Efter vaccinationen

Träffa barnbarn, gå i butiker, vaccinationsbevis? Här kan du läsa om vad som gäller för dig som har fått vaccin.
Uppdaterades

Vad ska jag tänka på efter vaccinationen?

Tre veckor efter första dosen har vaccinerade ett gott skydd mot allvarlig sjukdom, enligt Folkhälsomyndigheten. Det är viktigt att ändå ta dos två för att skyddet ska bli effektivt och långvarigt. Folkhälsomyndigheten har kommit med anpassade rekommendationer för vaccinerade.

Tre veckor efter första vaccindosen kan du:

  • träffa friska människor från några olika hushåll inomhus.
  • handla i butiker eller gå till frisören. Men du får inte skapa trängsel för andra.
  • lämna hemmet även om en annan person i hushållet har covid- 19.
  • krama barn och barnbarn, förutsatt att de inte har några symtom.
  • Vaccinerade inom äldreomsorgen kan lämna sitt boende för att hälsa på anhöriga.

Fortsätt skydda andra

Det kan finnas viss risk att du blir sjuk i covid- 19 trots vaccinationen. Du kan därmed smitta andra, även om du själv inte får några symtom. Därför gäller de grundläggande råden fortsatt även för dig som är vaccinerad:

  • stanna hemma om du är sjuk
  • tvätta händerna
  • håll avstånd
  • testa sig vid symtom

Läs Folkhälsomyndighetens anpassade rekommendationer för vaccinerade här

Kom ihåg att det kan finnas regionala rekommendationer - kolla vad som gäller där du bor

Folkhälsomyndighetens statistik över vaccineringen mot covid-19

Provtagning vid symtom efter vaccination

Du som de senaste dagarna har vaccinerats mot covid-19 och upplever symtom som är typiska biverkningar efter vaccination behöver inte testa dig om symtomen försvinner inom ett dygn. Stanna hemma så länge du har symtom. Läs mer om biverkningar efter vaccination

Om symtomen fortfarande är kvar efter ett dygn är det viktigt att du testar dig, även om du är vaccinerad. Det är viktigt att du vet om du har covid-19 så att du inte smittar andra. Hos 1177 Vårdguiden kan du läsa om vad som gäller för provtagning i din region

Folkhälsomyndighetens information om testning för covid-19

Mer om provtagning på Krisinformation.se

Vaccinationsbevis

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), E-hälsomyndigheten och andra myndigheter arbetar under våren med att ta fram en digital lösning för vaccinationsbevis. Det kallas Gröna beviset och ska vara ett digitalt bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. Tanken är att underlätta vid resor inom EU.

Tekniken bakom e-tjänsten ska vara klar den 1 juni. Men innan Gröna beviset kan öppna för invånare behöver ett regelverk finnas på plats. Arbetet med hur det ska se ut pågår just nu inom EU.

I den första versionen av e-tjänsten kan du enbart använda Gröna beviset för att skapa ett bevis för att du är vaccinerad mot covid-19. Arbete pågår för att även bevis på ett negativt covid‑19‑test och på genomgången sjukdom ska ingå.

För att kunna begära ut Gröna beviset kommer du att behöva ha en godkänd svensk e-legitimation. Myndigheterna arbetar för att det ska bli möjligt att få ett bevis även utan e-legitimation.

Ett vaccinationsbevis mot covid-19 ska underlätta resande inom EU. Med Gröna beviset kan du visa att du är fullt vaccinerad mot covid-19. Men kom ihåg att det är landet du reser till som avgör vilka regler som gäller där. Det är ditt ansvar att kontrollera om du uppfyller kraven för att få resa in.

Läs mer om Gröna beviset hos E-hälsomyndigheten

Frågor och svar om vaccinationsbevis/Gröna beviset hos E-hälsomyndigheten

Läs om olika länders inresebestämmelser hos Sweden Abroad