Inrikesresor och kollektivtrafik

Enligt smittskyddslagen har var och en i Sverige ansvar att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar som covid-19. Här finns information om vad du behöver tänka på vid resor inom landet.

Innan du reser

Symtomfria personer kan resa i Sverige. Både under resan och vistelsen är det viktigt att du håller avstånd till andra och undviker trängsel. Innan du åker bör du kontrollera med trafikoperatören om nya rutiner, anvisningar och hur trafiken påverkas av smittan. Även trafikföretagen har ett ansvar att minska risken för trängsel och begränsa antalet passagerare per fordon. 

  • Följ information från kommunen du tänkt besöka om vad som gäller på plats. Undvik större sociala sammanhang.
  • Följ de allmänna råden om hur du skyddar dig själv och andra. Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och håll avstånd till andra.
  • Res i första hand med andra färdmedel än kollektivtrafik. Om du måste resa kollektivt bör du undvika trängsel och välja alternativ där det går att boka en sittplats.

Att alla istället tar bilen är inte heller en lösning eftersom det kan orsaka trafikstockningar på vägarna som hindrar nödvändiga resor och transporter. För att nödvändiga resor och transporter ska kunna genomföras, utan trafikstopp eller ökad smittspridning, måste alla hjälpas åt.

  • Res bara om du måste – undvik resor i rusningstrafik.
  • Cykla eller gå om du har möjlighet.
  • Ersätt inte kollektivtrafikresor med bil i onödan.

Om du blir sjuk på resan

Tänk på att lokala utbrott av covid-19 kan förekomma på den ort du reser till. Lokala bestämmelser och restriktioner kan införas med kort varsel och kan påverka dina möjligheter att resa hem igen.

Om du skulle bli sjuk på ett resmål är det viktigt att du kan ta hand om dig själv. Du bör antingen stanna kvar där du befinner dig tills du är frisk igen, eller ta dig hem själv på ett säkert sätt, utan att riskera att smitta andra. Använd inte allmänna färdmedel för att ta dig hem om du är sjuk.

Här ger Folkhälsomyndigheten råd om vad du ska tänka på när du planerar att resa.

Kollektivtrafikföretag och trängsel

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har sammanställt vad kollektivtrafikföretag kan göra för att minska trängsel och därmed motverka smittspridning. Företag som anordnar buss-, tåg- eller sjöresor bestämmer vilka regler som gäller med företagets färdmedel. Sådana regler kan bland annat innebära begränsningar av antalet passagerare och hur långt avstånd passagerare ska hålla mellan varandra.

Till kollektivtrafikföretag räknas regionala kollektivtrafikmyndigheter, dess entreprenörer samt privata verksamhetsutövare.

Arbeta hemifrån om du kan

Du som har möjlighet att arbeta hemma bör fortsätta med det även under hösten, rekommenderar Folkhälsomyndigheten. Det bidrar till minskad trängsel i kollektivtrafiken.

Många har inte möjlighet att arbeta hemifrån, till exempel de som arbetar i servicesektorn eller inom vård och omsorg. För att de ska kunna ta sig så säkert som möjligt till och från arbetet är det viktigt att försöka undvika trängsel.

Distansundervisning ska minska trängsel i kollektivtrafiken

Regeringen har gjort det möjligt för gymnasieskolor att under vissa förutsättningar kombinera undervisning i skolans lokaler med distansundervisning. En gymnasieskola som har många elever som måste resa i rusningstid behöver kunna ordna så att eleverna kan genomföra sina studier på distans om det är nödvändigt för att undvika trängsel i kollektivtrafiken.

Hotell, vandrarhem och camping

Hotell, vandrarhem och campingplatser bör se till att personal och gäster känner till och följer Folkhälsomyndighetens råd. Besöksverksamheter bör kunna erbjuda alternativa lösningar till köer vid exempelvis incheckning. Personal och besökare bör också ha möjlighet att tvätta händerna, både med tvål och vatten och handsprit. På branschorganisationen SCR Svensk Campings webbplats hittar du särskild information riktad till campingverksamheter och dess gäster.

Fjällstugor behöver förbokas

På grund av risken för smittspridning har Svenska turistföreningen, STF, infört begränsningar av hur många som får övernatta i föreningens fjällstugor. Fjällvandrare behöver också boka plats i stugorna och betala i förväg. Få information om vilka särskilda regler som gäller för fjällvistelser på STF:s webbplats.

Även privata fjällstugor kan ha infört liknande regler. Du som tänkt vandra rekommenderas därför att undersöka detta innan du ger dig iväg.

Uppdaterades