Information och stöd till anhöriga

Det kan vara svårt att få träffa anhöriga i livets slutskede på grund av coronasmittan. Även begravningar kan i nuläget kanske inte genomföras som planerat. Därför har vi sammanställt information och rekommendationer från samhällets aktörer.
Ljus på bord.

Besöka anhöriga i livets slutskede

Tills vidare råder besöksförbud på samtliga landets äldreboenden. Men det går att göra undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter. Kontakta din kommun eller den verksamhetsansvarige på det aktuella boendet för att ta reda på vad som gäller.

Socialstyrelsen har tagit fram allmänna råd om undantag från besöksförbudet. Det handlar till exempel om: 

  • behov av besök i samband med vård i livets slutskede
  • behov av besök av en besökande som har en obotlig icke smittsam sjukdom och själv är i livets slutskede
  • vid stark oro hos den boende som inte bedöms kunna lindras på annat sätt än genom besöket.

Ett alternativ till att ses fysiskt är att ses via videolänk. Undersök om boendet kan hjälpa till med detta. På regeringens webbplats kan du läsa mer om det nationella besöksförbudet på äldreboenden.

Ett sista farväl

Oavsett dödsorsak finns det enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer inget hinder för anhöriga att ta ett sista farväl av den avlidne. Anhöriga som vill ta ett personligt avsked  på plats kommer att informeras om vilka rutiner som gäller och om de behöver använda personlig skyddsutrustning. Risken för att smittas av covid-19 från en avliden person bedöms som liten.

Begravningsceremonier

Detråder förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även allmänheten att avstå från att delta i större sociala sammanhang som begravningar. Men det finns sätt att ta farväl av sina nära och kära även under de svåra omständigheter som råder just nu.  

Svenska kyrkans rekommendation kring begravningar i coronatider är att anhöriga håller en mindre begravningsgudstjänst eller ceremoni som man filmar och direktsänder via sociala medier. Om kremering redan har skett går det också att skjuta upp begravningsgudstjänsten eller ceremonin och hålla den längre fram. Begravningar och avskedsceremonier inom andra traditioner än den svenska kyrkans kan du läsa om hos Myndigheten för stöd till trossamfund. Det är Svenska kyrkan, eller i vissa fall kommunen, som har ansvar för borgerliga begravningar.

Sorgearbete

På 1177 Vårdguiden finns tips och råd om hur du kan hantera din sorg när någon har gått bort. Du kan även kontakta någon av de stödlinjer som finns på nätet via chatt, mejl eller telefon.

Inga särskilda skyddsåtgärder för att hantera bohag

Den som ska ta hand om bohag från en avliden med bekräftad covid-19 behöver inte vidta andra skyddsåtgärder än normalt – använd engångshandskar och tvätta händerna med tvål och vatten.

Efterlevandeguiden – praktiska tips när en anhörig avlidit

När en anhörig dött kan man behöva kontakta flera olika myndigheter och andra aktörer. På Efterlevandeguiden.se hittar du information om och checklistor över vad som behöver göras precis efter dödsfallet, men också månaderna och åren därefter.

Uppdaterades