Uppsala

Skärpta råd

Till och med den 13 december uppmanas alla som vistas i Uppsala län att:

  • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. 
  • I möjligaste mån undvika fysisk kontakt med andra personer än de man bor med (undvika fester och andra sociala umgängen).
  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de skärpta allmänna råden. Det kan handla om att arbetsgivare uppmanar personalen att arbeta hemifrån och begränsar resor och fysiska möten. Andra verksamheter bör försöka minimera antalet besökare.

Beslutet kan komma att förlängas.

Särskilda restriktioner

Från och med den 24 november 2020 får max 8 personer samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det gäller även sittande publik. Beslutet gäller tillsvidare. Ett undantag görs dock för begravningar. Där är det tillåtet att vara max 20 deltagare.

Läs mer

Region Uppsala om de skärpta allmänna råden.

Länsstyrelsen Uppsala om publiktaket.

Uppdaterades