Information och stöd till anhöriga

Det kan vara svårt att få träffa anhöriga i livets slutskede på grund av coronasmittan. Även begravningar kan i nuläget kanske inte genomföras som planerat. Därför har vi sammanställt information och rekommendationer från samhällets aktörer.
Ljus på bord.

Besöka anhöriga i livets slutskede

Kontakta det aktuella äldreboendet eller sjukhuset för att ta reda på vad som gäller om du planerar ett besök. Den som bedriver en verksamhet ansvarar för att smitta inte kommer in och sprids till boende och personal.

Ett sista farväl

Oavsett dödsorsak finns det enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer inget hinder för anhöriga att ta ett sista farväl av den avlidne. Du som vill ta ett personligt avsked  på plats kommer att informeras om vilka rutiner som gäller och om de behöver använda personlig skyddsutrustning. Risken för att smittas av covid-19 från en avliden person bedöms som liten.

Begravningsceremonier

Det råder förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även allmänheten att avstå från att delta i större sociala sammanhang som begravningar. Men det finns sätt att ta farväl av sina nära och kära även under de svåra omständigheter som råder just nu.  

Svenska kyrkans rekommendation kring begravningar i coronatider är att anhöriga håller en mindre begravningsgudstjänst eller ceremoni som filmas och direktsänds via sociala medier. Om kremering redan har skett går det också att skjuta upp begravningsgudstjänsten eller ceremonin och hålla den längre fram. Begravningar och avskedsceremonier inom andra traditioner än den svenska kyrkans kan du läsa om hos Myndigheten för stöd till trossamfund. Det är Svenska kyrkan, eller i vissa fall kommunen, som har ansvar för borgerliga begravningar.

Sorgearbete

På 1177 Vårdguiden finns tips och råd om hur du kan hantera din sorg när någon har gått bort. Du kan även kontakta någon av de stödlinjer som finns på nätet via chatt, mejl eller telefon.

Inga särskilda skyddsåtgärder för att hantera bohag

Den som ska ta hand om bohag från en avliden med bekräftad covid-19 behöver inte vidta andra skyddsåtgärder än normalt – använd engångshandskar och tvätta händerna med tvål och vatten.

Efterlevandeguiden – praktiska tips när en anhörig avlidit

När en anhörig dött kan du behöva kontakta flera olika myndigheter och andra aktörer. På Efterlevandeguiden.se hittar du information om och checklistor över vad som behöver göras precis efter dödsfallet, men också månaderna och åren därefter.

Uppdaterades