Restriktioner och förbud

Här hittar du de restriktioner och förbud som införts i Sverige med anledning av covid-19.
Uppdaterades

Åtgärder med stöd av pandemilagen

Till och med september 2021 gäller en tillfällig pandemilag. Den innebär att vissa verksamheter som inte omfattas av annan smittskyddslagstiftning kan stängas eller begränsas.

Regeringen har infört ett antal begränsningar med hjälp av pandemilagen.

Tillsvidare får inte fler än åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polisen kan ställa in eller upplösa en tillställning som har fler än åtta deltagare.

Om privata sammankomster hålls i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut får maximalt åtta personer delta.

Ett undantag görs för begravningar, som får ha upp till 20 deltagare.

Om du anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan du dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus ska beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter. Verksamheterna måste ha tydliga skyltar som gör det tydligt för besökare hur många som får vistas i lokalen samtidigt.   

Länsstyrelsen har i uppdrag att se till att reglerna följs. Här hittar du Länsstyrelsen Gotlands frågor och svar om pandemilagen.

Exempel på allmän sammankomst:

 • Demonstrationer eller sammankomster som hålls för opinionsyttring eller upplysning
 • Föreläsningar och föredrag
 • Sammankomster som hålls för religionsutövning.
 • Teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter, cirkusföreställningar.
 • Andra sammankomster där mötesfriheten utövas.

Exempel på offentlig tillställning:

 • Tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning.
 • Danstillställningar, tivolinöjen, festtåg.
 • Marknader och mässor.
 • Andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i butiker och på serveringsställen omfattas inte av förbudet.

Information om vad förbudet innebär (Polisen)

Frågor och svar om ändringar i förordningen (Regeringen)

Undantag för kultur- och sportevenemang

Kultur- och sportevenemang får ha sittande publik på maximalt 300 personer. Det gäller om deltagarna sitter ensamma eller två och två, och har minst en meter till andra sällskap. Länsstyrelsen kan besluta om lägre deltagargränser för sitt län eller för en del av länet. 

Samtliga län i Sverige har valt att begränsa denna typ av evenemang till maximalt 8 personer.

Serveringsställen

Alla serveringsställen ska vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19.

Högst fyra personer får sitta vid samma bord. Om sällskapet är större måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

Serveringsstället ska också genomföra åtgärder och se till att:

 • Undvika trängsel på ytor där besökarna vistas. Besökare ska kunna ha minst en meters avstånd till andra sällskap.
 • Endast servera mat och dryck till de som sitter vid ett bord eller en bardisk. Gäster kan dock få beställa och hämta sin mat och dryck själva, om det kan ske utan trängsel och med minst en meters avstånd till andra besökare.
 • Besökare har möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit.
 • Informera besökare om hur de kan minska risken för att sprida smitta och se till att personalen får kunskap om hur de kan förhindra smittspridning mellan besökare.
 • Serveringsställen ska stänga senast klockan 20.30. Serveringsställen får dock hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället, dvs. avhämtning/takeaway.
 • Endast en person per bord tillåts på serveringsställen som utgör en del av en handelsplats.

Kommunerna ansvarar för tillsyn av serveringsställen. Om du upplever att reglerna inte följs kan du vända dig till den kommun där serveringsstället finns.

Folkhälsomyndighetens skärpta föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen

Folkhälsomyndighetens information till restauranger och serveringsställen

Förbud mot alkoholservering under kvällar

Servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden klockan 22.00-11.00. Restauranger och serveringsställen måste dock stänga och vara utrymda senast klockan 20.30, oavsett om de serverar alkohol eller inte. I praktiken innebär det att servering av alkohol på restauranger och serveringsställen är möjlig fram till klockan 20.00.

Förbudet mot alkoholservering mellan klockan 22.00 och 11.00 gäller inte för särskilda boenden och rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum.

Frågor och svar om om regler för restauranger, krogar m.m.

Resor

Regeringen har beslutat att stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Förbudet gäller till och med  31 mars 2021.

Svenska medborgare och medborgare i ett annat EU/EES-land omfattas inte av inreseförbudet. Det finns också ett antal undantagsländer som bedöms ha en låg risk för smittspridning. De som bor i dessa undantagsländer får resa in i Sverige om de kan visa upp ett negativt covid-19-test.

Svenska gränskontrollanter avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas.

Krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare

Alla utländska medborgare som är 18 eller äldre måste visa upp ett negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige. Det får ha gått max 48 timmar mellan tillfället för provtagningen och gränspassagen. De nya reglerna kompletterar tidigare inreseförbud. Undantag och lättnader görs för bland annat för arbetspendlare. 

Följande typer av tester är godkända: Antigentest, PCR-test och LAMP-test.

Dessa uppgifter måste finnas på intyget för att det ska vara giltigt:

 • Namnet på den som har testats
 • Tidpunkt för provningstillfället
 • Huruvida det test som utförs är ett antigentest, PCR-test eller LAMP-test
 • Testresultatet
 • Utfärdare av intyget

Uppgifterna ska klart framgå på svenska, engelska, norska eller danska.

Folkhälsomyndighetens information om testkravet

Utländska medborgare från Storbritannien, Danmark, Norge och länder som inte tillhör EU- och Schengenstater behöver dessutom tillhöra en särskild personkrets för att få resa in till Svergie. Det räcker inte med ett negativt covid-19-test för dessa resenärer.

Inreseförbud till Sverige från Storbritannien, Danmark och Norge

Inreseförbudet gäller till och med den 31 mars och innebär i huvudsak att alla personer som inte är svenska medborgare och som reser från Storbritannien, Danmark eller Norge kommer att avvisas om de försöker resa in i Sverige. Undantag görs för personer som transporterar gods och liknande. För Danmark och Norge kommer dessutom personer som arbetar eller bor i Sverige att kunna undantas.

Barn som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige eller på Bornholm, samt den person som ledsagar barnet, får resa in i landet. Detta gäller även för de som deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter från Danmark.

Utländska medborgare som reser till Sverige från Storbritannien, Danmark och Norge måste uppvisa negativa covid-19-test och tillhöra en särskild personkrets. Det är nödvändigt att tillhöra någon av personkretsarna för att få resa in, det räcker inte med ett negativt covid-19-test. 

Äldreboenden och vård

Besöksförbud kan förekomma. Kontakta det aktuella äldreboendet för att ta reda på vad som gäller om du planerar ett besök. Den som bedriver en verksamhet ansvarar för att smitta inte kommer in och sprids till boende och personal. För information om vad som gäller besök i vården, kontakta sjukhuset ifråga eller se din regions webbplats.