Läkemedel, behandling och provtagning

Här har vi samlat information om vad som gäller kring läkemedel, behandling och provtagning.

Läkemedel

I nuläget finns inget vaccin eller godkänt läkemedel mot covid-19. Läkemedelsverket samarbetar med andra läkemedelsmyndigheter i Europa och resten av världen för att undersöka olika läkemedelsbehandlingar och för att bidra i arbetet med att ta fram ett vaccin.

Eftersom sjukdomen är helt ny är det viktigt att samla in kunskap om hur covid-19 kan påverka andra läkemedelsbehandlingar. Läkemedelsverket uppmanar därför sjukvården och patienter att rapportera misstänkta biverkningar via ett formulär.

Läkemedelsverket har samlat vanliga frågor och svar om covid-19 och läkemedel här.

Här hittar du Ehälsomyndighetens information om fullmakter för att hämta medicin på apotek. 

Behandling

De flesta som får sjukdomen covid-19 känner igen symtomen från en vanlig förkylning eller influensa och behöver inte söka vård. En liten grupp av de som smittas blir allvarligt sjuka och kan behöva vård på sjukhus. Kontakta genast vården om du plötsligt blir sämre eller får andningsbesvär även när du vilar.

Egenvård vid lindriga symtom

Om du har lindriga symtom tipsar 1177 om flera saker du själv kan göra för att må bättre:

  • Drick mycket. Det är extra viktigt om du har hosta eller feber.
  • Höj huvudändan på sängen genom att bädda med extra kuddar.
  • Du mår oftast bättre om du använder febernedsättande läkemedel vid hög feber.
  • Vila ordentligt men undvik att ligga stilla för länge. Det försämrar lungornas möjlighet att arbeta och kan försvåra läkningen av sjukdomen.

Fler råd finns hos 1177.

Behandling vid allvarlig sjukdom

En del som får covid-19 blir allvarligt sjuka i lunginflammation och kan få svårt att andas. Om du blir allvarligt sjuk får du behandling för att stödja funktionen hos lungor och andra organ som kan vara påverkade. Det kan till exempel handla om att du får extra syrgas eller hjälp med andningen via en respirator. Här berättar 1177 om hur det går till att behandlas i respirator.

Rehabilitering efter covid-19

Vårdtiderna för patienter som utvecklar covid-19 kan vara långa, speciellt för dem som intensivvårdats, enligt Socialstyrelsen. Efter covid-19 kan symtom i vissa fall märkas länge. Om du har varit smittad och känner av fysiska eller psykologiska besvär som inte går över kan du behöva kontakta vården. Din vårdcentral eller 1177 Vårdguiden kan berätta mer om vart du bör vända dig för rehabilitering.
Socialstyrelsen har tagit fram kunskapsstöd för personal inom hälso-och sjukvården för rehabilitering med konkreta råd för träning och behandling efter covid-19.

Provtagning och tester

Det finns två olika sorters tester för covid-19. Den ena sorten visar om du har en pågående infektion och den andra sorten, så kallade serologiska tester, visar om du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar. Läs mer om hur provtagning går till hos 1177 Vårdguiden.  

I nuläget har vi inte allmän provtagning i Sverige. 

De som prioriteras vid misstanke om sjukdom, är inneliggande patienter inom sjukvård, personer med hemtjänst, personer med funktionshinderomsorg, boende på äldreboenden och boende på institutioner. 

Vård- och omsorgspersonal som är hemma med lindriga symtom bör testas i ett tidigt skede för att de snabbare ska kunna återgå till jobbet om provsvaret är negativt .

Personer som inte behöver sjukhusvård, men som har symtom för covid-19, kan testas om läkare bedömer att det behövs. 

Alla som är sjuka i förkylning eller influensaliknande symtom ska vara hemma för att inte riskera att sprida smittan vidare till andra. Denna grupp prioriteras inte för provtagning.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell strategi för utökad provtagning och analys av covid-19 med mer information om vilka grupper som prioriteras för provtagning. Information om prioritering av grupper som bör testas hos MSB.  

Läkemedelsverket avråder från självtester

Läkemedelsverket avråder från att köpa självtester för covid-19 som marknadsförs för användning i hemmiljö. Dessa tester kan göra mer skada än nytta eftersom de inte uppfyller de krav som Läkemedelsverket ställer på sådana tester. Även Folkhälsomyndigheten menar att dessa självtester har mycket lägre tillförlitlighet än vårdens tester.