Arkiv regional information

Här hittar du äldre notiser från regionala myndigheter om utbrottet av covid-19.
 • 10/9: Sänker beredskapsnivå men behåller rutiner
  Region Blekinge
  sänker sin beredskapsnivå för hanteringen av coronapandemin. Att beredskapsnivån sänks innebär inte att mottagandet av patienter med covid-19 förändras omedelbart. Särskilda rutiner till följd av covid-19 fortsätter att gälla, meddelar regionen.

 • 10/9: Många barn och unga oroliga under pandemin
  Region Gotland har publicerat en studie om barns och ungas syn på coronapandemin. De flesta som intervjuats är oroliga för äldre släktingar och en del är bekymrade över förälder i riskgrupp. Ett återkommande problem är psykisk ohälsa som har förvärrats av pandemin.
 • 9/9: Avvakta provtagning för barn med milda symtom
  Många hör av sig till Region Östergötland med frågor om provtagning på barn och ungdomar. Smittskyddet uppmanar föräldrar att avvakta med att kontakta vården för att provta barn med milda förkylningssymtom.
 • 9/9: Provtagningsbussar får utökad kapacitet
  Kapaciteten vid de så kallade provtagningsbussarna har ökat på grund av intresset för testning, skriver regionen i ett pressmeddelande. Många undrar hur tillförlitliga självtesterna är. Enligt regionen ger sjukhusets metod samma resultat som egenprovtagningen i bussarna.
 • 8/9: Länstrafiken anger vilka avgångar som bör undvikas
  Uppsala länstrafiks webbplats ul.se visar vilka avgångar på bussar och tåg man bör undvika så länge uppmaningen att hålla avstånd ligger kvar, skriver Region Uppsala.  
 • 9/9 Egenprovtagning möjligt utan bank-ID
  Från och med nästa vecka blir det möjligt för personer som saknar bank-ID att testa sig med hjälp av egenprovtagning, skriver Region Västerbotten
 • 9/9: Oroande ökningar i brottsstatistiken
  Länsstyrelsen Örebro rapporterar om ökningar i brottsstatistiken som sammanfaller med coronapandemin tidsmässigt. Bland annat har anmälningarna om våld mot barn och våldtäkter ökat.

 • 9/9: Möjligt att beställa provtagningskit för barn
  Nu går det att beställa provtagningskit för barn från sex års ålder med symtom. En vuxen behöver hjälpa till, skriver Region Västernorrland.
 • 9/9: Färre besök till akutmottagningar och primärvården

  Pandemin har påverkat vården genom färre besök till akutmottagningar och exempelvis i primärvården. Samtidigt har antalet samtal till 1177 ökat och digitaliseringen av vårdtjänster har tagit ett språng framåt, skriver Region Kalmar

 • 8/9 Undvik serviceresor under rusningstrafik
  Behovet av att resa med färdtjänst, sjukresor och anpassad skolskjuts har ökat kraftigt den senaste tiden. Undvik helst att resa med sådana serviceresor under rusningstid, skriver Region Örebro.

 • 8/9: Sämre efterlevnad bland äldre och skolungdomar

  Norrbottens länsstyrelse rapporterar om försämrad efterlevnad av rekommendationer bland äldre och skolungdomar. Däremot är efterlevnaden hög bland äldre i kollektivtrafiken.

 • 8/9: Regionens hantering ska utvärderas
  Regionstyrelsen i Västra Götaland låter Kommunforskning i Västsverige (KFi Väst) utvärdera Västra Götalandsregionens hantering av coronapandemin. 
 • 7/9: Stort intresse för testning ger längre väntetider
  Region Dalarna har utökat antalet testtider men intresset är fortfarande stort. Många är förkylda och vill boka PCR-prov. Det gör att de kan få vänta några dagar på en provtagningstid. Den som är lindrigt sjuk ska inte ringa vårdcentralen för tidsbokning utan i stället boka tid i appen Min Vård Dalarna, meddelar smittskyddet i regionen. Läs mer på regionens webbplats.
 • 7/9: Barn med symtom bör testas
  Smittskyddet i Region Dalarna rekommenderar att barn från förskoleklass och uppåt provtas för pågående infektion med covid-19 om de har symtom. Yngre barn bör i första hand stanna hemma utan provtagning.
 • 7/9: Fler orter erbjuder tester
  I Skåne finns nu möjlighet att testa sig för covid-19 på fler orter. Förutom de självtester som ett ombud kan hämta ut på apotek, blir det nu också möjligt att göra självtest på en provtagningsplats som du kör till med bil. Läs mer på 1177 Skånes webbplats.
 • 5/9: Barn kommer inte att testas
  Region Östergötland kommer inte testa barn med milda symtom.
 • 4/9: Barn med symtom bör testas
  I Västerbotten rekommenderas provtagning för barn som är sex år och äldre med symtom, enligt 1177 Vårdguiden. Hälsocentraler och sjukstugor i länet har dock för närvarande inte möjlighet att provta barn med milda förkylningssymtom.
 • 3/9: Länsstyrelserna har gått igenom efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Generellt är den god men det rapporteras också att fler äldre rör sig mer på platser där många samlas och att en del unga inte följer föreskrifterna. Bland goda exempel på arbete mot smittspridning nämns värdar som påminner allmänheten om att hålla avstånd, digitaliserade arrangemang, beställning och betalning via appar samt åtgärder för att minska trängsel på restauranger, allmän plats, i skolor och i kollektivtrafik. 
 • 3/9: Enligt en enkätundersökning i Region Gävleborg uppger 98 procent av de intervjuade att de under coronapandemin ändrat sitt sätt att leva. Nio av tio upplever att de har fått information om coronaviruset och covid-19 i mycket eller ganska hög grad.  
 • 3/9: Hårt tryck på coronatester i Region Kronoberg. Antalet som testar sig för pågående covid-19 i länet har ökat stort de senaste veckorna men antalet fall är lågt. Vecka 35 var tre procent av proven positiva. 
 • 3/9: Region Gävleborg: Folktandvården i Gävleborg öppnar för patienter med prioriterad vård. Det är viktigt att undvika kollektiva resor och att inte sitta i väntrummet tillsammans med andra patienter. Ring din klinik, uppmanar Folktandvården i Gävleborg.  
 • 3/9: Region Sörmland: Antalet tester av covid-19 har ökat i Sörmland. Därför kan resultaten försenas något, meddelar regionen.
 • 3/9: Region Norrbotten har öppnat för antikroppstester bland allmänheten. För den som av någon anledning inte kan boka via 1177.se kommer ett telefonnummer öppnas för bokning av tid.
 • 3/9: Region Halland sänker åldersgränsen för självprovtagning för covid-19 från 18 år till 16 år. För att kunna boka tid behöver man bank-ID eller annan e-legitimation. Bankernas SäkerhetsID för ungdomar fungerar inte. Man behöver också ha en ID-handling med till provtagningen.
 • 3/9: Region Västernorrland: Från slutet av oktober ska allmänheten kunna erbjudas antikroppstester för covid 19.
 • 2/9: Region Skåne ökar tillgången på självtester.
 • 2/9: Region Örebro: Det är viktigt att även barn testas. Från och med den 8 september kan barn, från och med sex år med lindriga symtom på covid-19, testa sig.
 • 2/9: Region Uppsala erbjuder provtagning för barn från årskurs 4 och uppåt för pågående covid-19-infektion. Trycket på att få tid är mycket stort och Regionen försöker kunna erbjuda fler tider. 
 • 2/9: Region Dalarna arbetar för att öka kapaciteten för provtagning. Efter uppmaningen om att alla ska provta sig för att se om de har en pågående covid-19-infektion har efterfrågan på provtagning ökat, meddelar Region Dalarna
 • 2/9 Region Örebro: Man behöver inte längre ha haft symtom i 24 timmar för att kunna testa sig i regionen.
 • 1/9 Region Stockholm: Andelen smittade i Stockholmsområdet ligger på låga nivåer. Det beror till stor del på att de nuvarande rekommendationerna följs av de flesta. Skulle smittspridningen öka över tid kan Smittskydd Stockholm överväga kompletterande åtgärder, säger Per Follin, smittskyddsläkare.
 • 1/9: Region Sörmland ändrar åldersgränsen till 16 år för egenprovtagning för covid-19.
 • 31/8: Region Skåne meddelar att beställningarna av självtest har ökat mycket kraftigt och att det kan vara svårt att hitta en tid på ett apotek för utlämning.
 • 31/8 Region Östergötland har granskat dödsfallen på sjukhus. De flesta avlidna hade betydande skörhet och flera andra sjukdomar. I 15 procent av fallen bedöms dödsorsaken vara en annan än covid-19. 
 • 31/8 Region Sörmland meddelar att screening återupptas i vården men restriktionerna avseende medföljande fortsätter gälla.
 • 28/8 Gävleborg och Halland: Antikroppstester för allmänheten införs den 1 september i Region Gävleborg och i Region Halland från oktober.
 • 28/8 Region Jämtland Härjedalen: De allmänna besöksrestriktionerna i regionens lokaler förlängs till den 28 februari 2021.
 • 28/8: Antikroppstester för allmänheten införs den 1 september i Region Gävleborg och i Region Halland från oktober.
 • 28/8: De allmänna besöksrestriktionerna i Region Jämtland Härjedalens lokaler förlängs till den 28 februari 2021.
 • 27/8: All vård och planerade operationer för symtomfria personer över 70 återupptas i Region Kronoberg.
 • 27/8: Region Kronoberg har undersökt journalerna för de patienter som avlidit med covid-19 på länets sjukhus. Nästan alla hade minst två sjukdomar förutom covid-19.
 • 24/8: Region Uppsala börjar testa barn från årskurs 4.

Tillbaks till aktuella notiser från regionerna

Uppdaterades