Symtom på covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av det nya coronaviruset. Sjukdomen påminner om förkylning eller influensa, med feber och hosta. De flesta blir inte svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus. Här kan du läsa om vanliga symtom på sjukdomen.
Uppdaterades

Vanliga symtom på covid-19:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • illamående
 • nedsatt lukt- och smaksinne
 • diarré.

En person som insjuknar i covid-19 kan uppvisa ett eller flera av dessa symtom.

De flesta får lindriga besvär som kan komma gradvis och som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis svårigheter att andas och lunginflammation. Du hittar mer information om covid-19 hos 1177 Vårdguiden

Information om symtom hos barn hos Folkhälsomyndigheten

Smitta utan symtom  

Smitta kan spridas både från personer med och utan symtom. Utifrån den erfarenhet som finns just nu av covid-19, är bedömningen att smittspridningen från personer utan symtom står för en liten andel i jämförelse med smittspridningen från personer med symtom.