Efter vaccinationen

Träffa barnbarn? Gå i butiker? Vaccinationsintyg? Här kan du läsa om vad som gäller för dig som har fått vaccin.
Uppdaterades

Vad ska jag tänka på efter vaccinationen?

Det är viktigt att du som är vaccinerad fortsätter att följa de nationella allmänna råden och rekommendationernaFolkhälsomyndigheten har dock anpassat sina rekommendationer för dig som är vaccineradTvå veckor efter andra dosen har vaccinerade ett gott skydd mot allvarlig sjukdom, enligt Folkhälsomyndigheten. Det är viktigt att ändå ta dos två för att skyddet ska bli effektivt och långvarigt. 

Tre veckor efter första vaccindosen kan du:

  • träffa friska människor från några olika hushåll inomhus
  • handla i butiker eller gå till frisören utan att skapa trängsel för andra
  • krama barn och barnbarn förutsatt att de inte har några symtom
  • inom äldreomsorgen lämna ditt boende för att hälsa på anhöriga.

Två veckor efter den andra dosen kan du lämna hemmet även om en annan person i hushållet har covid- 19.

Fortsätt skydda andra

Det kan finnas viss risk att du blir sjuk i covid- 19 trots vaccinationen. Du kan därmed smitta andra, även om du själv inte får några symtom. Därför gäller de grundläggande råden fortsatt även för dig som är vaccinerad:

  • stanna hemma om du är sjuk
  • tvätta händerna
  • håll avstånd
  • testa sig vid symtom

Läs Folkhälsomyndighetens anpassade rekommendationer för vaccinerade här

Kom ihåg att det kan finnas regionala rekommendationer - kolla vad som gäller där du bor

Folkhälsomyndighetens statistik över vaccineringen mot covid-19

Provtagning vid symtom efter vaccination

Du som de senaste dagarna har vaccinerats mot covid-19 och upplever symtom som är typiska biverkningar efter vaccination behöver inte testa dig om symtomen försvinner inom ett dygn. Stanna hemma så länge du har symtom. Läs mer om biverkningar efter vaccination

Om symtomen fortfarande är kvar efter ett dygn är det viktigt att du testar dig, även om du är vaccinerad. Det är viktigt att du vet om du har covid-19 så att du inte smittar andra. Hos 1177 Vårdguiden kan du läsa om vad som gäller för provtagning i din region

Folkhälsomyndighetens information om testning för covid-19

Mer om provtagning på Krisinformation.se