Källkritik

Källkritik innebär att värdera information och avgöra vad som är trovärdigt. Att vara källkritisk betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte. Den här texten har också ett syfte, att öka kunskapen om källkritik.
Foto:Johnér/Maskot Bildbyrå

Starka känslor försvårar källkritik

Det är välkänt att starka känslor försvårar för oss att tänka kritiskt och rationellt. Detta utnyttjar de som skapar fejkade nyheter genom att måla upp skräckscenarier och genom att använda känslostarka bilder.

För att avslöja falska nyheter måste vi söka efter avsändarens avsikter. Att enbart försöka bedöma sanningshalten är inte tillräckligt. De som producerar falska nyheter gör det inte med avsikten att reda ut vad som verkligen hänt. De falska nyheterna har andra avsikter, till exempel att locka användare till en annonsör, driva en viss politisk linje eller att minska en befolknings tilltro till samhället.

Sprida tillförlitlig information

En falsk nyhet kan innehålla sanna uppgifter. Den kan till exempel ha sin utgångspunkt i en händelse som verkligen ägt rum, men utelämna vissa avgörande fakta eller ge en förklaring till händelsen som är falsk.

En äkta nyhet kan innehålla felaktigheter, till exempel statistik som tolkats på ett bristfälligt sätt, eller att en intervjuad person blivit felaktigt citerad. Nyhetens syfte är ändå att berätta om vad som verkligen hänt, eftersom de eventuella felaktigheterna är oavsiktliga.

I allmänhet litar vi på våra vänner. Att dela information som inte är sann i sociala medier sprider inte bara osanningen vidare, det ger dessutom informationen tyngd genom att det är en vän som vidarebefordrar den. 

Uppdaterades