Utrikesresor och att vistas utomlands

Utrikesdepartementet avråder just nu från resor till många länder. Det råder också inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från de flesta länder utanför EU. Här har vi samlat myndigheternas information om resor till och från Sverige.
Uppdaterades

Inresor till Sverige från utlandet

Om du är svensk medborgare

 • Svenska medborgare har alltid rätt att resa in i Sverige.
 • Det finns inget krav på negativt covid-19-test för att få komma in i landet.
 • Vid inresa från länder som UD avråder från  rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du testar och isolerar dig i en vecka efter ankomst till Sverige.
 • Fullvaccinerade personer utan symtom undantas från rekommendationen om testning och isolering efter ankomst till Sverige oavsett vilket land du varit i.

Obs! Dessa regler gäller även utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige eller som bor i Sverige med giltigt uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållsstatus.

Om du är utländsk medborgare från EU/EES

 • Utländska medborgare från EU/EES-land som är 18 år eller äldre måste visa upp ett max 48 timmar gammalt intyg om negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige. Läs mer om vilket intyg som krävs på Folkhälsomyndighetens webbplats
 • Undantag görs för utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige eller som bor i Sverige med giltigt uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållsstatus. För dessa gäller samma regler som för svenska medborgare.
 • Kravet på negativt covid-19-test gäller inte om du reser från Danmark, Finland, Island eller Norge.
 • Vid inresa från länder som UD avråder från gäller Folkhälsomyndighetens rekommendation om testning och isolering i en vecka efter ankomst till Sverige.

Läs mer om vad som gäller utländska medborgare från EU/EES på Polisens webbplats

Om du är utländsk medborgare från länder utanför EU/EES

 • Ett förbud råder för icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU/EES. Förbudet omfattar utländska medborgare från länder utanför EU/EES och gäller till och med 31 augusti 2021. Vissa personer med särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas från förbudet.
 • Ett antal länder undantas från inreseförbudet. Det som är avgörande är om man bor i ett av länderna, inte om man är medborgare. Resande till Sverige bör alltså vara beredda att kunna dokumentera att de bor i något av nämnda länder för att beviljas inresa.

Nuvarande undantagsländer: Australien, Nya Zeeland, Rwanda, Singapore, Sydkorea, Thailand, Israel, Japan.

 • Utländska medborgare från länder utanför EU/EES kan resa in i Sverige från EU/EES-länder om de kan visa upp ett max 48 timmar gammalt intyg om negativt covid-19-test. Kravet gäller inte om du reser från Danmark, Finland, Island eller Norge.

Läs mer om vilka undantag som finns från inreseförbudet från länder utanför EU/EES på Polisens webbplats

Att resa utomlands

Reseavrådan till många länder

UD avråder från icke nödvändiga resor till de flesta länder utanför EU, EES, Schengen och Storbritannien. Avrådan gäller till 1 juli 2021.

Följande länder är undantagna och bedöms just nu vara säkra att resa till:

 • Australien
 • Nya Zeeland
 • Rwanda
 • Singapore
 • Sydkorea
 • Thailand
 • Israel
 • Japan

Utrikesdepartementets frågor och svar om reseavrådan

Utrikesdepartementet om reseavrådan till och med 1 juli

Förbered dig och håll dig informerad

Läget är fortsatt osäkert i Europa. Som resenär bör du noga överväga din resa.

 • Undvik att resa om du har symtom.
 • Håll dig välinformerad och följ lokala myndigheters råd och anvisningar på plats. Lokala restriktioner och regler förekommer och kan snabbt förändras. Det kan till exempel finnas krav på munskydd och regler om att hålla avstånd.
 • Håll tät kontakt med ditt reseföretag och se över ditt försäkringsskydd.
 • Följ de regler och rekommendationer som gäller på flygplatsen, på flygplanet och dit du reser. Om du inte följer dessa riskerar du att bli nekad ombordstigning, eller att inte komma in i landet du rest till.
 • Ha tillräckligt med pengar för oförutsedda händelser på resan, till exempel vid förseningar.
 • Ladda ner appen UD Resklar för att få aktuell information om ditt resmål. Ambassaderna har även aktuell reseinformation på Sweden Abroad.

UD eller svenska utlandsmyndigheter kommer inte att kunna bistå med transport till Sverige om du har svårt att ta dig hem på grund av rådande situation. UD har ett särskilt telefonnummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00.

Vid akuta konsulära nödsituationer, ring UD:s konsulära nödjour på telefonnummer: 08-405 50 05.

Reseintyg

Vissa länder kräver ett intyg på att du inte har covid-19 för att du ska kunna resa in i landet. Andra länder kräver ett intyg för att deras medborgare ska kunna återvända hem utan att behöva sitta i karantän. Olika länder kräver olika typer av intyg. Du bör därför hålla dig informerad om vad som gäller i det land som du ska resa till.

Att utfärda reseintyg ingår inte i vårdens normala uppdrag. Däremot finns det flera vårdaktörer som erbjuder tester för reseintyg.