Regionernas webbplatser

Regionerna ansvarar för sjukvård och smittskydd. Här finns länkar till regionernas webbplatser med information om covid-19 och 1177 Vårdguidens sidor med information om hur du kan lämna prov för covid-19 i din region.
Uppdaterades