Så ska restriktionerna avvecklas

Regeringen har tagit fram en plan för hur den ska trappa ner de restriktioner som har införts under pandemin. Nedtrappningen ska ske stegvis och utifrån en preliminär tidsplan, som kan komma att ändras. Här följer exempel på förändringar vid olika steg.
Uppdaterades

Steg 1 – infördes den 1 juni

 • Nya deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta gäller bland annat gudstjänster, teaterföreställningar och fotbollsmatcher. 
 • Öppettider för restauranger och andra serveringsställen förlängs till klockan 22.30. Max fyra personer per bord och minst en meters avstånd mellan sällskapen gäller fortfarande. 
 • Det är möjligt att delta i läger, cuper, matcher och idrottstävlingar i mindre skala. 
 • Motionslopp och liknande med högst 150 som deltar samtidigt kan genomföras. 
 • När det gäller privata träffar, fester och middagar rekommenderar Folkhälsomyndigheten fortfarande umgänge med en mindre, nära krets. Fortfarande gäller max 8 personer vid privat fest i hyrd lokal. 
 • Det blir möjligt att besöka nöjesparker och marknader i större utsträckning. Krav på smittskyddsåtgärder ligger kvar på den som ansvarar för verksamheten. 
 • Vuxna som studerar vid till exempel högskola, universitet, folkhögskola eller komvux kan stegvis återgå till undervisning på plats. 
 • Regeln om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats eller galleria tas bort.
 • Regleringen av gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser m.m. med ett maxantal besökare beräknat på ytan ligger kvar. Maxantalet 500 personer, som gällt de största anläggningarna, ersätts med ett krav på en särskild riskbedömning. 

Steg 2 – infördes den 1 juli

 • Höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 
 • Deltagartaket för privata fester i hyrd lokal höjs till max 50 personer.
 • Folkhälsomyndighetens råd till föreningar för kultur och fritid tas bort. Det gäller sådant som att hålla träningar och aktiviteter utomhus, råd om att undvika trängsel m.m.
 • Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner. 
 • Regler om maxantal per sällskap tas bort för serveringsställen utomhus.

 • Maxantal per sällskap på serveringsställen inomhus höjs till åtta personer.

 • Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd på serveringsställen såväl inomhus som utomhus.

 • Folkhälsomyndighetens råd om att bara umgås med en mindre krets ändras. Från och med 1 juli gäller rådet att vidta smittskyddsåtgärder om man träffar personer utanför sin mindre krets. Det innebär att helst träffas utomhus i mindre grupper och att undvika att vara nära varandra längre tid i små utrymmen.
 • Möten och stämmor i föreningar kan ske, men även i fortsättningen utan trängsel. 
 • Råd om munskydd i kollektivtrafik under rusningstid tas bort.
 • De allmänna råden om att hålla avstånd och undvika trängsel finns kvar. 

Så många deltagare får man vara vid olika sammankomster

Anpassning av restriktioner från 1 juli - läs mer hos Regeringen

Anpassning av åtgärder från juli - läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Publik i sektioner kan göra större evenemang möjliga - läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Steg 3 – infördes den 15 juli

 • Regler om begränsat antal passagerare för långväga kollektivtrafik tas bort. 
 • Regler som kräver ett visst antal kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort.

 • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser tas bort.

Steg 4 – den 29 september

 • Deltagartak för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster i hyrd lokal tas bort. 
 • Regler om maxantal per sällskap tas bort för serveringsställen inomhus. 
 • Konserter tillåts på serveringsställen inomhus.
 • Rekommendationen om att arbeta hemifrån tas bort. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Läs mer hos Regeringskansliet

Steg 5 – ej tidsatt

 • Kvarvarande restriktioner tas bort. 

Läs om fler förändringar i Regeringens promemoria om avveckling av restriktioner

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Källor: Regeringen, Folkhälsomyndigheten