Riskgrupper

Vissa kan få svårare symtom om de smittas av covid-19 med framförallt lunginflammation och andningsbesvär. Eftersom sjukdomen är ny saknas heltäckande kunskap om vilka grupper som har störst risk att bli svårt sjuka.

70 år och äldre

Studier av covid-19 visar att hög ålder är den viktigaste riskfaktorn. De som har störst risk att bli svårt sjuka är personer som är 70 år och äldre, särskilt om de har en eller flera av dessa sjukdomar:

 • Högt blodtryck
 • Hjärt- kärlsjukdom
 • Lungsjukdom (ej astma)
 • Kraftig fetma
 • Diabetes

Här finns mer information till dig som är äldre

Yngre än 70 år

Personer som är yngre än 70 år kan också ha ökad risk att bli allvarligt sjuka om de har:

 • Någon eller några av ovan nämnda sjukdomar.
 • Sjukdom som innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner.

Det är också möjligt att personer med sjukdom eller medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret kan ha ökad risk för att bli allvarligt sjuk.

Gravida

Det finns hittills inget som tyder på att graviditet i sig innebär en särskild risk för att bli allvarligt sjuk med covid-19. Däremot kan risken för allvarlig sjukdom öka i kombination med andra riskfaktorer som till exempel fetma, högt blodtryck eller diabetes. Gravida som har någon av dessa riskfaktorer bör rådgöra med sin barnmorska eller läkare och begränsa sina nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt.

Det är också viktigt att undvika att bli smittad inför förlossningen eftersom en luftvägsinfektion i slutet av graviditeten kan vara besvärlig och kan innebära risker för den gravida kvinnan.

Gravida kvinnor från och med vecka 36 bör vara extra försiktiga och noggrant följa de allmänna råd som finns. En covid-19 infektion verkar inte föras över till fostret under graviditeten eller vid amning. 

Barn kan smittas med covid-19 men det verkar väldigt sällsynt med allvarliga symptom hos nyfödda och barn. Därför behöver inte friska barn separeras från mamman efter förlossningen på grund av smittrisk.

Rådgör med din läkare

Du som har någon av ovanstående sjukdomar bör rådgöra med din behandlande läkare om vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19.

För mer utförlig information om de olika riskgrupperna, läs mer i Socialstyrelsens rapport: Identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19

Här kan du läsa mer om vad som gäller för astmatiker, njursjuka, rökare och barn

Så håller du dig frisk

Om du är i riskgrupp bör du rådgöra med din läkare kring behandling och vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19.

Vi rekommenderar dig i riskgrupp att begränsa dina nära kontakter med andra människor så mycket du kan. Det innebär bland annat att du bör :

 • Försöka att hålla dig hemma, men självklart finns inget hinder att till exempel ta en promenad och vistas ute i miljöer med få människor på behörigt avstånd.
 • Undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.
 • Hålla avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Be om hjälp för exempelvis inköp av mat, mediciner och andra ärenden som kan innebära nära kontakt med andra människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

Läs mer om hur du skyddar dig själv och andra

Vad kan familjemedlemmar göra för att hindra smittspridning?

För att motarbeta smittspridning inom familjen bör alla:

 • Tvätta händerna ofta och absolut direkt när man kommer hem.
 • Hosta alltid i armvecket.
 • Hålla avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om någon i familjen blir sjuk bör hen isolera sig så gott det går, helst med ett eget rum.
Uppdaterades