Provtagning

Här hittar du samlad information om vad som gäller för provtagning av covid-19, både för pågående infektion och för antikroppar.

Testa dig om du har symtom

För att öka smittspårningen och minska smittspridningen uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symtom att testa sig för pågående infektion med ett så kallat PCR-prov. Det gäller även unga och barn i skolåldern ned till förskoleklass. Barn som får ett negativt provsvar kan snabbare återgå till skolan om deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Regionerna ansvarar för att utföra PCR-testerna och provet tas oftast av vårdpersonal. Ibland kan du få ta ett PCR-prov själv hemma, en så kallad egenprovtagning. Vänd dig till din region för mer information om vem som kan testa sig där du bor.

Tänk på det här:

  • Testa dig bara om du har symtom på covid-19 eller om smittspårningen begär det.
  • Testa dig bara om symtomen inte går över på ett dygn och inte beror på någon annan känd orsak, till exempel allergi eller migrän.
  • Om du har symtom, stanna hemma och undvik kontakt med andra. Fler tips 
  • Låt någon som är frisk hämta ut ditt provtagningskit.
  • Bete dig som om du är smittad från det du får symtom tills du fått negativt provresultat eller är frisk.
  • Om du testat positivt, undvik att beställa nya tester. Stanna hemma och undvik kontakt med andra i minst sju dygn från att de första symtomen bröt ut. Du ska ha varit feberfri de två sista dygnen. 
  • Om du väntar på provresultat och har ett vårdbesök inbokat, berätta det för vården före besöket.

Länkar till regionernas information om provtagning

Folkhälsomyndighetens information om testning

Information om hur provtagning går till hos 1177 Vårdguiden

Så bokar du tid för provtagning

Hur provtagning går till skiljer sig åt beroende på vilken region du tillhör. I vissa regioner ska du boka provtagning genom att logga in på 1177.se och i andra måste du kontakta en vårdcentral för att boka tid. Du kan läsa mer om provtagning i din region på 1177.se. Det går att ringa 1177 om du har frågor om sjukvård men du kan inte ställa frågor där om ditt provresultat.  

Antikroppar mot covid-19

Det finns även serologiska tester som visar om du har haft covid-19 och utvecklat antikroppar mot sjukdomen. Om du är symtomfri och har IgG-antikroppar har du en minskad risk för att smittas av covid-19 och därmed minskad risk att föra smittan vidare till andra. Inriktningen är att alla ska erbjudas antikroppstestning mot vanlig patientavgift.

Vad innebär ett positivt test?

Ett positivt PCR-test innebär att du har en pågående eller en nyligen genomgången infektion med covid-19. Den som har testats positivt för pågående infektion och tillfrisknat har mycket låg risk att bli sjuk igen i åtminstone sex månader framåt. Personer som har testats positivt för antikroppar bedöms vara immuna i upp till sex månader. Efter en infektion har någon form av immunsvar troligen utvecklats även om man inte har mätbara nivåer av antikroppar. Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om immunitet efter infektion med covid-19

Du som bedöms ha någon form av immunitet och är helt fri från symtom löper mindre risk att själv bli smittad liksom att sprida smittan. Det innebär att det är möjligt att umgås med andra, även inomhus, oavsett om de du träffar eller man själv tillhör en riskgrupp.

Du måste alltid göra en egen bedömning av om du kan umgås med andra. Du måste fortsätta att följa rekommendationerna för att minska smittspridning. Inom hälso- och sjukvården måste  du följa rutiner kring hygien och personlig skyddsutrustning.