Skola och barnomsorg

Här har vi samlat information och länkar som riktar sig till skolor. Hur kan skolorna minska smittspridningen av coronavirus? Vad gäller med sjukfrånvaro, skolplikt, betygssättning med mera?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, högskolor och universitet inför distansundervisning med anledning av det nya coronaviruset. Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna. 

Grundskolor och förskolor påverkas i nuläget inte av rekommendationen. Elever som är sjuka och kan riskera att smitta andra ska stanna hemma från skolan. Friska och symtomfria elever ska fortsatt gå i skolan. För information om vad som gäller på en särskild skola eller förskola, kontakta rektor eller huvudman.

Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan stänger på grund av coronaviruset. Det finns även trygghetsregler för dig som betalar tillbaka på dina studielån, ifall din ekonomi påverkas och du får svårt att betala.

Uppdaterades