Viktigt meddelande till allmänheten Det finns 1 meddelanden

Gäller, Flera områden

Viktigt meddelande till allmänheten i Hallands län

Uppdaterad: 21 jun 2021 11:15

Viktigt meddelande till allmänheten i Varberg i Varbergs kommun, Hallands län. Det brinner i en industri på Batterivägen. Kraftig rök går in mot Varberg. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Halland.

Sveriges Radio

Så ska restriktionerna avvecklas

Regeringen har tagit fram en plan för hur den ska trappa ner de restriktioner som har införts under pandemin. Nedtrappningen ska ske stegvis och utifrån en preliminär tidsplan, som kan komma att ändras. Här följer exempel på förändringar vid olika steg.
Uppdaterades

Steg 1 – den 1 juni

 • Nya deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta gäller bland annat gudstjänster, teaterföreställningar och fotbollsmatcher. 
 • Öppettider för restauranger och andra serveringsställen förlängs till klockan 22.30. Max fyra personer per bord och minst en meters avstånd mellan sällskapen gäller fortfarande. 
 • Det är möjligt att delta i läger, cuper, matcher och idrottstävlingar i mindre skala. 
 • Motionslopp och liknande med högst 150 som deltar samtidigt kan genomföras. 
 • När det gäller privata träffar, fester och middagar rekommenderar Folkhälsomyndigheten fortfarande umgänge med en mindre, nära krets. Fortfarande gäller max 8 personer vid privat fest i hyrd lokal. 
 • Det blir möjligt att besöka nöjesparker och marknader i större utsträckning. Krav på smittskyddsåtgärder ligger kvar på den som ansvarar för verksamheten. 
 • Vuxna som studerar vid till exempel högskola, universitet, folkhögskola eller komvux kan stegvis återgå till undervisning på plats. 
 • Regeln om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats eller galleria tas bort.
 • Regleringen av gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser m.m. med ett maxantal besökare beräknat på ytan ligger kvar. Maxantalet 500 personer, som gällt de största anläggningarna, ersätts med ett krav på en särskild riskbedömning. 

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten: Så många deltagare får man vara vid olika sammankomster från 1 juni

Steg 2 – omkring 1 juli

 • Höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 
 • Folkhälsomyndighetens råd till föreningar för kultur och fritid tas bort. Det gäller sådant som att hålla träningar och aktiviteter utomhus, råd om att undvika trängsel m.m.
 • Serveringsställens öppettider förlängs ytterligare.
 • Regler om maxantal per sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort för serveringsställen utomhus. 
 • Rådet om att bara umgås med en mindre, nära krets tas bort. Men uppmaningen är fortsatt att det är bättre att träffas utomhus. 
 • Möten och stämmor i föreningar kan ske, men även i fortsättningen utan trängsel. 
 • Deltagartaket för privata fester i hyrd lokal höjs till max 50 personer.

Publik i sektioner kan göra större evenemang möjliga - läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Förslag på ytterligare anpassningar av restriktioner från 1 juli - läs mer hos Regeringen

Steg 3 – preliminärt 15 juli

 • Regler om begränsat antal passagerare för långväga kollektivtrafik tas bort. 
 • Regler som kräver ett visst antal kvadratmeter yta per person i inomhus- och utomhusmiljöer tas bort. Men trängsel ska undvikas.
 • Regler om ett visst antal kvadratmeter per person för handelsplatser m.m. tas bort. Men trängsel ska undvikas.

 • Råd om munskydd i kollektivtrafik tas bort. 

Steg 4 – preliminärt september

 • Deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort.
 • Vissa särskilda regleringar av till exempel stora allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus och utomhus kan eventuellt behövas även i fortsättningen.

 • Deltagartak för privata sammankomster i hyrd lokal tas bort.
 • Regler om maxantal per sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort för serveringsställen inomhus. 
 • Konserter tillåts på serveringsställen inomhus. 

Steg 5 – ej tidsatt

 • Kvarvarande restriktioner tas bort. Gäller bland annat trängselregler för handelsplatser och kultur- och fritidsverksamhet. Gäller även uppdraget att personer som arbetar på vissa statliga myndigheter ska arbeta hemifrån så långt det är möjligt. 
 • Rådet om att stanna hemma vid symtom finns kvar. Rådet kommer tas bort så snart det epidemiologiska läget tillåter det. 

Läs om fler förändringar i Regeringens promemoria om avveckling av restriktioner

Förslag på ytterligare anpassningar av restriktioner från 1 juli - läs mer hos Regeringen

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Folkhälsomyndigheten: Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19

Källor: Regeringen, Folkhälsomyndigheten