Munskydd

Folkhälsomyndigheten rekommenderar i nuläget inte en bred användning av munskydd i samhället.
Uppdaterades

Ett komplement till övriga råd

Folkhälsomyndigheten betonar att munskydd alltid måste ses som ett komplement till övriga åtgärder för att minska smittorisken. Först och främst måste man följa de allmänna rekommendationerna för att hindra smittspridning av covid-19:

 • Stanna hemma vid symtom.
 • Ha en god handhygien.
 • Håll fysiskt avstånd både utomhus och inomhus.

Det finns dock situationer där munskydd kan vara av värde. När de används korrekt kan kvalitetssäkrade engångsmunskydd minska risken för smittspridning i situationer där nära kontakt, under längre tid, i inomhusmiljö inte går att undvika. Sådana situationer kan framförallt uppstå i vissa miljöer på arbetsplatser.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om munskydd

Så fungerar munskydd

 • Munskyddets syfte är att skydda omgivningen från bäraren.
 • Ska vara CE-märkta
 • De ska alltid användas enligt medföljande bruksanvisning för att fungera på rätt sätt och ge rätt skydd.
 • Munskydd är oftast för engångsbruk och inte gjorda för att ta på och av flera gånger.
 • De är oftast blå-vita, veckade och fästs med öglor runt öronen.
 • Tvätta händerna noggrant innan och efter du hanterar munskyddet.
 • Dela inte munskydd med någon annan.

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om vad som gäller.

Att använda munskydd

När du använder munskydd bör du ha ett munskydd av god kvalitet. Det är också viktigt att du använder det på rätt sätt.

Ta på munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Kontrollera att munskyddet är helt och rent.
 3. Placera munskyddet rättvänt över näsa, mun och haka. Om munskyddet har en metallskena ska den placeras uppåt. Banden ska sitta runt öronen eller huvudet. Se till att munskyddet sluter tätt utan några glipor.
 4. Rör inte munskyddet när du har det på dig.

Ta av munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Ta tag i banden och lyft bort munskyddet utan att röra resten av munskyddet.
 3. Kasta engångsmunskyddet på avsedd plats.
 4. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.

Folkhälsomyndighetens information om att använda munskydd

Munskydd i kollektivtrafiken

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre munskydd i kollektivtrafiken. 

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19

Munskydd vid trängsel och flygresor

Det kan finnas andra situationer då munskydd har ett värde, exempelvis där det är svårt att undvika trängsel och nära kontakt under längre tid. När du reser kan det förekomma krav på munskydd, till exempel på flygplatser och ombord på flygplan.

Andningsskydd vid arbete i någon annans hem

Ventilationen i bostäder för svag för att kunna föra bort smittämnen. Vid arbete i någon annan hem ska du därför använda andningsskydd och visir om personerna i bostaden har misstänkt, eller konstaterad, covid-19. Det kan till exempel handla om tjänster som utförs av hemtjänst, vård, reparations- eller annat servicearbete. 

Arbetsmiljöverket om andningsskydd vid arbete i någon annans hem