Inrikesresor och kollektivtrafik

Enligt smittskyddslagen har var och en i Sverige ansvar att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar som covid-19. Här finns information om vad du behöver tänka på vid resor inom landet.

Innan du reser

Sedan den 13 juni 2020 kan symtomfria personer resa i Sverige. Både under resan och vistelsen är det viktigt att du håller avstånd till andra och undviker trängsel. Innan du åker bör du kontrollera med trafikoperatören om nya rutiner, anvisningar och hur trafiken påverkas av smittan. Även trafikföretagen har ett ansvar att minska risken för trängsel och begränsa antalet passagerare per fordon. 

Följ information från kommunen du tänkt besöka om vad som gäller på plats. Undvik större sociala sammanhang. 

Följ de allmänna råden om hur du skyddar dig själv och andra. Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och håll avstånd till andra.

Res i första hand med andra färdmedel än kollektivtrafik. Behöver du resa kollektivt bör du välja alternativ där det går att boka en sittplats.

Kollektivtrafikföretag och trängsel

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har sammanställt vad kollektivtrafikföretag kan göra för att minska trängsel och därmed motverka smittspridning. Företag som anordnar buss-, tåg- eller sjöresor bestämmer vilka regler som gäller med företagets färdmedel. Sådana regler kan bland annat innebära begränsningar av antalet passagerare och hur långt avstånd passagerare ska hålla mellan varandra.

Till kollektivtrafikföretag räknas regionala kollektivtrafikmyndigheter, dess entreprenörer samt privata verksamhetsutövare.

Arbeta hemifrån om du kan

De som har möjlighet att arbeta hemma bör fortsätta med det även under hösten, rekommenderar Folkhälsomyndigheten. Det bidrar till minskad trängsel i kollektivtrafiken.

Många har inte möjlighet att arbeta hemifrån, till exempel de som arbetar i servicesektorn eller inom vård och omsorg. För att de ska kunna ta sig så säkert som möjligt till och från arbetet är det viktigt att försöka undvika trängsel.

Mer information

Många trafikföretag har information om det nya coronaviruset. Gå in på det aktuella reseföretagets webbplats för information om nya rutiner och vad som gäller de linjer eller sträckor som du ska resa. Följ anvisningarna från trafikoperatören.

Uppdaterades