Utrikesresor och att vistas utomlands

Utrikesdepartementet avråder från resor till alla länder, om resan inte är nödvändig. Det råder inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Här har vi samlat myndigheternas information om utlandsresor.

Tillfälligt förbud mot resor till Sverige

Regeringen har beslutat om att stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Förbudet gäller fram till den 15 juni. Förbudet har införts för att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Inreseförbudet gäller inte medborgare i ett EU/EES-land, Schweiz och deras familjer. Det gäller inte heller om man är varaktigt bosatt eller har uppehållstillstånd i Sverige eller ett annat EU-land eller har nationell visering i Sverige. Undantag kan också medges för personer med särskilt ange­lägna behov. Svenska gränskontrollanter avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. Mer om inreseförbudet hos Polisen.

Läs mer om vilka undantag som finns i regeringens frågor och svar.

Avrådan från resor till alla länder

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller fram till den 15 juli, därefter gör UD en ny bedömning. Orsaken till UD:s avrådan är spridningen av det nya coronaviruset och den osäkerhet som gäller för utrikes resor.

UD:s konsulära jour besvarar frågor från allmänheten om avrådan på telefonnummer: 08-405 92 00 eller e-post: ud-kc-resefragor@gov.se.

Vid akuta konsulära nödsituationer når du UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

En avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder är inte en allmän uppmaning om att resa hem till Sverige. Det kan exempelvis vara bäst att inte resa över huvud taget en tid framöver. Med tanke på de särskilda omständigheterna måste du som resenär acceptera en grad av ovisshet. Se över din egen situation, kontakta din researrangör eller ditt flygbolag, följ rekommendationer och råd från lokala myndigheter och ta del av UD:s reseinformation.

Uppdaterades