Så minskar vi smittspridningen

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt.

Följ dessa råd för att minska smittspridningen av covid-19:

Om du är sjuk

Det är mycket viktigt att stanna hemma när du känner dig sjuk och så länge du är sjuk, för att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma i minst sju dygn från det att de första symtomen bryter ut. Du ska även ha varit feberfri de två sista dygnen. Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna samt barn och unga i skolålder inklusive förskoleklass som har symtom för covid-19 testas för att se om de har en pågående infektion. Barn som får ett negativt provsvar kan snabbare återgå till skolan om deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Du som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre. Symtom som torrhosta och lukt- och smakbortfall kan hänga kvar efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. 

Om du träffat någon som har bekräftad covid-19-infektion

  • Om du själv får symtom ska du isolera dig och kontakta hälso- och sjukvården för att testa dig. I väntan på provsvaret ska du stanna hemma och undvika nära kontakter.
  • Om du inte får symtom ska du ändå tänka på att du kan vara smittad. Undvik nära kontakt med andra människor den första tiden. Om det är möjligt bör du arbeta hemifrån. 

Om någon i familjen har symtom på covid-19

När en person i ett hushåll är sjuk med feber, hosta eller andra symtom på covid-19 ska hen isolera sig i hemmet. Om det är möjligt ska den som är sjuk isolera sig i ett eget rum. Den som har symtom ska även ta ett PCR-test för att se om det är covid-19. 

Tänk på att:

  • Försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk.
  • Tvätta händerna så ofta som möjligt med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Tvätta alltid händerna före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efter.

Om du bor med någon som har covid-19 är det extra viktigt att vara uppmärksam på om du får symtom. Det gäller under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar). Om möjligt bör du arbeta hemifrån. 

Om någon i hushållet har testat positivt för covid-19

Du som bor tillsammans med någon som bekräftats ha covid-19 kommer att få särskilda regler att följa. Du kommer att kontaktas av en smittspårare och få mer information om vad som gäller. Reglerna kan bland annat innebära att du inte får gå till arbetet under sju dagar. Om du på grund av detta går miste om inkomst har du rätt att ansöka om så kallad smittbärarpenning från Försäkringskassan. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande undantag:

  • Elever i förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan kan fortsätta gå i skolan. Vårdnadshavare kan transportera, hämta och lämna barn i förskolan, om det kan ske utan nära kontakter med andra. 
  • Du som tidigare har testat positivt för covid-19 eller bekräftats ha antikroppar under de senaste sex månaderna undantas från reglerna.

Yngre barn

De vanligaste symtomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, är vanligare hos barn än hos vuxna. Om symtomen är lindriga och barnet är piggt i övrigt ska symtomen inte bedömas som tecken på covid-19. Om besvären visar sig vara bestående över dagen kan det vara tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Vad gäller på förskolan? 

När ett barn som går på förskola eller hos dagbarnvårdare blir sjukt ska barnet stanna hemma minst två dygn efter att det blivit friskt. Ibland har barn i den här åldern, 1-6 år, lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver man inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att man varit ute. Alltså besvär som snabbt går över. Därför kan man som personal vänta lite först och se om besvären verkar fortsätta innan man skickar hem barnet.

Barn som har varit hemma från förskolan i sju dygn för en infektion och sedan tillfrisknar och är pigga kan gå tillbaka till förskolan även om de skulle ha kvar milda symtom så som lätt snuva eller hosta. Kvarvarande snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på förskolan. Allt det här gäller när man inte har tagit något prov för covid-19. Barn i förskoleåldern, 1-6 år, behöver inte ta prov för covid-19 när de är sjuka såvida inte en läkare eller sjuksköterska tycker att det behövs.

Mer information hos Folkhälsomyndigheten

Råd om munskydd

Munskydd behövs inte i vanliga situationer ute i samhället, enligt Folkhälsomyndigheten. Det är  bättre att hålla avstånd till andra människor och att vara noga med att tvätta händerna.

Det finns en risk att användningen av munskydd ger en falsk trygghet som leder till att du inte följer andra rekommendationer som att stanna hemma vid symtom och att hålla avstånd. En annan risk är att du rör vid munskyddet och på det sättet sprider smitta via händerna, mer än om du inte har munskydd.

Munskydd ska ses som ett komplement till övriga mer centrala riskreducerande åtgärder. Att stanna hemma vid symtom samt en god handhygien ska alltid efterlevas och det är viktigt att verksamheter och individer tar ansvar för att hålla fysiskt avstånd både utomhus och inomhus. Det kan dock finnas situationer där det är svårt att undvika trängsel och nära kontakt under längre tid. Där kan munskydd vara av värde, enligt Folkhälsomyndigheten.

När du reser kan det förekomma krav på munskydd, till exempel på flygplatser och ombord på flygplan.

Smitta utan symtom  

Smitta kan spridas både från personer med och utan symtom. Utifrån den erfarenhet av covid-19 som finns just nu är bedömningen att smittspridningen från symtomfria personer står för en liten andel i jämförelse med smittspridningen från personer med symtom.

Arbeta hemifrån om det går

Arbeta hemifrån om det är möjligt, i samråd med din arbetsgivare. Det bidrar till färre nära kontakter och minskad trängsel i bland annat kollektivtrafiken. Syftet är att minska hastigheten i smittspridningen.

Råd om covid-19 till allmänheten

Uppdaterades