Information och stöd till anhöriga

Det kan vara svårt att få träffa anhöriga i livets slutskede på grund av coronasmittan. Även begravningar kan i nuläget kanske inte genomföras som planerat. Här har vi sammanställt information och rekommendationer från samhällets aktörer.
Uppdaterades
Ljus på bord.

Besöka anhöriga i livets slutskede

Kontakta äldreboendet eller sjukhuset för att ta reda på vad som gäller om du planerar att besöka en anhörig. Den som bedriver en verksamhet ansvarar för att smitta inte sprids till de boende och till personalen.

Tvätta händerna och håll avstånd, både till den du besöker och till övriga boende och personalen. Avstå från besöket om du har symtom på covid-19, även milda symtom.

Ett sista farväl

Oavsett dödsorsak finns det enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer inget hinder för anhöriga att ta ett sista farväl av den avlidne. Om du vill ta ett personligt avsked på plats kommer du att informeras om vilka rutiner som gäller och om du behöver använda särskild skyddsutrustning.

Risken för att smittas av covid-19 från en avliden person bedöms som liten.

Begravningsceremonier

Det råder förbud mot allmänna sammankomster med fler än åtta personer. Begravningar kan dock få ha max 20 deltagare.

Men det finns även andra sätt att ta farväl av sina nära under pandemin. Svenska kyrkan har flera förslag för begravningar i coronatider.

  • Håll en mindre begravningsgudstjänst eller ceremoni med de allra närmaste. Bjud in till en minnesstund senare, när omständigheterna tillåter.
  • Bjud in gäster till en filmad eller direktsänd begravning. Eller dela filmen efteråt.
  • Om den avlidne kremerats kan ni skjuta upp begravningsgudstjänsten eller ceremonin och hålla den längre fram.

Du kan läsa om begravningar och avskedsceremonier inom andra traditioner hos Myndigheten för stöd till trossamfund.

Svenska kyrkan, eller i vissa fall kommunen, ansvarar för borgerliga begravningar.

Sorgearbete

På 1177 Vårdguiden finns råd om hur du kan hantera din sorg när någon har gått bort. Du kan även kontakta någon av de stödlinjer som finns på nätet via chatt, mejl eller telefon.

Att hantera bohag

Den som ska ta hand om bohag från en avliden med bekräftad covid-19 behöver inte vidta andra skyddsåtgärder än normalt. Använd engångshandskar och tvätta händerna med tvål och vatten.

Efterlevandeguiden

När en anhörig avlidit kan du behöva kontakta flera myndigheter och andra aktörer. Efterlevandeguiden.se har både information om och checklistor över vad du kan behöva göra just efter dödsfallet, men också månaderna och åren därefter.