Regional information om coronaviruset

Här samlar vi information från regionala myndigheter om utbrottet av covid-19. Just nu gäller särskilda rekommendationer i vissa regioner.
Uppdaterades

Regionala rekommendationer 

Just nu gäller särskilda rekommendationer i vissa regioner. Klicka på länkarna nedan för att se vad som gäller. 

Regional information 

Blekinge

Hitta äldre notiser i arkivet.

Dalarna

4/3: Vaccinationsbrev till äldre
De mellan 75 och 79 år kommer inom kort att få information hem via post med besked om när det är dags för dem att boka tid för vaccination. Det går inte att boka tid förrän man fått hem informationen. De bokar tid genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se och det finns möjlighet att ringa en telefonsupport för bokning, meddelar Region Dalarna

1/3:  Dagpendling till Norge åter möjlig
Dagpendlare från Sverige kan återigen arbeta i Norge om de testas var sjunde dag, meddelar Länsstyrelsen Dalarna.
Hitta äldre notiser i arkivet.

Gotland

5/3: Från och med 29/3 erbjuds inte längre antikroppstest för allmänheten eller för vård- och omsorgspersonal
Region Gotland kommer från och med 29 mars 2021 inte längre att erbjuda antikroppstestning för allmänheten eller för vård- och omsorgspersonal. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer för antikropps-testning och har tagit beslutet att det inte längre är relevant på individnivå om det inte finns ett medicinskt syfte.

5/3: Bokning av vaccination för personer 75 år och äldre öppnar 8 mars
Region Gotland meddelar att bokningen av vaccination mot covid-19 öppnar måndag den 8 mars för personer födda 1946 eller tidigare. Bokningen öppnar också för samboende partner, förutsatt att denne ingår i Fas 2. Bokning sker via bokningsnummer 0498-26 98 00.

4/3: Snart dags för de mellan 75 och 79 år att boka vaccin
Region Gotland meddelar att bokningen av vaccin för äldre kan öppna inom kort. Detta efter beskedet att Astra Zenecas vaccin även rekommenderas till personer över 65 år. Det handlar fortfarande om små mängder vaccin som är tillgängligt.   

3/3: Första muterade fallen på ön
Två fall av den brittiska mutationen av coronaviruset har nu konstaterats i länet, meddelar Region Gotland. Fortsätt begränsa antalet nya nära kontakter, håll avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid symtom så begränsas smittspridningen.

2/3: Vaccinationer på Ica Maxi Arena
Från och med idag används Ica Maxi Arena i Visby som tillfällig vaccinationsmottagning, uppger Region Gotland. Till en början för vaccination av vård- och omsorgspersonal samt till exempel räddningstjänsten.

Hitta äldre notiser i arkivet.  

Gävleborg

5/3: Högsta antalet smittade i landet
Gävleborgs län är inne i en tredje pandemivåg, meddelar Region Gävleborg. Länet har det högsta antalet smittfall i landet sett över de sista rullande 14 dagarna. Andelen positiva fall i rullande sju dagar ligger på 18 procent i egenprovtagningen. Den brittiska virusvarianten sprids allt snabbare och har orsakat 60 procent av de positiva smittfallen. För att bryta eventuella smittkedjor rekommenderas hög- och gymnasieskolor att fjärr- och distansundervisa veckan efter sportlovet.

1/3: Snabb ökning av patienter
I Region Gävleborg ökar antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19, framför allt i Gästrikland. Andelen äldre har dock minskat bland dem som behöver slutenvård. Det är den brittiska varianten som sprids, fler hälften av alla fall är av den sorten.

1/3: Använd munskydd vid besök i vården
Smittskyddsläkaren i Gävleborg meddelar att munskydd ska användas av alla som är 17 år eller äldre och besöker vården. Det gäller till och med den 10 mars. Det viktigaste är dock att hålla avstånd till andra.

Särskilda rekommendationer
Följande rekommendationer gäller till och med 10 mars:

 • Använd engångsmunskydd då du inte kan undvika nära kontakt med andra under längre tid inomhus. Munskydd ersätter inte regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.
 • Anställda vid eller de med uppdrag i en verksamhet där ett större utbrott pågår, bör inte vistas ute i samhället. 

Mer information hos Region Gävleborg

Hitta äldre notiser i arkivet.

Halland

Särskilda rekommendationer
I Region Halland gäller särskilda rekommendationer till den 19 mars:

 • Alla rekommenderas använda engångsmunskydd i situationer där nära kontakt med andra personer inomhus under längre tid inte kan undvikas.
 • Genom att alltid hålla avstånd minimeras risken för smitta och endast i ett fåtal situationer behöver då tillägg av munskydd göras för ytterligare skydd.  Det gäller på arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt och där det förekommer nära kontakter under längre tid inomhus. Det kan också vara aktuellt i kollektivtrafiken vid trängsel. 

3/3: Snart dags boka vaccin för de över 69  
Nästa vecka ska det bli möjligt för personer som är 70 år och äldre att börja boka tid för vaccination mot covid-19. Region Halland förväntas då också öppna den digitala tidsbokningen igen. För att enbart personer i rätt åldersgrupp ska kunna boka vaccinationstid införs Bank-ID.

Hitta äldre notiser i arkivet.

Jämtland Härjedalen

4/3: Särskilda rekommendationer i Jämtland Härjedalen
Region Jämtland Härjedalen har utfärdat särskilda rekommendationer till och med 11 april 2021.

Arbetsgivare rekommenderas att:

 • uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjud förutsättningar för det.
 • använda digitala alternativ eller skjuter upp tjänsteresor, konferenser och liknande arrangemang.
 • ge anställda möjlighet att hålla avstånd (1,5 - 2 m) till varandra, till exempel vid möten, i fikarum och i omklädningsrum. Schemalägg gärna lunch och fika för att begränsa antalet personer.
 • ge anställda möjlighet att regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten eller använda handdesinfektion.
 • Stanna hemma vid minsta symptom. Vid luftvägssymtom eller andra symtom som kan tyda på covid-19, även lindriga, ska du stanna hemma och lämna prov för covid-19. Rekommendationen gäller även i skolan, från förskoleklass.

4/3: Äldre kommer att ringas upp
Region Jämtland Härjedalen kommer på grund av hög efterfrågan på tider börja ringa upp invånare över 80 år för att erbjuda tid för vaccinering. De kommer att få erbjudande om vaccin så snart det finns tillgängligt.

Hitta äldre notiser i arkivet.

Jönköping

2/3: Vänta på inbjudan innan du bokar vaccinationstid
Vaccineringen av personer i fas 2 har inletts. I den ingår bland annat äldre, de som genomgått transplantation och de som behandlas med dialys. Flera vårdcentraler i Region Jönköping har fått bokningar från personer som inte är aktuella för vaccinering än och ber alla att vänta på inbjudan.    

1/3: Nästa vecka bjuds äldre in till vaccination
Från och med vecka 9 kommer de som är 65 år och äldre i Region Jönköpings län få brev med information om hur vaccination mot covid-19 går till.  
Hitta äldre notiser i arkivet.

Kalmar

1/3: Inga fler antikroppstester
Efter en rekommendation från Folkhälsomyndigheten kommer Region Kalmar län inte längre att erbjuda serologiska antikroppstester till allmänheten på samma sätt som tidigare. Måndagen 8 mars blir sista dagen att beställa provtagning för antikroppar mot covid-19.

Hitta äldre notiser i arkivet.

Kronoberg

5/3: Vaccinationen igång av 80+
Vaccinationen mot covid-19 för personer över 80 år är igång i Region Kronoberg. Du som är född 1941 eller tidigare är välkommen att ringa din vårdcentral för att anmäla att du vill bli vaccinerad. Vårdcentralen ringer upp dig när det blir din tur att bli vaccinerad – men det kan ta några veckor.

1/3: Nu kan de äldsta anmäla intresse för vaccination
Nu kommer personer i Kronobergs län födda 1941 eller tidigare  kunna anmäla intresse för vaccinering mot covid-19. Vaccinationerna kommer genomföras på vårdcentralerna och de första sker denna vecka. Ring din vårdcentral och välj med knappval så kommer vårdcentralen ringa upp. De äldsta rings upp först.

Hitta äldre notiser i arkivet.

Norrbotten

2/3: Ökning av antalet fall i länet
Antalet konstaterade fall av covid-19 har stigit kraftigt i Region Norrbotten de senaste veckorna. Den engelska varianten sprider sig. Det finns inga tecken på att smittspridningen avtar i Luleå. Där har möjligheterna till testning utökats.

Hitta äldre notiser i arkivet.

Skåne

4/3: Om bokning för äldre
De över 85 år har fått erbjudande om att boka tid för vaccination, meddelar Region Skåne. Man kan antingen ringa sin vanliga vårdcentral eller boka tid digitalt på 1177.se.  Det går inte att boka tid innan man fått brevet.

3/3: Nyfödd hade covid-19
Ett barn som föddes på Skånes universitetssjukhus 2020 smittades med covid-19 redan i mammans mage, meddelar Skånes universitetssjukhus. Barnet hade en lindrig infektion utan komplikationer och utvecklade efteråt egna antikroppar.

3/3: Ring inte 1177 om du vill boka tid för vaccination
1177 Vårdguiden meddelar följande: Är du över 85 år och har fått hem ett brev för vaccination mot covid-19? Ring din vårdcentral för att boka tid eller använd deras e-tjänster. Ring bara 1177 på telefon om du behöver sjukvårdsrådgivning.   

Hitta äldre notiser i arkivet.

Stockholm

Särskilda rekommendationer

Följande rekommendationer gäller till och med den 22 mars.

 • Högstadie- och gymnasieskolor bör bedriva distans- eller fjärrundervisning vecka 10.
 • Använd alltid engångsmunskydd i kollektivtrafik och i inomhusmiljöer där man möter andra personer nära under längre tid.
 • Res bara om du måste. 

Mer information hos Region Stockholm

4/3: Om behandling efter långtids-covid
Omkring 5 000 personer behandlas just nu i Region Stockholm för långvariga problem efter att ha drabbats av covid-19. Grunden är att man ska ta kontakt med sin vårdcentral för diagnos och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset har fått i uppdrag att starta en specialmottagning för personer med långvariga symtom vid covid-19. Sedan tidigare finns en rehabiliteringsmedicinsk klinik vid Danderyds sjukhus som framförallt vårdar patienter med kognitiv påverkan och trötthet efter covid-19.

Hitta äldre notiser i arkivet

Sörmland

Särskilda rekommendationer
Region Sörmland har infört särskilda rekommendationer som gäller till och med 14 mars. Bland annat bör man avstå från onödiga resor, använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken och då nära kontakt med andra inte går att undvika med andra, arbeta hemifrån så ofta som möjligt, begränsa nya kontakter och undvika platser med risk för trängsel. Skolor bor behålla delvis distansundervisning under vecka 9 och 10. Läs mer hos Region Sörmland.

4/3: Vaccination av äldre och transplanerade
Region Sörmland skickar nu ut erbjudande om vaccination till dem som är födda 1941 och tidigare och till dem som genomgått benmärgs- eller organtransplantation. Vaccination sker på vårdcentralen.   

Hitta äldre notiser i arkivet.

Uppsala

5/3: Region Uppsala börjar med snabbtester
Med start i nästa vecka börjar Region Uppsala att använda snabbtester, så kallade antigentester, för att snabbare kunna diagnostisera covid-19. De första testerna kommer att användas vid jourmottagningarna i Östhammar och Tierp.

1/3: Äldre erbjuds vaccin
Den här veckan skickas erbjudande om vaccination ut till personer över 80 år i Håbo, Älvkarleby och Uppsala. Vaccination sker från vecka 11. De äldsta kontaktas först. Veckan efter kommer erbjudande att gå ut till boende i Enköping, Heby, Knivsta, Tierp och Östhammar, och sedan fortsätter vaccinationerna i fallande åldrar, skriver Region Uppsala i ett pressmeddelande.

Särskilda rekommendationer
Region Uppsala har infört särskilda rekommendationer som gäller till den 30 mars: 

 • Använd alltid engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafiken och i andra inomhusmiljöer, där man vistas mer än 15 minuter och inte kan hålla ett avstånd på två meter till andra människor. Undantag görs för skolmiljöer, där nationella rekommendationer fortfarande gäller.
 • Region Uppsala avråder också från resor inom länet och inom landet som inte är nödvändiga. 

Hitta äldre notiser i arkivet.

Värmland

3/3: Dags för bokning för 83- och 84-åringar
De som är 83 och 84 år kommer nu få ett brev med erbjudande om att boka tid för vaccination mot covid-19. Erbjudandet gäller även personer som är 65 år eller äldre och som bor tillsammans med någon som är 83 år eller äldre. I brevet framgår hur man bokar tid, meddelar Region Värmland.

Hitta äldre notiser i arkivet.

Västerbotten

4/3: Astra Zenecas vaccin rekommenderas även till äldre
Region Västerbotten kan öka takten i vaccinationerna av äldre efter beskedet att Astra Zenecas vaccin rekommenderas även till personer över 65 år.  De som är födda 1941 och tidigare har fått brev med information om hur de ska göra för att boka tid för vaccination. De första tiderna tog slut fort, men fler blir tillgängliga när mer vaccin levereras och blir tillgängligt.

3/3: Begränsat antal tider för vaccination
Alla födda 1941 får ett brev hem med information om hur de ska göra för att boka tid för vaccination mot covid-19. Tidsbokningen är öppen men de tillgängliga tiderna är begränsade på grund av brist på vaccin. Man kan boka tid på den hälsocentral man vill vaccineras på, det behöver inte vara densamma som där man är listad, meddelar Region Västerbotten.

1/3: Partner får komma till BB efter antigentest
Från och med nu får partnern komma till BB efter förlossningen, meddelar Region Västerbotten. Detta i mån av plats och om man är frisk. Ett antigentest används för att kolla om man är negativ när man kommer till förlossningen. Däremot får partnern inte följa med på rutinultraljud och besök i specialistmödravården.

1/3: Smittspridning i hela länet
I Region Västerbotten råder särskilda rekommendationer på grund av den höga smittspridningen i länet. I Skellefteå, Lycksele och södra Lappland minskar antalet fall något men antalet fall ökar i Umeå. Alla har ansvar att skydda sig själva och andra genom att följa rekommendationerna.

Särskilda rekommendationer

I Region Västerbotten gäller särskilda rekommendationer till den 21 mars:

 • Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du bor med eller en liten krets.
 • Undvik platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och träffa så få som möjligt.
 • Var och en som vistas i Region Västerbotten rekommenderas att avstå från alla onödiga resor såväl inom som utom regionen. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt.
 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt i inomhusmiljö inte går att undvika och kom ihåg att munskydd inte minskar behovet av avstånd där det går.

Hitta äldre notiser i arkivet.

Västernorrland

4/3: Resor till och från vaccination för vissa
Region Västernorrland meddelar att vissa kommer få  hjälp att genomföra sin resa till och från covid-19-vaccination.  Bor du på särskilt boende, har hemsjukvård eller färdtjänst har du rätt till vaccinationsresa i taxi. Är du över 65 år eller är mellan 18 och 65 och tillhör en riskgrupp kan du få ersättning för resa i egen bil.  

4/3: Tredje våg sannolik
Smittskyddet i Region Västernorrland varnar för att en tredje våg av smittspridning kan drabba länet de närmaste veckorna. Detta bland annat på grund av spridningen av den brittiska mutationen som anses vara mer smittsam. Det är oerhört viktigt att alla, även vaccinerade, fortsätter att följa de gällande rekommendationerna. 

2/3: Driftstörningar påverkar vaccinbokningar
Många äldre har fått brev med erbjudande om att boka tid för vaccination mot covid-19. Driftstörningar påverkar just nu möjligheterna att boka via webben. Det kan vara svårt att komma fram även på telefon, meddelar Region Västernorrland.

1/3: Dags för fas 2
Region Västernorrland är snart klara med vaccinationen av de som ingår i fas 1. Vissa av de som är 75 år och äldre kan få sitt vaccin redan nästa vecka. Det råder brist på vaccin så alla kommer inte kunna boka tid samtidigt.

Hitta äldre notiser i arkivet.

Västmanland

Särskilda rekommendationer i länet
I Region Västmanland gäller särskilda rekommendationer till och med den 11 april 2021:

 • Begränsa antalet nya nära kontakter.
 • Undvik kollektivtrafik, köpcentra och andra platser där det finns risk för trängsel.
 • Avstå från onödiga resor. Om du anser att du måste göra en nödvändig resa, res i så fall så smittsäkert som möjligt.
 • Du som är född 2004 och tidigare ska alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken.
 • Högstadie- och gymnasieskolor i regionen bör använda distansundervisning under vecka 10.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så mycket som möjligt. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, ska trängsel undvikas och avstånd hållas. 

Hitta äldre notiser i arkivet.

Västra Götaland

4/3: Tester kan levereras hem
Region Västra Götaland har tecknat avtal med företaget Kry som från och med mitten av mars kan leverera testkit för självprovtagning hem och hämta prover för analys vilket kommer att underlätta för den som har svårt att ta sig till ett provtagningsställe.

2/3: Ökning bland unga i Västra Götaland
Antalet fall av covid-19 har ökat med en fjärdedel på någon vecka. Allra mest ökar smittan bland barn och unga i åldern 10-19 år, meddelar Region Västra Götaland.

2/3: Ingen misstanke om fusk
Region Västra Götaland skriver med anledning av medieuppgifter om att en länk avsedd för vårdpersonal använts av obehöriga följande. Regionen ser allvarligt på alla fall där fusk misstänks förekomma. I det aktuella fallet bedömer regionen utifrån hittills kända omständigheter att inget medvetet fel har begåtts. Det föreligger ingen misstanke om fusk i nuläget.

Hitta äldre notiser i arkivet.

Örebro

Hitta äldre notiser i arkivet.

Östergötland

2/3: Platåfas – håll avstånd!
Såväl smittspridningen som trycket på sjukvården ligger på en platå i Region Östergötland. Därför är det extremt viktigt att alla fortsätter hålla avstånd till andra i alla situationer och oavsett om man redan har haft covid-19 eller har blivit vaccinerad. Drygt 15 500 personer är färdigvaccinerade och personer i fas 2 har fått sina första sprutor. Vissa försöker boka vaccin trots att de inte står på tur, men undvik det.

Hitta äldre notiser i arkivet.

Information om covid-19 på din regions webbplats