Utrikesresor och att vistas utomlands

Utrikesdepartementet avråder just nu från resor till många länder. Det råder också inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från de flesta länder utanför EU. Här har vi samlat myndigheternas information om resor till och från Sverige.
Uppdaterades

Inresor till Sverige från utlandet

Om du är svensk medborgare

 • Svenska medborgare har alltid rätt att resa in i Sverige.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som har rest utanför Norden tar ett PCR-test vid hemkomst till Sverige. Det gäller även om du inte har symtom. Rekommendationen gäller inte barn under sex år eller personer som är fullvaccinerade sedan två veckor. Det gäller inte heller dig som har haft covid-19 under de senaste sex månaderna.
 • De som är undantagna från rekommendationen att testa sig efter inresa bör följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och vara uppmärksamma på symtom.

Detta gäller även utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige eller som bor i Sverige med giltigt uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållsstatus.

Om du är utländsk medborgare och reser in från EU/EES

 • För att resa in i Sverige behöver du visa upp antingen ett vaccinationsintyg, testintyg eller intyg om att du har tillfrisknat från covid-19. Kraven gäller inte om du reser från Danmark, Finland, Island eller Norge. Detta gäller till och med den 31 oktober 2021. Barn under 18 år är undantagna kravet på vaccinationsintyg, testintyg och intyg om att man tillfrisknat från covid-19. Regeringens information om Covidbevis 

 • Ett negativt covid-19-test får vara max 72 timmar gammalt vid inresa.

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som reser från ett land utanför Norden gör ett PCR-test vid ankomst till Sverige. Det gäller även om du inte har symtom. Rekommendationen gäller inte barn under sex år eller personer som är fullvaccinerade sedan två veckor. Det gäller inte heller dig som har haft covid-19 under de senaste sex månaderna.

Läs mer om vad som gäller utländska medborgare från EU/EES på Polisens webbplats

Om du är utländsk medborgare och reser in från länder utanför EU/EES

 • Ett förbud råder för icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU/EES. Förbudet omfattar utländska medborgare som reser in från länder utanför EU/EES och gäller till och med 31 oktober 2021. Personer med särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas från förbudet.
 • Utländska medborgare som uppfyller kraven för undantag kan resa in i Sverige om de kan visa upp ett max 72 timmar gammalt intyg om negativt covid-19-test. Dessa resenärer ska också följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att testa sig så snart de kan efter ankomst.
 • Ett antal länder undantas från inreseförbudet. Det som är avgörande är om man bor i ett av länderna, inte om man är medborgare. Resande till Sverige bör alltså vara beredda att kunna dokumentera att de bor i något av nämnda länder för att beviljas inresa.

Följande länder och områden är undantagna från reseavrådan och inreseförbudet:

 • Australien
 • Bosnien och Hercegovina
 • Hongkong
 • Jordanien
 • Kanada
 • Macao
 • Moldavien
 • Nya Zeeland
 • Qatar
 • Saudiarabien
 • Singapore
 • Sydkorea
 • Taiwan
 • Ukraina (UD avråder fortfarande från resor till halvön Krim och regionerna Donetsk och Luhansk)
 • Uruguay 

Vaccinationsintyg från länder utanför EU/EES 

Vaccinationsintyg som är utfärdade i något av dessa länder utanför EU/EES kan användas vid inresa till Sverige: 

 • Albanien (från och med 27 september)
 • Andorra (från och med 27 september)
 • Färoarna (från och med 27 september)
 • Israel (från och med 27 september)
 • Marocko (från och med 27 september)
 • Monaco (från och med 27 september)
 • Nordmakedonien
 • Panama (från och med 27 september)
 • San Marino
 • Schweiz
 • Turkiet
 • Ukraina
 • Vatikanstaten

Resenärer med vaccinationsintyg från dessa länder behöver inte visa upp negativt covidtest för att få resa in i Sverige.

Läs mer om vilka undantag som finns från inreseförbudet från länder utanför EU/EES på Polisens webbplats och hos Regeringen

Att resa utomlands

Reseavrådan till många länder

UD avråder från icke nödvändiga resor till de flesta länder utanför EU, EES, Schengen och Storbritannien. Avrådan gäller till 1 oktober 2021. Se listan ovan för vilka länder som inte omfattas av reseavrådan.

Förbered dig och håll dig informerad

Läget är fortsatt osäkert i de flesta länder. Som resenär bör du noga överväga din resa.

 • Res inte om du har symtom.
 • Håll dig välinformerad. Lokala restriktioner och regler förekommer och kan snabbt förändras. Det kan till exempel finnas krav på munskydd och regler om att hålla avstånd.
 • Var försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp.
 • Ladda ner appen UD Resklar för att få aktuell information om ditt resmål. Ambassaderna har även aktuell reseinformation på Sweden Abroad.

UD eller svenska utlandsmyndigheter kommer inte att kunna bistå med transport till Sverige om du har svårt att ta dig hem på grund av rådande situation. UD har ett särskilt telefonnummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00.

Vid akuta konsulära nödsituationer, ring UD:s konsulära nödjour på telefonnummer: 08-405 50 05.

Reseintyg

Olika länder kräver olika typer av intyg för inresa. Du bör därför hålla dig informerad om vad som gäller i det land som du ska resa till.

Att utfärda reseintyg ingår inte i vårdens normala uppdrag. Däremot finns det flera vårdaktörer som erbjuder tester för reseintyg.