Restriktioner och förbud

Här hittar du en sammanställning av de restriktioner och förbud som införts i Sverige med anledning av coronaviruset.
Sveriges Riksdag och Rosenbad.

Nationellt besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april. Beslutet är generellt.

Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten. Läs mer om besöksförbudet här.

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare.

Polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 50 deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Med allmän sammankomst avses:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Med offentlig tillställning avses:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 • danstillställningar
 • tivolinöjen och festtåg
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.
 • Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.
 • Mer information om förbudet hos polisen.
 • Mer information om förbudet hos regeringen.
 • Mer information om förbudet hos Folkhälsomyndigheten.

Tillfälligt förbud mot resor till Sverige

Den 17 mars fattade regeringen beslut om att stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Förbudet, som trädde i kraft den 19 mars, gäller fram till den 15 juni. Syftet är att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19. Läs mer om beslutet här.

Följande är undantagna från inreseförbudet:

 • svenska medborgare
 • familjemedlemmar till svenska medborgare som jobbar för ett svenskt företag, en svensk myndighet eller en internationell organisation utomlands, om arbetsgivaren kallat hem arbetstagaren och/eller dennes medföljare
 • medborgare i en annan EES-stat, Storbritannien eller Schweiz, eller familjemedlemmar till en EES-medborgare eller medborgare i Storbritannien eller Schweiz, som ska återvända hem
 • personer med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige eller EU, som ska återvända hem
 • personer som har giltig nationell visering för inresa i Sverige, som ska återvända hem.

Utlänningar som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas, t.ex.

 • hälso- och sjukvårdspersonal
 • personer som arbetar med transport av varor, t.ex. mat och mediciner
 • av- och påmönstrande sjömän samt yrkeschaufförer vars fordon och last redan finns i Sverige
 • personer med trängande familjeskäl.

Svenska gränskontrollanter avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. Läs mer om inreseförbudet på polisens hemsida.

Nya regler för restauranger, caféer och krogar

För att minska spridningen av covid-19 gäller också nya regler för restauranger, caféer och barer.

 • trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma, besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
 • besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal ska bära ut beställningarna.
 • om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge det inte leder till trängsel eller köer.
 • hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.
 • restauranger och after-ski-verksamhet på skidorter omfattas av reglerna.
 • Folkhälsomyndighetens nya regler för restauranger och krogar.
Uppdaterades