskoleprov kommer att genomföras söndag den 25 oktober. Endast personer utan ett giltigt provresultat kan anmäla sig och maximalt 27 600 kommer att få skriva provet. Normalt genomförs provet på runt 120 orter i Sverige men antalet orter kommer att begränsas något denna gång. Anmälan till provet är öppen 25 september - 1 oktober.

Mer information om hösten högskoleprov hos Universitets- och högskolerådet (UHR).

Rekommendationer till skolkörer och musikklasser

De här rekommendationerna gäller elever som träffas dagligen i skolans lokaler även utanför musik- och sångundervisningen.

  • Delta bara om du är frisk. Du som känner dig sjuk eller har symtom på infektion, även milda sådana, ska stanna hemma.
  • Håll en armlängds avstånd mellan varandra.
  • Var noggrann med din handhygien.
  • Hosta och nys i armvecket. Vänd dig bort, eller gå gärna iväg, så att du inte nyser eller hostar i riktning mot någon annan.
  • Använd egen mikrofon. Dela inte noter eller annat material med varandra.
Uppdaterades