Regional information om coronaviruset

Här samlar vi information från regionala myndigheter om utbrottet av covid-19.
Uppdaterades

Regionala rekommendationer 

Just nu gäller särskilda rekommendationer i vissa regioner. Klicka på länkarna nedan för att se vad som gäller. 

Samlad information om särskilda rekommendationer hittar du här

Blekinge

18/2: Gratis transport i samband med vaccinering
Region Blekinge gör det möjligt att resa till vaccinering mot covid-19 gratis. Ingen ska behöva avstå från vaccinering av kostnadsskäl. 

Hitta äldre notiser i arkivet.

Dalarna

19/2: Tester möjliga av barn från förskoleklass
Barn från förskoleklass och uppåt bör testas vid symtom, meddelar Region Dalarna. Tidigare gick åldersgränsen för PCR-provtagning i länet vid 10 år.

18/2: De äldsta får kallelse om vaccination
Region Dalarna har börjat kalla personer över 80 år till vaccination mot covid-19. De kommer att få kallelse med tid för vaccination via brev eller telefon. Bokningen sker sedan via e-tjänster på 1177.se eller via telefon. Personer mellan 65-79 år kan inte boka sin tid ännu. Vaccinationen sker på vårdcentral.

Hitta äldre notiser i arkivet.

Gotland

25/2: Du som tar emot hjälp eller vårdar anhörig i hemmet kan boka tid för vaccination
Region Gotland meddelar att du som tar emot hjälp i hemmet eller vårdar en anhörig på ett sätt som kan likställas med insatsen från personal inom hemtjänst, hemsjukvård eller särskilt boende, nu kan boka tid för vaccination mot covid-19. 

23/2: Alla tre vaccinerna är säkra och skyddar
Samtliga tre vacciner som är godkända mot covid-19 är säkra och effektiva säger Maria Amér, smittskyddsläkare på Gotland. Skyddseffekten efter vaccination är i nivå med det som man kan förväntas uppnå även vid vaccination mot andra sjukdomar.

- Genom att vaccinera sig när man får tillfälle bidrar man till att minska samhällssmittan och skyddar på så sätt sig själv och andra, säger Maria Amér.

22/2: Vaccinationerna på Gotland
I Region Gotland kan personer med hemtjänst, hemsjukvård, personlig assistans, med LSS-insats och de födda 1941 eller tidigare samt samboende partner boka vaccination. Personer med boendestöd enligt socialtjänstlagen kan inte boka tid ännu men bokning för den gruppen öppnar inom kort. Bland de som är 80 år och äldre har mer än var femte färdigvaccinerats. Bland de som är 70 år och äldre har 29 procent fått minst en dos vaccin.  

18/2: Vaccination blir möjlig även i Burgsvik, Kräklingbo, Klintehamn och Fårösund
Gotland förbereds nu fler tillfälliga lokaler för vaccination mot covid-19. ICA Maxi Arena i Visby är redan förberedd men när vaccin finns tillgängligt kommer vaccination bli möjlig även i Fårösundsskolan i Fårösund, Öja skola i Burgsvik, på gamla vårdcentralen på Donnersgatan Klintehamn och i Kräklingbo skola.

18/2: Äldre kan boka vaccination
De som är 80 år eller äldre och deras hushållsmedlemmar kan boka tid för vaccination mot covid-19, skriver Region Gotland på sin webbplats. Tidsbokning görs genom att ringa vårdcentralen. Den senaste veckan har det varit problem att boka vaccination eftersom Region Gotland utsatts för belastningsattacker men problemen är nu avhjälpta.

Hitta äldre notiser i arkivet.  

Gävleborg

23/2: Särskilda rekommendationer
Följande rekommendationer gäller till och med 10 mars:

 • Använd engångsmunskydd då du inte kan undvika nära kontakt med andra under längre tid inomhus. Munskydd ersätter inte regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.
 • Anställda vid eller de med uppdrag i en verksamhet där ett större utbrott pågår, bör inte vistas ute i samhället. 

Mer information hos Region Gävleborg.

23/2: Utökade särskilda rekommendationer
Region Gävleborg skärper de särskilda rekommendationerna. Till och med den 10 mars gäller även rekommendationerna att använda engångsmunskydd då nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö inte går att undvika, som på arbetsplatser. Munskydd bör alltid användas i kollektivtrafik för alla födda 2004 och tidigare. Munskydd ersätter inte regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd. De som arbetar eller har uppdrag i en verksamhet där större utbrott av covid-19 pågår rekommenderas att inte träffa andra.

20/2: Brasilianska covid-varianten konstaterad i Gävleborg

Region Gävleborg har konstaterat fyra fall av den brasilianska virusvarianten, som tros vara mer smittsam än det vanliga covid-viruset. Fördjupad smittspårning pågår, då ingen av personerna har någon resekoppling till Brasilien. Ingen av de fyra personerna har behövt söka sjukhusvård.

Hitta äldre notiser i arkivet.

Halland

25/2: Smittskydd Halland rekommenderar fortsatt distansundervisning för högstadie- och gymnasieskola
Med anledning av den ökande smittspridningen är Smittskydd Hallands bedömning att det i nuläget inte är lämpligt att ytterligare öka närundervisningen för högstadie- och gymnasieskolorna. Om möjligt bör man inleda med en veckas distansundervisning direkt efter sportlovet. Skolorna bör vidare från vecka 10 och fram till och med veckan efter påsklovet vara beredda att fortsätta med delvis distansundervisning.

22/2: De som är 70-79 år får vänta på vaccination
Den här veckan får personer mellan 70 och 79 år ett brev med erbjudande om att boka tid för vaccination. På grund av försenade vaccinleveranser måste de dock vänta något med att boka tid. Region Halland hoppas kunna öppna den digitala bokningen om en vecka. 

20/2: Digitala bokningen stängd
Region Halland har stängt möjligheten att digitalt boka tid för vaccination mot covid-19 eftersom många som inte ingår i prioriterade grupper försökt boka tid. Region kommer att kontakta de invånare som bokat in sig för tidigt. Deras tid avbokas för att användas till de som är 80 år och äldre, de med hemtjänst och de som är samboende med de med hemtjänst eller hemsjukvård som ska vaccineras först. När de äldsta och sköraste bokats in kommer tider erbjudas till de som är 70-79 år.

18/2: Digital vaccinbokning tillfälligt stängd
1177 Vårdguiden Halland meddelar att den digitala vaccinbokningen på 1177.se/Halland för tillfället stängts. Bokning är möjlig enbart för äldre och de med hemtjänst eller hemsjukvård. Telefonnumret är 010-476 19 35 och det är öppet vardagar kl. 8-17.
Hitta äldre notiser i arkivet.

Jämtland Härjedalen

22/2: Nästa vecka påbörjas vaccineringen av fas 2
Region Jämtland Härjedalen meddelar att vaccineringen av de inom fas 1 har inletts och nästa vecka påbörjas vaccineringen av de i fas två. Allmänheten kan inte boka tid eller ställa sig i någon kö för vaccinering än. Alla invånare i Jämtlands län kommer att få veta när, var och hur vaccination mot covid-19 ska ske. Information kommer via annonser i dagspress, regionens hemsida, sociala medier, utskick till hushåll och via 1177.se.
Hitta äldre notiser i arkivet.

Jönköping

Hitta äldre notiser i arkivet.

Kalmar

24/2: Rekommendation om distansundervisning
Smittskyddsläkaren i Kalmar län rekommenderar distansundervisning vid länets högstadieskolor och gymnasier under nästa vecka. Det är den höga förekomsten i länet av den mer smittsamma brittiska varianten av coronaviruset som kan ge covid-19 och en oro för att smittspridningen kan ta ytterligare fart när eleverna kommer tillbaka efter sportlovet som ligger bakom rekommendationen.

23/2: Brittiska varianten har fått fäste
Den brittiska varianten av coronaviruset har fått fäste i Region Kalmar. Antalet bekräftat smittade av covid-19 ökar åter efter flera veckors nedgång. I ungefär vart femte fall misstänks det röra sig om den brittiska mutationen. En viss ansamling syns i Västerviks kommun. Varken den sydafrikanska eller brasilianska varianten har upptäckts i proverna från Kalmar län.

19/2: Tidsbokningen har öppnat för äldre
I Region Kalmar har över 15 000 personer fått minst en dos vaccin mot covid-19. Tidbokningen för vaccination vid hälsocentralerna eller privata läkarmottagningar har öppnat för de som är över 80 år. De kommer att börja vaccineras första veckan i mars. Därefter kommer åldersgrupper i fallande ålder att erbjudas att boka tid.

Hitta äldre notiser i arkivet.

Kronoberg

25/2: Utökad distansundervisning veckan efter sportlovet
Med anledning av att sportlovet kan innebära nya kontakter med risk för ökad smittspridning, rekommenderar smittskyddsläkaren i Kronoberg att gymnasieskolor i Kronoberg i så stor utsträckning som möjligt bedriver distansundervisning veckan efter sportlovet, det vill säga under vecka 9. Även i årskurs 8 och 9 på högstadieskolorna bör man om möjligt bedriva distansundervisning under vecka 9.

19/2: Extra viktigt följa rekommendationer inför lovet
Inför sportlovet är det extra viktigt att fortsätta följa rekommendationerna så att smittspridningen inte ökar, meddelar Region Kronoberg. Vecka 6 typades cirka 330 av allmänhetens positiva prover för vanligt förekommande mutationer och nio av dessa är sannolikt av den brittiska varianten. Men det rör sig bara om en veckas resultat går det inte dra några säkra slutsatser om hur många sådana fall som finns i länet. Nästan alla personer i fas 1 har fått vaccinet nu och de i fas 2 kommer att få sitt från och med nästa vecka. Först ut är LSS-boenden. Från och med vecka 9 kan de över 80 år kunna anmäla sitt intresse.

19/2: Smittskyddet vill ha högst varannan elev på plats
Smittskyddsläkaren i Region Kronoberg rekommenderar att gymnasieskolorna fortsätter att ha upp till ungefär hälften av eleverna på plats i skolorna åt gången. Det gäller efter sportlovet och fram till påsklovet om inte smittspridningen ökar.

Hitta äldre notiser i arkivet.

Norrbotten

24/2: Extremt ansträngt inom vården
Intensivvården är mycket hårt belastad, enligt Region Norrbotten. Samtidigt fortsätter smittspridningen i Luleå. Trycket tros öka ytterligare. Smittskyddsläkare Anders Nystedt för en dialog med Luleå kommun och Länsstyrelsen i Norrbotten om vilka åtgärder som kan ge effekt på smittspridningen.

22/2: Väntelista för vaccination av äldre
Den som är 65 år eller äldre och kan komma till sin vaccinationslokal med kort varsel kan anmäla sig till en särskild väntelista för vaccinering mot covid-19. De äldsta som anmäler sig hamnar överst på listan. Alla kontaktas personligen om det finns vaccin som måste användas snabbt, meddelar Region Norrbotten.

19/2: Regionen öppnar vaccinbokning för personer som är 85 och äldre
Måndagen den 22 februari öppnar Region Norrbotten tidbokning för vaccination mot covid-19 för alla norrbottningar som är 85 år och äldre. Det kommer också att skickas ut ett brev ut med information om hur bokningen går till.

19/2: Större ökning i Luleå
Antalet fall av covid-19 i Luleå har fördubblats på en vecka, enligt Region Norrbotten. Smittskyddet ser allvarligt på detta och vädjar till norrbottningarna om att följa rekommendationerna från myndigheter med största noggrannhet.
Hitta äldre notiser i arkivet.

Skåne

24/2: Färdigvaccinerat på särskilda boenden
Nu har alla särskilda boenden i Skåne fått vaccin mot covid-19, meddelar Region Skåne. Drygt nio av tio bland äldre och personal har tackat ja vilket gör att smittspridningen bland de äldre minskar. Just nu vaccineras de med hemtjänst och hemsjukvård samt hemtjänstpersonal. Primärvården börjar snart att vaccinera de som är 65 år och äldre.  

23/2: Högstadie- och gymnasieelever rekommenderas distansundervisning
Region Skåne rekommenderar en återgång till distansundervisning för högstadie- och gymnasieelever efter sportlovet som pågår just nu. Det skriver smittskydd Skåne i ett pressmeddelande.

22/2: Slappna inte av
Region Skåne pausade tillfälligt uthämtningen av självtester i helgen men den är nu åter igång. Det är inte läge att slappna av. Alla måste fortsätta följa de regler och restriktioner som gäller och testa sig vid minsta symtom. Smittspridningen i länet är fortsatt hög och den nedåtgående trenden är bruten.   

19/2: Region Skåne pausar uthämtning av självtester
Region Skåne har tagit beslut om att ta uthämtningen av självtester för covid-19 ska sättas på paus under helgen. Orsaken är att det har rapporterats in ett fåtal incidenter i andra regioner där provtagningspinnar gått av i munnen i samband med provtagning.
– Vi vidtar detta utifrån försiktighetsskäl, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

19/2: Om utbrottet i Ängelholm
Region Skåne skriver om utbrottet på Ängelholms sjukhus där patienter och personal har smittats. Alla prover som tagits i samband med utbrottet har skickats för så kallad typning för att ta reda på vilken virusvariant det rör sig om. Det är oklart hur smittan kommit in på sjukhuset.

Hitta äldre notiser i arkivet.

Stockholm

23/2: Särskilda rekommendationer
Följande rekommendationer gäller till och med den 22 mars.

 • Högstadie- och gymnasieskolor bör bedriva distans- eller fjärrundervisning vecka 10.
 • Använd alltid engångsmunskydd i kollektivtrafik och i inomhusmiljöer där man möter andra personer nära under längre tid.
 • Res bara om du måste. 

Mer information hos Region Stockholm 

19/2: Inresande kan testa sig på Arlanda
PCR-provtagning för inresande stockholmsbor är nu möjlig i Arlandas ankomsthall. Provtagningen är kostnadsfri, meddelar Region Stockholms län. Efter en utlandsresa bör man testa sig direkt vid ankomst och vänta hemma på provsvaret. Efter fem dagar ska ytterligare ett PCR-test tas. Förutom på Arlanda kan den som bor i Stockholm också boka provtagning via 1177.se eller i vissa fall via vårdcentralen. 
Hitta äldre notiser i arkivet.

Sörmland

23/2: Särskilda rekommendationer
Region Sörmland har infört särskilda rekommendationer som gäller till och med 14 mars. Bland annat bör man avstå från onödiga resor, använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken och då nära kontakt med andra inte går att undvika med andra, arbeta hemifrån så ofta som möjligt, begränsa nya kontakter och undvika platser med risk för trängsel. Skolor bor behålla delvis distansundervisning under vecka 9 och 10. Läs mer hos Region Sörmland.

Hitta äldre notiser i arkivet.

Uppsala

23/2: Särskilda rekommendationer
Region Uppsala har infört särskilda rekommendationer som gäller till den 30 mars: 

 • Använd alltid engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafiken och i andra inomhusmiljöer, där man vistas mer än 15 minuter och inte kan hålla ett avstånd på två meter till andra människor. Undantag görs för skolmiljöer, där nationella rekommendationer fortfarande gäller.
 • Region Uppsala avråder också från resor inom länet och inom landet som inte är nödvändiga. 

19/2: Yngre barn bör testas 
Tidigare testade Region Uppsala barn från och med årskurs fyra för pågående covid-19. Från och med måndag kan barn från och med förskoleklass provtas.
Hitta äldre notiser i arkivet.

Värmland

Hitta äldre notiser i arkivet.

Västerbotten

25/2: Egenprovtagning för antikropar mot covid-19
Som första region i Sverige erbjuder Region Västerbotten från och med 1 mars invånare möjlighet att beställa hem provtagningskit och att ta prov på sig själv för att se om man har antikroppar mot covid-19.

24/2: Skärpta rekommendationer

Region Västerbotten har har infört särskilda rekommendationer med anledning av den ökade smittspridningen.

 • Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du bor med eller en liten krets.
 • Undvik platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och träffa så få som möjligt.
 • Var och en som vistas i Region Västerbotten rekommenderas att avstå från alla onödiga resor såväl inom som utom regionen. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt.
 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt i inomhusmiljö inte går att undvika och kom ihåg att munskydd inte minskar behovet av avstånd där det går.

22/2: Särskilda rekommendationer förlängs och utökas
Region Västerbotten meddelar att smittspridningen fortsätter vara hög i länet. Flest fall rapporteras in från Skellefteå och Lycksele, men det ökar även i Umeåområdet. De särskilda rekommendationerna förlängs och kommer att gälla till och med 21 mars. Rekommendationerna innefattar nu också användande av engångsmunskydd i kollektivtrafiken och inomhus då nära kontakt inte går att undvika och man träffar personer utanför sin närmaste krets. Munskydd ersätter inte regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går.

Hitta äldre notiser i arkivet.

Västernorrland

23/2: Information om vaccination kommer i posten
De äldsta invånarna i Region Västernorrland kommer från och med nästa vecka att få ett brev med information om hur man bokar tid för vaccination mot covid-19. Brevet ska tas med när man kommer för att få sin spruta. Personer som är transplanterade eller går på dialys kommer att kontaktas via vården. Personer som har assistans får information via de som ger assistans. Vård- och omsorgspersonal som arbetar nära de sköra äldre får information via sin arbetsgivare.

19/2: Antikroppstestningen pausas
Från måndag 22 februari är det inte längre möjligt att provta sig för antikroppar. Detta eftersom personalen behövs för vaccinationerna mot covid-19, meddelar Region Västernorrland.

Hitta äldre notiser i arkivet.

Västmanland

19/2: Sök gärna vård för fallskador på vårdcentralen
Trycket på akuten på Västmanlands sjukhus i Västerås är högt. Sök gärna vård via vårdcentralen om du kan, exempelvis för fallskador, tipsar regionen.
Hitta äldre notiser i arkivet.

Västra Götaland

22/2: Onödigt testa sig igen

Den som haft covid-19 de senaste sex månaderna behöver inte testa sig igen. Onödig provtagning belastar vårdcentraler och smittspårning. Man kan visa spår av sjukdomen även när man är frisk och inte längre smittar. En möjlig orsak till upprepad testning kan vara att vissa arbetsgivare kräver det för att den som varit sjuk ska få återgå till jobbet. Men en andra provtagning är verkningslös. Region Västra Götaland har aldrig har gått ut med någon uppmaning till arbetsgivare att personalen ska testas flera gånger.

22/2: Smittskyddet rekommenderar distansundervisning
Smittskyddet i Region Västra Götaland rekommenderar att länets högstadie- och gymnasieskolor använder distansundervisning så långt möjligt under veckan efter sportlovet. Detta på grund av den ökade risken för smittspridning. 

Hitta äldre notiser i arkivet.

Örebro

23/2: Ökad smittspridning och vaccinbrist
Antalet smittade ökar något i Region Örebro vilket kan bero på den brittiska varianten av coronaviruset. Just nu råder brist på vaccin, framför allt de från Pfizer/BioNTech och från Moderna, som är avsedda för de äldsta.  Just nu vaccineras främst personer som har hemtjänst och deras hushållskontakter. För den äldsta åldersgruppen, alla som är 80 år och äldre, är alla vaccinationstider redan uppbokade den här veckan. För dem som är 64 år och yngre finns det fortfarande vaccinationstider att boka.

23/2: Därför dröjer vaccinationerna
Tillgången till vaccin kommer att bli bättre, men det dröjer några veckor till, meddelar Region Örebro. Just nu tar tiderna snabbt slut eftersom leveranserna är begränsade. Kommunerna ansvarar för vaccinationen av dem som bedöms som mest utsatta. Just nu går vaccinet till de äldsta i vissa riskgrupper. När merparten av dem är vaccinerade kommer nästa grupp börja erbjudas vaccin. De som är i de utpekade grupperna och som vill ha vaccin kommer att få det inom fyra till sex veckor om leveranserna kommer enligt plan.

Hitta äldre notiser i arkivet.

Östergötland

25/2: Ingen förändring för skolorna
Smittskydd Region Östergötland ändrar inte sin rekommendation när det gäller länets skolor efter sportlovet. Det blir alltså ingen rekommendation om distansundervisning på högstadieskolorna efter lovet.
– Vi har inte den stegring i smittspridningen här i Östergötland som vissa andra regioner har, utan vi befinner oss på en platå. Samtidigt är det oerhört viktigt att barn och ungdomar kan vara i skolan, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Hitta äldre notiser i arkivet.

Information om covid-19 på din regions webbplats