Skola och barnomsorg

Här har vi samlat information om vad som gäller för förskolor, skolor, lärosäten och annan utbildning utifrån smittskyddsläget. Här finns det också andra länkar riktade till skolor och utbildningsansvariga.
Uppdaterades

Grundskolor och förskolor

Grundskolor och förskolor kan hålla öppet, men elever som är sjuka ska stanna hemma. Friska och symtomfria elever ska gå i skolan. För information om vad som gäller på en särskild skola eller förskola, kontakta rektor eller huvudman.

Regeringen har beslutat att högstadieskolor ska få möjlighet att bedriva distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken. Folkhälsomyndigheten bedömer att det är möjligt att återgå till undervisning på plats efter sommarlovet

Vid ökad smittspridning kan en ansvarig huvudman, i samråd med smittskyddsläkare, besluta om att stänga förskolor och skolor.

 

Gymnasieskolor, lärosäten och annan högre utbildning

Det är varje skolas huvudman som bestämmer hur undervisningen ska bedrivas. Undervisningen på landets gymnasieskolor får bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och närundervisning. Folkhälsomyndigheten bedömer att det är möjligt för gymnasier att återgå till undervisning på plats efter sommarlovet

Lärosäten (till exempel universitet och högskolor), yrkeshögskolor, folkhögskolor och olika former av vuxenutbildning kan enligt Folkhälsomyndigheten betraktas som arbetsplatser för studenterna. Myndigheten hänvisar till de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället.

Studiestöd

Det finns olika anpassningar hos CSN med anledning av pandemin som orsakas av det nya coronaviruset. Det finns även trygghetsregler för dig som betalar tillbaka på dina studielån, om din ekonomi påverkas och du får svårt att betala.

Information från CSN om studiestöd med anledning av covid-19