Symtom på covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av det nya coronaviruset. Sjukdomen påminner om förkylning eller influensa, med feber och hosta. De flesta blir inte svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus. Här kan du läsa om vanliga symtom på sjukdomen.

Vanliga symtom på covid-19

  • hosta
  • feber
  • andningsbesvär
  • snuva
  • nästäppa
  • halsont
  • huvudvärk
  • muskel- och ledvärk
  • illamående.

En person som insjuknar i covid-19 kan uppvisa ett eller flera av dessa symtom. Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och därmed smaksinnet, under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré förekommer.

De flesta får lindriga besvär som kan komma gradvis och som går över av sig själva med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis svårigheter att andas och lunginflammation. Läs mer hos 1177 Vårdguiden

Uppdaterades