Regional information om coronaviruset

Här samlar vi information från regionala myndigheter om smittspridning och åtgärder som rör utbrottet av covid-19.

Blekinge

14/9: Besöksförbud på Blekingesjukhusets vårdavdelningar
På grund av coronaviruset råder besöksförbud på vårdavdelningar på Blekingesjukhuset och inom psykiatrin, meddelar 1177 Blekinge. Ring alltid innan du besöker vårdcentral eller sjukvård. 

10/9: Sänker beredskapsnivå men behåller rutiner
Region Blekinge
sänker sin beredskapsnivå för hanteringen av coronapandemin. Att beredskapsnivån sänks innebär inte att mottagandet av patienter med covid-19 förändras omedelbart. Särskilda rutiner till följd av covid-19 fortsätter att gälla, meddelar regionen.

Dalarna

15/9: Ökad smittspridning i Mora
Region Dalarna noterar en ökning i antalet konstaterade fall av covid-19 i Mora kommun den senaste veckan. Det är viktigt att alla stannar hemma vid minsta symtom på sjukdom. Ökningen omfattar både separata fall och flera fall av klustersmitta. Fall har konstaterats i flera åldersgrupper, men framför allt rör det unga personer.

15/9: Ökad smittspridning bland unga
Spridningen av covid-19 fortsätter att öka bland unga mellan 15-19 år, meddelar Region Dalarna. Det är otroligt viktigt att även unga stannar hemma vid minsta symtom för att smittan inte ska spridas vidare till de äldre och sköra, säger regionens chefläkare Roger Larsson.

14/9: Bilersättning till riskgrupper ska minska smittrisken
Äldre och andra i riskgrupp uppmanas på grund av smittrisk att undvika kollektivtrafik till vårdbesök, uppmanar Region Dalarna. Den 28 september väntas regionfullmäktige fatta beslut om att alla över 70 år och de som tillhör en riskgrupp ska få ersättning även för kortare bilresor till planerade vårdbesök. Förtydligande angående datum här.
 
11/9: Barn med lindriga symtom behöver inte testas
Allt fler vill boka PCR-provtagning vilket gör att laboratoriernas kapacitet inte räcker till. I nuläget vill Region Dalarna att barn upp till 14 år med lindriga symtom ska vara hemma utan PCR-provtagning. 

Gotland

17/9: Gotland: Sök vård i tid!
Många undviker att söka sig till sjukvården trots att de behöver vård, meddelar Region Gotland
Nu uppmanas invånarna att söka sig till vård i tid så att deras eventuella besvär inte förvärras.

15/9: Förbereder säkra besök på äldreboenden

Region Gotland meddelar att äldreomsorgens rutiner kring vårdhygien och skyddsutrustning fortsätter att gälla. När besöksförbudet på landets äldreboenden hävs dfen 1 oktober år boende ta emot besök från anhöriga och vänner. Till dess ska medicinskt ansvarig sjuksköterska inom socialförvaltningen och smittskyddsläkare se till att rutiner finns kring säkra besök.

10/9: Många barn och unga oroliga under pandemin
Region Gotland har publicerat en studie om barns och ungas syn på coronapandemin. De flesta som intervjuats är oroliga för äldre släktingar och en del är bekymrade över förälder i riskgrupp. Ett återkommande problem är psykisk ohälsa som har förvärrats av pandemin.

Gävleborg

11/9: Hög efterfrågan kan försena testresultat
Det råder ett högre tryck på egenprovtagningen för corona vid de mobila provtagningsstationerna i Region Gävleborg. Provsvar kan dröja längre än 48 timmar. Arbete pågår för att utöka kapaciteten för provtagningar och provsvar.

10/9: Porttelefon håller patienter åtskilda
Region Gävleborg meddelar att coronatältet vid Hudiksvalls sjukhus tas bort och ersätts med porttelefon. På detta sätt kan patienter med symtom på covid-19 hållas åtskilda från andra.

Halland

10/9: Självprovtagning för barn från sex år
I Region Halland inleds självprovtagning för barn från sex års ålder. Provtagningen genomförs med hjälp av förälder eller annan vårdnadshavare. Om det är möjligt bör barnet skjutsas till provtagningsplatsen i bil.

 

Jönköping

10/9: Breda antikroppstester när efterfrågan på PCR-tester minskat
Det råder mycket stor efterfrågan på att testa sig för pågående covid-19. Region Jönköpings län satsar på att testa alla som kontaktar primärvården med symtom. Antikroppstester kan komma igång på bredare front så snart efterfrågan på PCR-tester har minskat.

Kalmar

15/9: Provtagningskit även på Oskarshamns sjukhus
Region Kalmar förstärker möjligheterna till egenprovtagning för covid-19. Från och med i dag, tisdag, går det att hämta provtagningskit vid Oskarshamns sjukhus.

10/9: 1177 kan inte besvara frågor om provtagning på telefon
1177 Vårdguiden meddelar att de inte kan besvara frågor om provtagning på telefon. Här kan du läsa hur du går tillväga om du har frågor om provtagning. 

Kronoberg 

15/9: Sjukvård och smittläge under kontroll
Enligt den senaste lägesbilden från Länsstyrelsen Kronoberg är läget i länet under kontrollvad gäller smittläge och sjukvård. Antalet coronafall ligger på samma nivå med ca 45 personer per vecka. Samtidigt råder en hög efterfrågan på testning.  

Norrbotten

15/9: Lägesbild från Norrbotten
Efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer är generellt god meddelar Länsstyrelsen Norrbotten.
Det finns förbättringspotential när det gäller trängsel i matbutiker, framförallt under sena eftermiddagar och kvällar. Det är bra skyltat i butiker. Endast en kommun rapporterar att många i åldern 70 och äldre vistas där många människor samlas.

Skåne

14/9: Stabilare i Skåne
Smittspridningen i Skåne har bromsat in en aning meddelar Region Skåne. Antalet fall minskar i alla åldersgrupper.

11/9: Partner får återigen vara med vid planerat kejsarsnitt
Sedan i våras har en eventuell partner fått vänta i ett annat rum när planerat kejsarsnitt utförts, men nu får friska partners alltså vara med, skriver region Skåne.

Stockholm

12/9: Beställ bara provtagning vid symtom
1177 Stockholm påminner om att bara beställa provtagning vid symtom, att avboka sitt test om man tillfrisknat och att barn under sex år inte behöver provtas om inte läkare eller sjuksköterska rekommenderar det.

10/9: Många vill provta sig i Stockholm
I Region Stockholm vill många ta prov för pågående infektion med covid-19. Det är bra både för att begränsa smittspridning och för smittspårning men det kan vara svårt att hitta en bra tid. Arbete pågår för att fler tider ska kunna erbjudas, skriver Regionen. 

Värmland

14/9: Pandemins konsekvenser för människor
Region Värmland utvärderar vad som händer med människors livssituation och med folkhälsan under den långvariga pandemin.

10/9: Möjligt beställa test för barn
I Region Värmland utökas möjligheterna att beställa tester för barn mellan 6 och 15 år via e-tjänsterna på 1177.se.   

Västerbotten

17/9 Ingen ökad smittspridning på Campus Umeå
Förekomsten av covid-19 bland studenter och medarbetare på Campus Umeå vid Umeå universitet var mycket låg vid höstens terminsstart skriver Region Västerbotten. – Det är värdefullt för Umeå universitet och för andra universitet i Sverige att veta att smittspridningen vid Umeå Universitet inte ökade vid terminsstarten, säger Anders Johansson, projektledare för undersökningen till Folkhälsomyndigheten.

14/9: Besöksförbudet på länets BB-avdelningar har upphört
1177 Västerbotten: Från och med den 14 september får du som är partner eller närstående besöka länets BB-avdelningar samt följa med på rutinultraljud så länge du inte har symtom som kan tyda på covid-19.

13/9: Påminnelser kan behövas
Länsstyrelsen Västerbotten beskriver i sin lägesbild över vecka 37 att det förekommer en avslappnad inställning till Folkhälsomyndighetens riktlinjer, bland annat bland besökare på serveringsställen. Flera län vill se fortsatta påminnelser om att pandemin ännu inte är över, liksom information om att undvika trängsel i kollektivtrafiken.

Västernorrland

14/9: Tillfälligt fördröjda provsvar på grund av uppgradering
Testresultat från egenprovtagning i 1177 Vårdguidens e-tjänster kan vara försenat några dygn för närvarande, skriver 1177 Västernorrland. Labbet som analyserar proverna håller på att införa ny utrustning för att öka kapaciteten. Den beräknas vara på plats under vecka 38. 

Västmanland

16/9: Mindre trängsel än väntat i Västmanlands kollektivtrafik
Region Västmanland rapporterar att situationen på länets bussar överlag är bra, även om det finns turer där trängsel uppstår. 

Västra Götaland

14/9: Stor minskning av antalet resenärer under pandemin
Antalet resande i kollektivtrafiken i Region Västra Götaland har minskat med trettio procent jämfört med ifjol. Det motsvarar den ökning som skett de senaste tio åren.

11/9: Ökade vårdtider i Västra Götaland
Drygt 10 000 vårdbesök och 13 000 operationer har ställts in på grund av pandemin meddelar Västra Götalandsregionen.

10/9: Extra enhet för smittspårning
Nio av tio fall av covid upptäcks via provtagning på vårdcentralerna. Därför förstärker Västra Götalandsregionen (VGR) arbetet med smittspårning genom en ny tillfällig smittspårningsenhet, meddelar 1177 Västra Götaland.

Örebro

16/9: Ingen ökning i antal patienter på vårdavdelning
Enligt Länsstyrelsen Örebros lägesbild har det rapporterats om smittspridning i lokala idrottslag och i kommunal verksamhet, bland annat på ett vårdboende. Nya fall av covid-19 bekräftas ännu, men vårdavdelningen för corona har låg beläggning. 

15/9: Storå och Freja vårdcentraler öppnas åter
Måndagen den 21 september drar ordinarie verksamhet åter igång vid vårdcentralen Frejas enheter i Frövi och Fellingsbro, liksom vid Storå vårdcentral i Storå. Sedan i april har de på grund av smittläget huserat i Lindesbergs vårdcentrals byggnad, skriver Region Örebro län.  

 

Uppdaterades