Teckenspråk och syntolkad information om covid-19

Här har vi samlat länkar till information om covid-19 på teckenspråk.
Uppdaterades

Information på teckenspråk

Stöd vid telefonsamtal

I Sverige finns tre tjänster för den som behöver hjälp med att ringa telefonsamtal. Till exempel om du behöver ringa 1177 eller 113 13 för att du har frågor om coronaviruset: 

Personer som använder svenskt teckenspråk kan använda förmedlingstjänsten Bildtelefoni för att ringa.

Den som har hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, talsvårigheter eller använder punktskrift kan använda förmedlingstjänsten Texttelefoni.

Tjänsten Teletal  är en telefontjänst för alla som behöver stöd under ett telefonsamtal. En tolk kan hjälpa till med:

  • Att tolka otydligt tal och svåra ord.
  • Ge stöd för minnet.
  • Anteckna vad som sägs i samtalet och kan skicka hem det till dig.
  • Hjälpa dig i telefonväxlar.