Frågor och svar om vaccin mot covid-19

Innehållet uppdateras löpande.

Om vaccinerna

Före vaccination

Efter vaccination

Övrigt

 • Vilken är MSB:s roll i vaccinfrågan?

  MBS:s roll i detta arbete består av att vi:

  • Stödjer nationell samordning mellan aktörer.
  • Bevakar och bedömer konsekvenser av en pandemi för samhället och samhällsviktiga verksamheter.
  • Bidrar till Folkhälsomyndighetens arbete att ta fram en aktörsgemensam kommunikationsstrategi på nationell nivå.
  • Möjliggör samordnad kommunikation mellan berörda aktörer och till allmänheten via Krisinformation.se. All information som publiceras på sajten är bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer. Webbplatsen ska underlätta för allmänheten att hitta bekräftad information samlat och minska risken för att felaktig information sprids. I sociala medier svarar Krisinformation.se på frågor från allmänheten.
  • Om en myndighets, regions eller kommuns egna resurser inte räcker till kan MSB, precis som tidigare under hanteringen av covid-19, stödja med kompetens och materiel. Det kan exempelvis vara samordning av frivilliga, insatser med personal med kompetens inom bland annat stabsarbete och kriskommunikation samt stöd med tillfälliga lokaler (modulhus).
  • Inom ramen för vårt uppdrag att följa informationspåverkan riktad mot Sverige följer vi särskilt aktörer som försöker exploatera sårbarheter rörande covid-19 och vaccin.
  • Stödjer it-säkerhetspersonal inom hälso- och sjukvården med tekniska råd och plattform för samverkan dem emellan.
  • Utöver detta bidrar MSB med en person i den expertgrupp som regeringens nationella vaccinationssamordnare har.
  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 14 jan 2021 13:15
 • Hur hittar jag information om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps arbete med vaccin mot covid-19?

  På MSB:s webbplats finns information om MSB:s roll i arbetet med vaccination mot covid-19.

  MSB:s roll gällande vaccination mot covid-19 på msb.se

  På MSB:s webbplats finns även information om MSB:s arbete med anledning av covid-19 i stort.

  MSB:s arbete med anledning av coronaviruset på msb.se

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 14 jan 2021 11:28