Restriktioner och förbud

Här hittar du en sammanställning av de restriktioner och förbud som införts i Sverige med anledning av covid-19.
Sveriges Riksdag och Rosenbad.

Deltagarbegränsningar

Polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 50 deltagare. Om du anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan du dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Allmän sammankomst:

 • demonstrationer eller sammankomster som hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet.
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning.
 • sammankomster som hålls för religionsutövning.
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk.
 • andra sammankomster där mötesfriheten utövas.

Offentlig tillställning:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning.
 • danstillställningar.
 • tivolinöjen och festtåg.
 • marknader och mässor.
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang samt besök i affärslokaler och serveringsställen omfattas inte av förbudet.

Serveringsställen

För att minska spridningen av covid-19 gäller en ny lag för restauranger, kaféer och barer. Alla serveringsställen har ansvar för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19.

Serveringsstället ska:

 • genomföra åtgärder för att undvika trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar.
 • se till att besökare kan hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.
 • endast servera mat och dryck till besökare som sitter vid ett bord eller en bardisk.
 • om det är möjligt låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva, så länge det inte leder till trängsel eller köer.
 • erbjuda möjlighet att kunna tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit.
 • informera besökare om hur de kan minska risken för att sprida smitta.

Enligt den nya lagen ansvarar kommunerna för tillsynen av serveringsställena. Om du upplever att reglerna inte följs kan du vända dig till den kommun där serveringsstället finns.

Folkhälsomyndighetens regler för restauranger och krogar.

I Folkhälsomyndighetens frågor och svar finns mer information om serveringsställen.

Från och med den 8 oktober gäller ett undantag från begränsningen om maximalt 50 deltagare. Undantaget innebär att arrangemang på serveringsställen inte längre omfattas av begränsningen. Läs mer på polisens webbplats.

Resor

Regeringen har beslutat att stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Förbudet gäller fram till den 22 december och syftet är att minska spridningen av covid-19.

Svenska medborgare och medborgare i ett annat EU/EES-land omfattas inte av inreseförbudet. Det finns också flera andra undantag, bland annat finns ett antal undantagsländer som bedöms ha en låg risk för smittspridning. De som bor i dessa undantagsländer får resa in i Sverige. 

Svenska gränskontrollanter avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas.

Äldreboenden och vård

Kontakta det aktuella äldreboendet för att ta reda på vad som gäller om du planerar ett besök. Den som bedriver en verksamhet ansvarar för att smitta inte kommer in och sprids till boende och personal. Därför kan besök, både på äldreboenden och i vården, begränsas. För information om vad som gäller besök i vården, kontakta sjukhuset ifråga eller se din regions webbplats.

Uppdaterades