Provtagning

Här hittar du samlad information om vad som gäller för provtagning av covid-19.
Uppdaterades

Folkhälsomyndigheten uppmanar vuxna med symtom på covid-19 att testa sig för att se om de har en pågående infektion. Det gör du med ett PCR-prov. Även unga och barn i skolåldern ned till förskoleklass rekommenderas att testa sig. Barn som får ett negativt provsvar kan snabbare gå tillbaka till skolan om de mår bra. Medan du väntar på ditt provsvar behöver du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra. 

Inom hälso- och sjukvård och andra verksamheter kan antigentester användas som komplement till PCR-tester. Antigentesterna kan användas för att öka testkapaciteten, eller vid screening på arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt. Det finns dock en hög risk för falskt negativa provsvar, eftersom antigentesterna inte är lika känsliga som PCR-testerna. Antigentestning ska därför ses som ett komplement till övriga åtgärder för att minska smittspridning.

Provtagning vid symtom efter vaccination

Du som de senaste dagarna har vaccinerats mot covid-19 och upplever symtom som är typiska biverkningar efter vaccination behöver inte testa dig om symtomen försvinner inom ett dygn. Stanna hemma så länge du har symtom.

Om symtomen fortfarande är kvar efter ett dygn är det viktigt att du testar dig, även om du är vaccinerad. Det är viktigt att du vet om du har covid-19 så att du inte smittar andra. Hos 1177 Vårdguiden kan du läsa om vad som gäller för provtagning i din region

Information om vad som gäller efter vaccination

Om provtagningen

Regionerna ansvarar för att utföra testerna och provet tas oftast av vårdpersonal. Ibland kan du få ta ett PCR-prov själv hemma, det kallas egenprovtagning. Hos 1177 Vårdguiden kan du läsa om vad som gäller för provtagning i din region.

Tänk på det här:

  • Testa dig om du har symtom på covid-19, om smittspårningen begär det eller om du umgåtts nära med någon som har bekräftad covid-19.
  • Stanna hemma om du har symtom och undvik kontakt med andra. För att minska spridningen av covid-19 är det viktigt att vi alla hjälp åt. 
  • Låt någon som är frisk hämta ut ditt provtagningskit. På vissa så kallade drive-instationer kan du som kommer med bil lämna ditt prov även om du har symtom. Kontrollera med din region om detta finns där du bor.
  • Om du har symtom och väntar på ditt provsvar ska du bete dig som om du har covid-19. Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra. Gör det tills du fått ett negativt provresultat eller är frisk.
  • Om ditt test visar att du har covid-19 ska du stanna hemma och följa de förhållningsregler du får av läkaren. Undvik kontakt med andra i minst sju dygn från det att du fick dina första symtom. 
  • Om du väntar på provresultat och har ett vårdbesök inbokat, berätta det för vården före besöket.
  • Du räknas som frisk om du har varit utan feber i två dagar, det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och du mår tydligt bättre.

Länkar till regionernas information om provtagning

Folkhälsomyndighetens information om testning

1177 Vårdguiden om provtagning

Så bokar du tid för provtagning

Det är regionerna som beslutar om vilka personer som ska testas. De utgår bland annat från hur smittspridningen av covid-19 och andra infektioner ser ut i regionen.

Hur bokningen går till kan skilja sig åt. I vissa regioner kan du boka provtagning genom att logga in på 1177.se. I andra regioner ska du boka tid på en vårdcentral. Du behöver därför ta reda på vad som gäller i den region du befinner dig i. 

Du kan inte få svar på frågor om ditt provresultat genom att ringa till 1177.

Antikroppstester

Det finns tester som kan visa om du har haft covid-19 och utvecklat antikroppar mot viruset. Ett antikroppstest kan du ta tidigast 2-3 veckor efter att du blev sjuk, eftersom det tar tid för kroppen att bilda antikroppar.

Alla regioner erbjuder inte längre antikroppstester. Ta reda på vad som gäller i den region du befinner dig. Läs mer om provtagning i din region på 1177.se.

Om du har antikroppar

Om du är symtomfri och har antikroppar har du en mindre risk för att smittas och bli allvarligt sjuk i covid-19. Skyddet varar åtminstone ett halvår från när du blev sjuk. Risken är också mindre för att du sprider smittan vidare till andra.

Även om du har antikroppar mot covid-19 behöver du fortsätta att följa de allmänna råden om att förhindra smitta i samhället. Bland annat så ska du stanna hemma när du är sjuk. Följ rekommendationerna för att minska smittspridning.

Alla utvecklar inte antikroppar

Ibland visar testet inte om du har antikroppar mot viruset. Alla som har varit sjuka i covid-19 utvecklar inte mätbara nivåer av antikroppar i blodet. Men de har i de flesta fall utvecklat någon form av immunsvar.

Mer om antikroppstest hos Folkhälsomyndigheten