Regional information om coronaviruset

Här samlar vi information från regionala myndigheter om utbrottet av covid-19. Notiserna ligger kvar i drygt en vecka. Efter det hänvisar vi till arkivet och till regionen ifråga. Länkar till källan finns i texterna.

Blekinge

Ingen uppdaterad information. 

Dalarna

20/1: 10 000 doser har levererats 
Region Dalarna skriver i ett pressmeddelande att drygt 10 000 doser levererats till särskilda boenden och vårdcentralerna i Dalarna. Eftersom Dalarna rapporterar in registrerade vaccinationer, medan andra regioner rapporterar in antal doser som levererats, skiljer sig Folkhälsomyndighetens siffror åt.

19/1: Bilersättning till vaccination för äldre
Region Dalarna gör ett tillfälligt undantag i reglementet för sjukresor. Alla som är 70 år och äldre samt de som tillhör någon riskgrupp ska få bilersättning för resor till planerade vårdbesök och vaccination mot covid-19. Kostnadsfri sjukresa kan erbjudas dem som inte har bil.

Gotland

19/1: Vaccineringen fortskrider. Ingen smitta på äldreboenden.
Region Gotland meddelar att den andra dosen vaccin nu ges på särskilda boenden och vaccineringen av hushåll har kommit igång. Ingen smitta förekommer på äldreboenden just nu.

18/1: Om vård och vaccinering på Gotland 
På Visby lasarett vårdas för närvarande fem patienter på grund av covid-19 men ingen behöver intensivvård, meddelar regionen. Ytterligare fem patienter får eftervård. Totalt 38 personer har avlidit i coronavirusinfektion på Gotland sedan utbrottet våren. Denna vecka fortsätter vaccination i Slite av personal och på särskilda boenden ges den andra dosen. Idag startar vaccinationen av brukare med hemtjänst och hemsjukvård och vuxna som bor med dessa. 

Gävleborg

19/1: Flera fall av brittiskt virus
I Gävleborgs län har fem fall upptäckts av den brittiska varianten av coronaviruset. Två av fallen var efter inresa från Storbritannien och de övriga smittades personer som varit i utlandet. Den brittiska varianten kan vara mer smittsam än vanligt coronavirus men ingenting tyder på att det skulle ge en svårare sjukdom. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som vistats i Storbritannien eller Sydafrika att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra så långt det går, och att testa sig snarast efter ankomst med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar.

Halland

20/1: Patientnära personal på Hallands sjukhus vaccineras
Den här veckan börjar Region Halland vaccinera medarbetare som arbetar patientnära på intensivvårds- och operationsklinikerna på Hallands sjukhus i Halmstad och Varberg. Detta samtidigt med vaccination med den första prioritetsgruppen. 

Jämtland Härjedalen 

20/1: Lägesrapport från regionen
Just nu pågår vaccinering mot covid-19 på särskilda boenden och inom hemsjukvård, inklusive hushålskontakter, i länet. Samtliga boende på SÄBO som vill vaccinera sig har fått sin första dos. De 200 som fick första dosen i mellandagarna kommer denna vecka att få sin andra dos. Fram till 18 januari har ca 2400 personer fått sin första dos rapporterar Region Jämtland Härjedalen.

Jönköping

21/1: Risk att smittspridningen ökar i februari
Smittspridningen minskar, men vården är allvarligt påverkad och det gäller att fortsätta följa råd och rekommendationer, skriver Region Jönköpings län. Risken är att smittspridningen av covid-19 tar fart igen i februari, vilket brukar vara fallet för säsongsinfluensan. Intensivvården i länet är fortsatt mycket ansträngd, vaccinationerna pågår och operationskapaciteten har ökat.

Kalmar

18/1: Vaccinstart för regionens äldre i februari
Region Kalmar meddelar att vaccineringen av dem som är 70 år och äldre kommer att påbörjas under andra halvan av februari. Alla över 70 år kommer i början av februari att få ett brev som beskriver hur de ska boka tid.  Nu vaccineras de på särskilda boenden, personer med hemtjänst och personer i dessa hushåll samt viss vård- och omsorgspersonal.

15/1: Självhjälp vid oro för covid-19
Nu finns ett självhjälpsprogram för oro i samband med covid-19, uppger Region Kalmar. Det finns åtkomligt för alla invånare som fyllt 18 år via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Behandlingen är baserad på kognitiv beteendeterapi och görs på egen hand utan stöd av vårdpersonal. 

Kronoberg

20/1: Mammografiscreeningen pausas tillfälligt
Region Kronoberg meddelar att mammografiscreeningen i länet pausas på grund av sjukskrivning. Regionen söker lösningar för att starta upp den. Preliminärt sker det i slutet av mars. 

20/1: Personalvaccinationerna påbörjas
Region Kronoberg har påbörjat vaccination av personal inom sjukvård. Till en början är det personal på prioriterade avdelningar som intensivvården, akutmottagning, ambulans och covidenheter som berörs. 

15/1: Fortsatt smittspridning och vaccination
Smittspridningen håller i sig i Region Kronoberg men vaccineringen är i full gång. Covid-19 sprids fortfarande i länet men en antydan till minskning märks. Något färre testas positivt än tidigare, men det ligger fortfarande på höga nivåer. Vaccinationen på särskilda boenden går enligt plan och nästa vecka ges den andra dosen. Den här veckan planeras vaccination inledas av prioriterad vårdpersonal.

Norrbotten

19/1: På med munskydd om du ska besöka vården
I Region Norrbotten rekommenderas alla som besöker vårdinrättningar ha på engångsmunskydd. Besök får bara genomföras efter överenskommelse med den enhet man vill besöka. Den som har förkylningssymtom får inte besöka vården. Alla besökare måste hålla ett säkerhetsavstånd på två meter och vara noga med handhygienen. 

Skåne

21/1: Region Skåne: Testa dig om du bor med någon som har covid-19
Alla som bor med någon som har konstaterad covid-19 bör testa sig. Den nya rekommendationen från Region Skåne införs nu för att snabbare upptäcka personer som är smittade utan att sjävla veta om det. Självtest beställs på 1177.se och finns på apotek eller på provtagningsplatser för bil, där man testar sig på plats.

20/1: Snabbare tester på akuten
I Region Skåne införs ett snabbare PCR-test vid akutmottagningen i Malmö och Kristianstad. Samma metod används vid akutmottagningarna i Lund och Helsingborg. Jämfört med ett vanligt PCR-test som ger svar efter fyra timmar tar de här testerna 20 minuter. Den som pendlar till Danmark kan snabbtesta sig gratis i Helsingborg.  

20/1: Blodgivare sökes
Region Skåne efterlyser blodgivare. Under pandemin är det färre som ger blod och det har blivit svårare att rekrytera nya.

19/1: Fler testtider i Skåne
Region Skåne utökar testkapaciteten för covid-19. Det blir fler tider i Svågertorp och provtagningsplatserna för bil i Staffanstorp, Svågertorp och Helsingborg hålls lördagsöppet från och med kommande helg. Fortfarande är många testade positiva så det är viktigt att fortsätta följa råd och restriktioner.  

18/1: Om vaccinering och provtagning
Region Skåne fortsätter vaccinera enligt plan trots de aviserade leveransproblemen från Pfizer. Äldre och personal på tre boenden får denna vecka sin andra vaccindos och därmed ett fullt skydd. Just nu får boende och personal på särskilda boenden, personal i viss vård- och omsorgsverksamhet samt personer med hemsjukvård och deras närstående vaccin.  Det råder fortfarande högt tryck på bokningen av provtagning och två nya provtagningsplatser öppnas i Åstorp och Höganäs samtidigt som kapaciteten på provtagningsplatsen i Svågertorp utökas. 

Stockholm

21/1: Munskydd och avstånd i kollektivtrafik
Region Stockholm uppmanar allmänheten att bara åka kollektivt om det är nödvändigt. Försök hålla avstånd ombord och på hållplatser, plattformar och perronger. Munskydd är ett annat sätt att minska smittspridningen.

20/1: Vaccinationerna fortsätter och vissa planerade operationer genomförs
Vissa planerade operationer kan åter genomföras i Region Stockholm. Det beror på en minskning av antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård. Om smittspridningen skulle öka kan dessa behöva skjutas upp på nytt. Antalet vaccindoser som levereras just nu är färre än planerat. Därför går vaccinationer av de prioriterade grupperna något långsammare just nu. 

19/1: Vaccinbrist leder till förseningar
Region Stockholm får denna vecka hälften så mycket vaccin som man planerat för men prioriteringen av vilka som ska få vaccinet först ändras inte. De grupper som ska få sin första dos kommer dock att få den något senare.

18/1: Viss minskning som kan vara tillfällig
Antalet patienter med covid-19 som behöver sjukvård minskar något men det kan vara en tillfällig nedgång. Speciellt som så många återgick till arbete och skola i förra veckan. Vaccinationerna mot covid-19 genomförs nu för allt fler. Men det gäller att fortsatt följa råd och rekommendationer. Var mycket försiktig med sociala kontakter utanför det egna hushållet och följ Folkhälsomyndighetens råd, säger Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Sörmland

19/1: Färre doser vaccin
Region Sörmland får drygt en fjärdedel av de doser man förväntat under kommande veckor från Pfizer. Därför kommer det vaccin som finns och kommer, att ges som andra dos till dem som redan fått sin första dos. Ett antal tider för vaccination på våra vårdcentraler kommer tas bort för personer med hemtjänst, hemsjukvård och deras anhöriga.

Uppsala

Ingen information just nu.

Värmland

20/1: Så går vaccinationerna i Värmland
Region Värmland har levererat 2 677 doser till länets kommuner. Förhoppningen är att Värmland snart kan komma upp i högre vaccineringstakt.  

- Vi säkerställer att vaccin finns till dos två i rätt tid genom att noga planera in- och utleveranser. Detta så att personer som fått den första dosen kan bli helt vaccinerade, säger regionens vaccinsamordnare Anders Nordmark.

Västerbotten

18/1: Antalet fall minskar i hela länet
Antalet fall av covid-19 minskar i alla åldersgrupper och i hela Region Västerbotten. Det kan leda till en minskad belastning på sjukvården. Färre i vården testar också positivt. De kommande veckorna är det dags för prioriterad vårdpersonal att vaccineras mot covid-19. 

Västernorrland

20/1: Närmaste tiden kritisk
Smittspridningen visar tecken på att avta i länet. Belastningen på sjukvården är fortsatt hög men har minskat något. Den närmaste tiden blir kritisk för att hålla nere spridningen av covid-19, skriver Region Västernorrland

18/1: Färre doser från Pfizer
Region Västernorrland får färre leveranser av vaccin från Pfizer Biontech än väntat. I regionen kommer därför allt vaccin från Pfizer användas till dos två för de som vaccinerats hittills. Denna veckas vaccinationer påverkas inte. Däremot kommer färre i de prioriterade grupperna få vaccinet den närmaste tiden.

Västmanland

18/1: Många vill boka vaccin men få får tider
Många i Västmanland vill boka tid för vaccination mot covid-19 och de första tiderna tog snabbt slut. De minskade leveranserna från Pfizer kommer påverka möjligheten att boka.
- Vi är helt beroende av leveranser av vaccin för att kunna sätta upp nya tider, säger Jonas Ekström, överläkare och ansvarig för vaccinering mot covid-19. 
Man kan boka tid för vaccinering via e-tjänsten på 1177.se eller på telefonnummer 021-48 187 00.

Västra Götaland

20/1: Modernas vaccin börjar levereras
Nio vårdcentraler har fått nu fått Modernas vaccin i Västra Götalandsregionen som ett första steg att utöka vaccineringen. Drygt 35.000 doser av Pfizers vaccin har redan levererats. Fram till nu är det bara Pfizers vaccin som använts. I takt med att fler vaccin blir godkända kan allt fler vaccineras. Allt vaccin ska användas och det finns ingen möjlighet som invånare att välja vilket vaccin man får skriver Region Västra Götaland.

Örebro

19/1: Nedgång i länet
I Region Örebro län minskar smittspridningen av covid-19. Det upptäcks färre nya fall samtidigt som lika många som tidigare testar sig.  

18/1: Svårt få serviceresa i rusningstid
Länstrafiken har beslutat att varje resenär dessutom ska resa ensam i fordonen. Resandet har också ökat. Det betyder att alla serviceresor inte kan genomföras. Länstrafiken prioriterar resor till vård, skola och arbete. Den mest hektiska tiden är på morgon och eftermiddag. Mitt på dagen och kvällar finns större chans till en resa, meddelar Region Örebro.

Östergötland

20/1: Vaccintidbokning för dig med hemtjänst
De i Östergötland som har hemtjänst kan ringa vårdcentralen för att boka tid för vaccination mot covid-19, meddelar regionen.  Det tidigare numret för tidsbokning blev överbelastat.

20/1: Östergötland mäter virus i avloppsvattnet
Östergötland blir den första regionen där nivåerna av coronavirus mäts i avloppsvatten som en del av den löpande verksamheten. Tester kommer att tas varje vecka i två månader och ge en bild av smittspridningen.

15/1: Om smittspårning
De flesta som får reda på bekräftad covid-19 efter provtagning i Region Östergötland blir kontaktade av smittspårningen. Via telefonsamtal eller ett frågeformulär på 1177 kartläggs kontakterna för att smittspridningen ska kunna begränsas. Den viktigaste delen av smittspårningen gör den smittade själv genom att informera sina närkontakter som kan ha exponerats. 

Om intensivvård i Region Jönköping

En uppmaning från Region Gävleborg

Om intensivvård i Jämtland

Om egenprovtagning i Sörmland

Region Västerbotten om antigentester

Region Jönköping: Ung och drabbad av covid-19

1177 Jönköping: På lätt svenska om covid-19

Om en familjemedlem blivit smittad

Region Kronoberg om självtest

Stoppa smittspridningen, uppmanar medarbetare på covid-IVA i Region Jönköpings län

Uppdaterades