Tester, vaccin och behandling

Här hittar du samlad information om vad som gäller för provtagning, antikroppstester, vaccin, läkemedel och behandling av covid-19.

Provtagning och tester

Testa dig om du har symtom

För att öka smittspårningen och minska smittspridningen uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symtom att testa sig för pågående infektion, ett så kallat PCR-prov. Det gäller även unga och barn i skolåldern ned till förskoleklass. Barn som får ett negativt provsvar kan snabbare återgå till skolan om deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Regionerna ansvarar för att uföra PCR-testerna och provet tas oftast av vårdpersonal. Ibland kan du få ta ett PCR-prov själv hemma, så kallad egenprovtagning. Vänd dig till din region för mer information om vem som kan testa sig där du bor.

Antikroppar mot covid-19

Det finns även serologiska tester som visar om du har haft covid-19 och utvecklat antikroppar mot sjukdomen. Om du är symtomfri och har IgG-antikroppar har du en minskad risk för att smittas av covid-19 och därmed minskad risk att föra smittan vidare till andra. Inriktningen är att alla ska erbjudas antikroppstestning mot vanlig patientavgift.

Vad innebär ett positivt test?

Ett positivt PCR-test innebär att du har en pågående eller en nyligen genomgången infektion med covid-19. Den som har testats positivt för pågående infektion och tillfrisknat har mycket låg risk att bli sjuk igen i åtminstone sex månader framåt. Personer som har testats positivt för antikroppar bedöms vara immuna i upp till sex månader. Efter en infektion har någon form av immunsvar troligen utvecklats även om man inte har mätbara nivåer av antikroppar. Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om immunitet efter infektion med covid-19

Den som bedöms ha någon form av immunitet och är helt fri från symtom löper mindre risk att själv bli smittad liksom att sprida smittan. Det innebär att det är möjligt att umgås med andra, även inomhus, oavsett om de man träffar eller man själv tillhör en riskgrupp.

Varje person måste alltid göra en egen bedömning av om de kan umgås. Alla måste fortsatt följa rekommendationerna för att minska smittspridning. Inom hälso- och sjukvården måste rutiner kring hygien och personlig skyddsutrustning följas.

Vaccin och läkemedel

I nuläget finns inget vaccin eller godkänt läkemedel mot covid-19. En rad aktörer i världen arbetar på olika sätt med att försöka ta fram ett vaccin. Sverige ingår i ett EU-samarbete om ett gemensamt avtal när det gäller vaccin. 

Regeringen om vaccinsamarbetet 

Folkhälsomyndigheten om nationell plan för vaccinationer

Behandling av covid-19

De flesta som får sjukdomen covid-19 känner igen symtomen från en vanlig förkylning eller influensa och behöver inte söka vård. En liten grupp av de som smittas blir allvarligt sjuka och kan behöva vård på sjukhus. Kontakta genast vården om du plötsligt blir sämre eller får andningsbesvär även när du vilar.

Egenvård vid lindriga symtom

Om du har lindriga symtom tipsar 1177 Vårdguiden om vad du själv kan göra för att må bättre:

  • Drick mycket. Det är extra viktigt om du har hosta eller feber.
  • Höj huvudändan på sängen genom att bädda med extra kuddar.
  • Du mår oftast bättre om du använder febernedsättande läkemedel vid hög feber.
  • Vila ordentligt men undvik att ligga stilla för länge. Det försämrar lungornas möjlighet att arbeta och kan försvåra läkningen av sjukdomen.

Fler råd finns hos 1177 Vårdguiden.

Behandling vid allvarlig sjukdom

En del som får covid-19 blir allvarligt sjuka i lunginflammation och kan få svårt att andas. Om du blir allvarligt sjuk får du behandling för att stödja funktionen hos lungor och andra organ som kan vara påverkade. Det kan till exempel handla om att du får extra syrgas eller hjälp med andningen via en respirator. 1177 Vårdguiden om hur det går till att behandlas i respirator.

Rehabilitering efter covid-19

Vårdtiderna för patienter som utvecklar covid-19 kan vara långa, speciellt för dem som intensivvårdats. Efter att ha genomgått covid-19 kan symtom i vissa fall märkas länge. Om du har varit smittad och känner av fysiska eller psykologiska besvär som inte går över kan du behöva kontakta vården. Din vårdcentral eller 1177 Vårdguiden kan berätta mer om vart du bör vända dig för rehabilitering.

Socialstyrelsen har tagit fram kunskapsstöd för personal inom hälso-och sjukvården för att möta ökat behov av rehabilitering och med konkreta råd för träning och behandling efter covid-19.

Varning för vilseledande produkter

Livsmedelsverket uppmanar allmänheten att se upp med kosttillskott och andra livsmedel som påstås bota eller förebygga covid-19. Flera produkter har dykt upp inom främst e-handeln, men att påstå att kosttillskott och andra livsmedel botar eller skyddar mot covid-19 är olagligt eftersom det saknas vetenskapliga bevis för detta. Livsmedelsverket arbetar med andra myndigheter för att stoppa försäljningen.

Om du kommer i kontakt med denna typ av produkter kan du göra en anmälan till kommunens livsmedelsinspektörer eller mejla till Livsmedelsverket på registrator@slv.se.