Nationella råd

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.
Uppdaterades

Nationella råd och regionala anpassningar

Folkhälsomyndigheten har tagit fram föreskrifter och allmänna råd med anledning av smittspridningen av covid-19.

Dina skyldigheter

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Särskilt viktigt är att du skyddar personer i riskgrupper mot smitta.

Stanna hemma vid symtom

 • Stanna hemma vid symtom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant.
 • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Umgås smittsäkert

 • Om du träffar personer som du normalt inte träffar bör ni hålla avstånd och umgås utomhus.
 • Vaccinerade personer kan tre veckor efter första dosen träffa personer från några olika hushåll inomhus. Men tänk på att du fortfarande kan bära på smittan. Därför är det viktigt att fortsätta skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp. 

Håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel

 • Håll avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trängsel där.

Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du om möjligt anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Träffa personer i riskgrupp på ett säkert sätt

 • Äldre och personer som tillhör en riskgrupp löper högre risk att bli allvarligt sjuka.
 • Även om inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd kan den som är vaccinerad känna sig trygg med att vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom.
 • Det är viktigt att såväl personer i riskgrupper som deras omgivning ser till att mötas på ett säkert sätt genom att hålla avstånd, och att den som uppvisar minsta symtom avstår från att träffa andra.
 • Om du under det närmaste halvåret har haft covid-19 är det troligt att du har mindre risk att bli smittad och att smitta andra efter du haft infektionen. Detsamma gäller om du är vaccinerad. Trots detta är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska risken för smittspridning.

Munskydd i kollektivtrafiken

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre munskydd i kollektivtrafiken.

Läs mer