Utrikesresor och att vistas utomlands

Utrikesdepartementet avråder just nu från resor till många länder. Det råder också inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Här har vi samlat myndigheternas information om utlandsresor.

Utrikesresor och reseavrådan

I mars 2020 införde Utrikesdepartementet (UD) en avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder i världen. Med icke nödvändiga resor avses besöks- och turistresor. UD har vid flera tillfällen förlängt och förändrat reseavrådan. För de flesta länder i Europa finns inte längre någon avrådan. 

Förlängd reseavrådan

För några länder inom EU, EES och Schengenområdet är avrådan för besöks- och turistresor förlängd till och med den 4 november 2020. Det gäller för resor till Estland, Irland, Lettland och Litauen.

Reseavrådan för besöks- och turistresor till länder utanför EU, EES och Schengen gäller till och med den 15 november 2020.

Förbered dig och håll dig informerad om resmålet

Läget är fortsatt osäkert i Europa. Som resenär bör du noga överväga din resa.

  • Undvik att resa om du har symtom.
  • Håll dig välinformerad och följ lokala myndigheters råd och anvisningar på plats. Lokala restriktioner och regler förekommer och kan snabbt förändras. Det kan till exempel finnas krav på munskydd och regler om att hålla avstånd.
  • Håll tät kontakt med ditt reseföretag och se över ditt försäkringsskydd.
  • Följ de regler och rekommendationer som gäller på flygplatsen, på flygplanet och dit du reser.

    Om du inte följer dessa riskerar du att bli nekad ombordstigning, eller att inte komma in i landet du rest till.

  • Ha tillräckligt med pengar för oförutsedda händelser på resan, till exempel vid förseningar.
  • Ladda ner appen UD Resklar för att få aktuell information om ditt resmål. Ambassaderna har även aktuell reseinformation på Sweden Abroad.

UD eller svenska utlandsmyndigheter kommer inte att kunna bistå med transport till Sverige om du har svårt att ta dig hem på grund av rådande situation. UD har ett särskilt telefonnummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00.

Vid akuta konsulära nödsituationer, ring UD:s konsulära nödjour på telefonnummer: 08-405 50 05.

Reseintyg

Vissa länder kräver ett intyg på att du inte har covid-19 för att du ska kunna resa in i landet. Andra länder kräver ett intyg för att deras medborgare ska kunna återvända hem utan att behöva sitta i karantän. Olika länder kräver olika typer av intyg, du bör därför hålla dig informerad om vad som gäller i det land som du ska resa till. Att utfärda reseintyg ingår inte i vårdens normala uppdrag. Däremot finns det ett antal företag som erbjuder den tjänsten. Du hittar en lista över företag som erbjuder resetestning här:

Tillfälligt förbud mot resor till Sverige från länder utanför EU

Regeringen har beslutat att stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Förbudet gäller till och med den 22 december 2020. Förbudet har införts för att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Undantag från inreseförbudet

Svenska medborgare och medborgare i ett annat EU/EES-land omfattas inte av inreseförbudet. Det finns också andra undantag, bland annat bedöms tolv länder att ha en låg risk för smittspridning. De som bor i dessa undantagsländer får resa in i Sverige.

Svenska gränskontrollanter avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. 

Uppdaterades