Regional information om coronaviruset

Här samlar vi information från regionala myndigheter om utbrottet av covid-19. Just nu gäller särskilda rekommendationer i vissa regioner.
Uppdaterades

Regionala rekommendationer 

Särskilda rekommendationer gäller i vissa regioner. Klicka på länkarna nedan för att se vad som gäller i respektive region. Här hittar du de nationella rekommendationerna.

Nyheter från regionerna

Här samlar vi de senaste nyheterna om coronasmittan, covid-19, vaccinationer och provtagning från regionerna. Äldre notiser hittar du i arkivet.  Du hittar även länkar till varje regions samlingssida om coronaviruset och covid-19. 

Blekinge

I Blekinge gäller följande särskilda rekommendationer till och med 2 maj.

19/4: Särskilda rekommendationer
Från och med idag gäller särskilda rekommendationer i Blekinge, meddelar 1177 Vårdguiden. Umgås bara med de du bor tillsammans med. Arbeta på distans i möjligaste mån. Blekinges kommuner håller sina idrottsanläggningar stängda för all verksamhet riktad till personer över 18 år. Personer på arbetsplatser där utbrott av covid-19 förekommer bör i så stor utsträckning som möjligt undvika att visats i samhället. Munskydd bör användas i offentliga inomhusmiljöer och arbetsplatser där nära kontakt under längre tid inte går att undvika.  

16/4: Skärpta regionala rekommendationer
Region Blekinge inför särskilda rekommendationer för att minska smittspridningen. Umgås inte med andra än de närmaste. Kommunala idrotts- och träningsanläggningar håller stängt för vuxna. Anställda där utbrott förekommer bör undvika att vistas i samhället. Munskydd bör användas i offentliga inomhusmiljöer och på arbetsplatser där nära kontakt inte går att undvika. Speciellt där smitta konstaterats. Skolor rekommenderas bedriva undervisningen delvis på distans. Om någon i hushållet testas bör skolbarn stanna hemma i väntan på provsvar. Barn under 18 år bör stanna hemma vid misstänkt fall i familjen. Distansundervisning rekommenderas för skolklassen vid två eller flera fall i klassen.

Region Blekinges samlade information om coronaviruset

Dalarna

Region Dalarnas samlade information om coronaviruset

Gotland

20/4: Fortsätt följa restriktionerna även om du är vaccinerad
Region Gotlands smittskyddsläkare Maria Amér svarar på frågor om vad som gäller för dig som är vaccinerad mot covid-19. Tre veckor efter den första dosen kan man utöka umgänget något. Samtidigt måste du fortsätta att följa restriktionerna om att hålla avstånd till andra och undvika trängsel för att skydda andra.

- I och med den smittspridning vi ser i samhället finns det fortfarande all anledning att vara försiktig. Även om du är vaccinerad så vet du inte vilken skyddseffekt vaccinet har för just dig. Du som är vaccinerad kan också bära på covid-19 utan att själv vara sjuk och alltså smitta andra trots att du är vaccinerad, säger Maria Amér.

Region Gotlands samlade information om coronaviruset

Gävleborg

Särskilda rekommendationer i Region Gävleborg gäller tills vidare.

20/4: Krislägesavtal inte bara för intensivvård
Region Gävleborg begär aktivering av krislägesavtalet för sjuksköterskor i intermediärvården, IMA på grund av att vårdbehovet ökat så mycket. Sedan tidigare finns krislägesavtal för intensivvården. I intermediärvården finns de patienter som är för sjuka för att vara på en vanlig vårdavdelning men inte är så allvarligt sjuka att de behöver intensivvård.

20/4: 60-åringar och äldre kan boka tid för vaccination
Nu kan alla mellan 60 och 64 år boka tid för vaccination mot covid-19 i Region Gävleborg. De tidigare prioriterade grupperna kan också fortsätta att boka tid. Tidbokning görs på webbplatsen 1177.se/Gavleborg.

19/4: Vuxna med LSS kan boka vaccination
Nu kan de som är 18 år och äldre och har stöd enligt LSS eller personlig assistans boka tid för vaccination mot covid-19. Bokningen görs på webbplatsen 1177.se/Gavleborg. De som saknar bank-id ringer 026-15 03 00, meddelar Region Gävleborg

Region Gävleborgs samlade information om coronaviruset

Halland

Särskilda rekommendationer i Region Halland gäller tills vidare.

19/4: På onsdag öppnar vaccinationsbokningen igen
På onsdag öppnar bokningen igen för personer över 60 år i Region Halland. Då kan den som bor i Halland och är född 1960 eller tidigare kan boka tid för vaccinering. Den som är född 1961 eller tidigare kan boka från 22 april.

Region Hallands samlade information om coronaviruset

Jämtland Härjedalen

Särskilda rekommendationer i Region Jämtland Härjedalen gäller till och med 2 maj.

Region Jämtland Härjedalens samlade information om coronaviruset

Jönköping

21/4: Om vaccination av vårdpersonal
Vård- och omsorgspersonal som arbetar nära sköra personer under längre tidsperioder ska prioriteras för vaccination mot covid-19. Det betyder kommunal vård- och omsorgspersonal samt medarbetare inom somatisk slutenvård som har stor risk att föra virus vidare till riskgruppspersoner inom fas 1 och 2. Vaccinering av övriga anses inte påverka risken att de med hög risk för allvarlig sjukdom ska smittas, skriver Region Jönköpings län.

Region Jönköping läns samlade information om coronaviruset

Kalmar

Särskilda rekommendationer i Region Kalmar län gäller till och med den 16 maj. 

19/4: Allvarligt läge: Ny covidavdelning i Oskarshamn
Region Kalmar är i ett mycket ansträngt läge. Sjukvården belastas av ett stort antal inlagda patienter med svår covid-19 sedan en längre tid.  Nu öppnas en avdelning med åtta vårdplatser vid Oskarshamns sjukhus för att hantera belastningen.   

16/4: Fler yngre testar positivt
Allt fler yngre i Kronoberg testas positivt för covid-19, enligt regionens senaste lägesrapport.  Smittspridningen i länet fortsätter att öka och på sjukhusen är läget ansträngt. En grupp som sticker ut i antalet covidfall är de mellan 15 och 19 år. Den kommande veckan öppnar tidsbokningen vaccinering av medicinska riskgrupper 60-64 år. 

16/4: Tre av tio har fått första dosen
28 procent av den vuxna befolkningen i Kalmar län har fått en första dos vaccin mot covid-19. Vaccinationstäckningen är hög i samtliga åldersgrupper där vaccinationer pågår, alltså från 60 år och uppåt. Nästa vecka öppnas en vaccinationscentral i Oskarshamn.   

Region Kalmar läns samlade information om coronaviruset

Kronoberg
19/4: Dags för personer mellan 60 och 64 år i riskgrupp att vaccineras
Region Kronoberg meddelar att medicinska riskgrupper mellan 60-64 år kan boka tid för vaccinering från onsdag 21 april. De som ingår i gruppen kommer att få ett brev under veckan.

Region Kronobergs samlade information om coronaviruset

Norrbotten

20/4: De med LSS eller assistansersättning kan boka tid för vaccination
Region Norrbotten meddelar att tidsbokningen öppnar för personer som har LSS-stöd eller assistansersättning. Även de som arbetar i vård och omsorg nära omsorgstagare med LSS eller assistansersättning får vaccinera sig. Bokning sker genom att logga in på webbplatsen 1177.se eller att ringa 010-452 63 03.  

20/4: Information om vaccinationsbokning
Region Norrbotten meddelar att vaccinationsbokning sker via inloggning på 1177.se. Man kan också boka via telefon. Ring 010-452 63 03 helgfri måndag till fredag klockan 9–16 om du saknar e-legitimation.

16/4: Krislägesavtal begärs
Vården är mycket ansträngd av pandemin så Region Norrbotten begär aktivering av krislägesavtalet. Det behövs för att kunna garantera personal till hanteringen av covid-patienter. Detta berör sjuksköterskor och undersköterskor vid anestesi, operation och intensivvård på Sunderby och Gällivare sjukhus, akut omhändertagande och covid-intensiven i Piteå samt intermediärvårdsavdelningen vid Sunderby sjukhus. 

Region Norrbottens samlade information om coronaviruset

Skåne

21/4: Sex av tio över 65 har vaccinerats
Nu har nästan 60 procent av alla över 65 år har blivit vaccinerade. Nästa vecka är målet att alla över 65 ska ha erbjudits en första dos. Då bjuds också de som är 60-64 år till vaccination, uppger Region Skåne.

20/4: Fortsatt hög smittspridning i länet
Smittspridningen i Region Skåne ligger fortsatt på en hög nivå. Förra veckan minskade antalet fall något, med undantag för nordöstra delen av Skåne. Däremot minskar antalet fall bland de äldsta.

Region Skånes samlade information om coronaviruset

Stockholm

Särskilda rekommendationer gäller i Region Stockholm till och med den 2 maj.

21/4: Dags för riskgrupper att boka vaccination
Nu kan personer födda 1961 och tidigare och de under 64 år med riskfaktorer eller som vårdats eller fått behandling på sjukhus de senaste 12 månaderna boka tid för vaccination mot covid-19. De födda 1961 eller tidigare ska vaccinera sig på en vaccinationsmottagning medan övriga kontaktas av vården, meddelar Region Stockholm.

21/4: Nu kan du boka vaccination på telefon
Region Stockholms län öppnar en telefonbokningstjänst för länets 15 vaccinationsmottagningar. Det är ett komplement till den digitala bokningen via appen Alltid öppet. och vänder sig till dem som inte kan boka digitalt. Till en början är telefonbokningstjänsten tillgänglig på svenska och engelska. Tjänsten är öppen måndag till söndag mellan klockan 08.00 och 19.00 och nås via 1177, knappval 6.  

21/4: Ny avdelning för post-covid i Huddinge
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm har gett Karolinska Universitetssjukhuset uppdrag att starta en mottagning i Huddinge för vård av personer med post-covid. Grunden är att den med besvär efter covid-19 kontaktar vårdcentralen. Den som inte blivit bättre efter tre månader kan få remiss till den nya mottagningen.

20/4: Fortsatt paus för viss planerad vård
Den vård som pausats på grund av det ansträngda läget på länets sjukhus kommer att pausas fram till 16 maj. Nu vårdas 600 patienter i för covid-19 på sjukhus i länet, enligt Region Stockholms län.

20/4: Man kan inte välja vaccin
Vid vaccination mot covid-10 ska man få veta vilket vaccin som erbjuds och när man bör ta den andra dosen. Däremot kan man inte välja vaccin. Alla sorter som erbjuds ger en god effekt. Medarbetare vid vårdcentraler och vaccinationsmottagningar kan inte påverka vilket vaccin som tilldelas, skriver Region Stockholm.

16/4: Fyra nya vaccinationsmottagningar öppnas
Region Stockholms län får fyra nya vaccinationsmottagningar under nästa vecka. De ligger vid Sankt Eriksplan, i Nacka, Rinkeby och Södertälje. 

Region Stockholms samlade information om coronaviruset

Sörmland

Särskilda rekommendationer i Region Sörmland gäller till och med den 2 maj.

19/4: Personalvaccinationerna återupptas
Från och med den 24 april kommer vissa personalvaccinationer att återupptas. Det gäller medarbetare inom somatisk slutenvård eller äldreomsorg som dagligen deltar i omvårdnad eller har motsvarande kontakt med äldre eller personer med LSS eller annan form av assistans. Övriga medarbetare inom vård och omsorg erbjuds vaccination i fas 3 eller 4 beroende på ålder och riskfaktorer, meddelar Region Sörmland.

Region Sörmlands samlade information om coronaviruset

Uppsala

Särskilda rekommendationer i Region Uppsala gäller till den 30 april. 

21/4: Uppsala kan skicka fler intensivvårdspatienter till andra regioner
Region Uppsala har nått sin maximala kapacitet och kommer att kunna skicka fler patienter för intensivvård till regioner som är mindre belastade.   

16/4: Belastningen drabbar även annan vård
Den höga belastningen på sjukvården i Region Uppsala drabbar nu även vårdcentraler som lånar ut personal till covidvården. Planerad vård som inte är akut skjuts upp. Just nu kan det ta längre tid att få ett bokat besök eller ett förnyat recept. Sök alltid vård vid akuta besvär eller symtom som kan tyda på allvarlig sjukdom. Eller om du har någon allvarlig sjukdom och blir sämre. Ring 1177 Vårdguiden på telefon eller vårdcentralen för rådgivning vid behov. Behöver du förnya recept, var ute i god tid och använd gärna våra e-tjänster på 1177.se.

Region Uppsalas samlade information om coronaviruset

Värmland

20/4: Fortsatt försiktighet behövs
Smittspridningen i länet är stor. Därför manar Region Värmlands smittskydd fortsatt till stor försiktighet för vaccinerade. Tre av fyra har ännu inte fått någon dos. Det är okej att krama barnbarnen om man är symtomfri och fortsätter hålla avstånd till andra.  

20/4: Fler möjligheter till provtagning i länet
Den här veckan öppnas nya provtagningsstationer i Forshaga, Hammarö, Kil och Sunne. Även provtagningstiderna utökas på de befintliga provtagningsstationerna i Arvika och Kristinehamn och på Tingvalla isstadion i Karlstad, meddelar Region Värmland.

16/4: Sextioplussare kan boka vaccintid
Tack vare att det finns många lediga tider och god tillgång på vaccin kan den tredje fasen av vaccinering mot covid-19 starta nu. De som är 60–64 år kan boka tid, meddelar Region Värmland.

Region Värmlands samlade information om coronaviruset

Västerbotten

Särskilda rekommendationer i Region Västerbotten gäller till och med 9 maj.

19/4: Om fortsatt smittspridning och vaccinering mot covid-19
Smittspridningen i Region Västerbotten fortsätter att öka, speciellt i Umeå och närliggande orter. Vaccinationerna fortgår och nu har ungefär 25 procent av den vuxna befolkningen i Västerbotten påbörjat sin vaccinering.

Region Västerbottens samlade information om coronaviruset

Västernorrland

Särskilda rekommendationer i Region Västernorrland gäller till och med den 9 maj.

21/4: Allt fler och yngre patienter
Smittspridningen i länet är galopperande och allt fler yngre drabbas av covid-19, enligt Region Västernorrland. I genomsnitt är patienter med covid nio år yngre än i vintras och i dagsläget vårdas personer födda från 1980-talet. Belastningen på akutmottagningarna och intensivvården har ökat kraftigt de senaste veckorna och på IVA har antal vårdplatser fördubblats. För att minska belastningen på vården måste alla följa rekommendationerna om att hålla avstånd och inte träffas i nya grupper.

19/4: Många tillgängliga tider för vaccination mot covid-19
Just nu finns det många tillgängliga tider för vaccination mot covid-19 i Region Västernorrland. Trots att många 65-plussare ännu inte bokat tid för vaccination kan regionen behöva släppa på andra grupper för att inte riskera att behöva slänga vaccindoser.

16/4: Fortsätt avstå nära kontakter
Region Västernorrland har mycket hög smittspridning. Alla i länet bör fortsätta avstå från kontakter utanför sin familj och närmaste krets, meddelar smittskyddet.

– Vi måste fortsätta skydda de som är i riskgrupp och bör nog vara mer försiktiga i Västernorrland än i många andra regioner, eftersom vi har det här smittläget här just nu, säger Hans Boman, smittskyddsläkare. 

Region Västernorrlands samlade information om coronaviruset

Västmanland

Särskilda rekommendationer i Region Västmanland gäller till och med den 2 maj. 

16/4: Uppmaning att följa råden
Region Västmanland meddelar smittspridningen i länet är omfattande och att allt fler behöver intensivvård för covid-19. Det är viktigt att fortsätta följa de rekommendationer som råder och att provta sig vid symtom som varar längre än 24 timmar.

Region Västmanlands samlade information om coronaviruset

Västra Götaland

Särskilda rekommendationer i Region Västra Götaland gäller till och med 2 maj.

16/4: Många äldre i länet har fått sin första vaccindos
Bland de äldre i Västra Götaland har många fått en första dos vaccin mot covid-19. Flera vårdcentraler vaccinerar nu listade patienter som är 65 år och äldre. De som vaccineras just nu ska boka tid via sin vårdcentral. Personer som är 75 år och äldre ska dessutom bli kontaktade av sin vaccinatör.

Västra Götalandsregionens samlade information om coronaviruset

Örebro

Särskilda rekommendationer i Region Örebro län gäller till och med den 12 maj.

20/4: Vaccination för viss vårdpersonal
Sjukvårdspersonal som arbetar nära patienter i Örebro län kan boka tid för vaccination mot covid-19 på 1177.se. Vaccin erbjuds till dem som arbetar nära vårdtagare och patienter i vård och omsorg. Vaccination sker vid mottagningarna, i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg och på Boglundsängen och Conventum i Örebro.   

16/4: Födda 1956 och tidigare kan boka vaccin
I Region Örebro län kan de som är födda år 1956 och tidigare boka tid för vaccination. Boka tid via webbplatsen 1177.se där ingen inloggning behövs. Smittspridningen i länet ökar och vården är hårt belastad. Att vaccinera sig när man får möjlighet är en viktig del för att hindra smittspridningen och gör att färre riskerar att bli allvarligt sjuka.  

Region Örebro läns samlade information om coronaviruset

Östergötland

20/4: Åtta av tio över 65 har fått första dosen vaccin
Region Östergötland meddelar att åtta av tio som är äldre än 65 år har fått sin första dos vaccin. Länets invånare mellan 60 och 64 år får nu erbjudande om vaccinering. Nästa grupp att bjudas in är bland annat personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. De äldsta kommer få erbjudande om tid för vaccinering först.

16/4: Dags för 60-åringar att boka vaccin
Region Östergötland meddelar att 60-64 åringar kan boka tid för vaccination. Information kommer hem till dem de närmaste dagarna.

Region Östergötlands samlade information om coronaviruset

Se arkivet för äldre notiser