Frågor och svar om vaccin mot covid-19

Här finns myndigheternas svar på de vanligaste frågorna om vaccin mot covid-19. Innehållet uppdateras löpande.

Om vaccinerna mot covid-19

 • Vaccin är ett läkemedel. Vaccinet gör att du inte blir sjuk i den sjukdom som vaccinet skyddar mot.

  Vacciner stimulerar kroppens immunförsvar på liknande sätt som vid en riktig infektion, men utan att man blir infekterad och sjuk. När kroppen sedan utsätts för samma smittämne kan immunförsvaret snabbt bekämpa infektionen.

  Läs mer om hur vacciner fungerar och olika typer av vacciner

  På 1177.se kan du se en animerad film om vad som händer i kroppen vid en vaccination mot covid-19.

  Källa: Läkemedelsverket,1177 Vårdguiden | 4 maj 2021 14:21
 • Ja, de vacciner som är godkända mot covid-19 har genomgått de studier som krävs för att bli godkända. Resultaten från studierna är utvärderade av de europeiska läkemedelsmyndigheterna och vaccinerna har bedömts vara säkra och effektiva.

  All behandling med läkemedel medför en viss risk för biverkningar när de används. De kända biverkningarna listas i produktinformation och bipacksedel. Det viktigt att alla misstänkta biverkningar rapporteras in för att öka kunskapen om mycket sällsynta biverkningar.

  Risken att drabbas av allvarlig sjukdom i covid-19 är större än risken för att få allvarliga biverkningar av vaccinet. Covid-19 är en allvarlig sjukdom. 

  Källa: Läkemedelsverket | 27 apr 2021 13:30
 • När man pratar om skyddet av vaccinerna är det viktigt att hålla isär två saker, skydd från allvarlig sjukdom och skydd från att bli smittad. Gemensamt för alla de godkända vaccinerna är att de stimulerar ditt immunförsvar att tillverka antikroppar och detta gör så att du får ett skydd mot covid-19.

  Vaccinerna skyddar dig från att bli allvarligt sjuk
  Denna effekt anger man inte med en viss procent i produktinformationen, utan det gäller generellt för alla vacciner. Det är inte säkert att alla som vaccinerar sig får ett heltäckande skydd, men blir du sjuk får du med största sannolikhet en lindrigare form av covid-19.

  Vaccinerna skyddar dig och andra mot covid-19
  Vaccination är ett sätt för dig att minska risken att bli sjuk. Detta beskriver man med en viss procent i produktinformationen, men det är alltså bara en prognos för hur mycket mindre risk det är att bli sjuk. Det går inte att säga exakt hur mycket mindre risk du som individ har att bli smittad. Nya studier efter godkännandet kan även komma att ändra dessa procent längre fram.

  Sammanfattningsvis så är det inget av vaccinerna som ger 100 % skydd mot smitta, men alla ger ett bra skydd mot allvarlig covid-19.

  Idag vet vi inte hur länge man har skydd av vaccinet, det krävs att effekten följs upp över längre tid för att kunna visa hur långarigt skyddet är och om man behöver fylla på med nya doser längre fram. 

  Källa: Läkemedelsverket | 26 maj 2021 09:07
 • Du hittar mer information på:

  Källa: Läkemedelsverket,Folkhälsomyndigheten | 30 jun 2021 14:12

Om vaccination mot covid-19

 • Genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra.

  Covid-19 är en mycket smittsam sjukdom som kan göra dig svårt sjuk. Även om just du skulle få en lindrig variant av sjukdomen, löper andra personer stor risk att bli svårt sjuka.

  Vaccinationen skyddar dig från att bli sjuk och minskar också risken att du smittar andra. Det bidrar till att minska smittspridningen i hela samhället på sikt, vilket är nödvändigt för att vi ska kunna gå tillbaka till normala liv.

  De vacciner som är godkända mot covid-19, skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom. Efter en vaccination bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd, men blir du sjuk får du med största sannolikhet en lindrigare form av sjukdomen.

  I Sverige är vaccinationen mot covid-19 frivillig och kostnadsfri.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 27 apr 2021 12:56
 • Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för i vilken ordning olika grupper får vaccinera sig mot covid-19. Tidsplanen för vaccinationerna mot covid-19 beror även på när vaccinerna levereras till Sverige.

  Det är regionerna som ansvarar för att utföra vaccinationerna. På 1177 Vårdguiden kan du läsa om vem som kan vaccinera sig i din region just nu. Se till att du väljer din egen region.

  Källa: Folkhälsomyndigheten,1177 Vårdguiden | 30 jun 2021 14:12
 • På 1177.se kan du läsa mer om hur vaccinationen går till, hur du gör för att boka tid för vaccination och när det är din tur att boka. Här kan du läsa mer: Om vaccination mot covid-19. Välj region överst på sidan för att se vad som gäller för dig. 

  På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information, du kan läsa mer här: Information om din vaccination mot covid-19 

  Källa: Folkhälsomyndigheten,1177 Vårdguiden | 3 maj 2021 14:48

Inför din vaccination mot covid-19

Efter din vaccination mot covid-19