Vaccination mot covid-19

Du som bor i Sverige och är 12 år eller äldre erbjuds gratis vaccination mot covid-19. Du behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccinet.
Uppdaterades

Vaccination är det mest effektiva sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination hjälper också till att minska smittspridningen.

Även du som har haft covid-19 rekommenderas att vaccinera dig med två doser. Den som har haft covid-19 har utvecklat ett skydd mot sjukdomen, men vi vet i dag inte hur länge det skyddet finns kvar.

Boka tid för vaccination

Det är regionerna som ansvarar för att vaccinera mot covid-19. På 1177.se finns information om hur du bokar vaccination och om vem som kan boka tid just nu. Välj din region överst på sidan. Se även regional information om coronaviruset.

Information om vaccinationen hos Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19

Vaccination av olika grupper

Gravida

Du som är gravid kan vaccinera dig under hela graviditeten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock att vaccinationen görs efter graviditetsvecka 12, om det inte finns andra skäl. Det kan till exempel vara att du har en medicinsk riskfaktor som fetma, högt blodtryck, diabetes och är över 35 år.

De flesta som blir sjuka i covid-19 får milda sjukdomssymtom och behöver inte söka vård. Men gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Alla gravida rekommenderas vaccination mot covid-19 eftersom vaccinerna ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och minskar risken för tidig förlossning.

Barn och unga

Alla som är 12 år och äldre erbjuds vaccination mot covid-19. Läs mer om vaccin mot covid-19 från 12 år hos Folkhälsomyndigheten.

Varje region bestämmer hur de hanterar samtycke vid vaccinering av minderåriga. Vissa regioner skickar med en samtyckesblankett i samband med bokningen, andra gör en mognadsbedömning vid vaccinationstillfället. På 1177.se finns information om vad som gäller i din region.

Vaccin för barn och unga

Den som är född 1991 eller senare erbjuds vaccinet Comirnaity från Pfizer/BioNTech. Det är godkänt att användas från 12 år och ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten har tillfälligt pausat användningen av vaccinet Spikevax från Moderna för denna åldersgrupp.

Om vaccination av barn och unga hos Folkhälsomyndigheten

Mer om vaccinerna mot covid-19 hos Folkhälsomyndigheten

Modernas vaccin pausas för unga

Personer med nedsatt immunförsvar

De som är över 18 år och har ett allvarligt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling rekommenderas att ta en extra dos vaccin mot covid-19. Det är den behandlande läkaren som efter en individuell bedömning ordinerar den extra dosen.

Påfyllnadsdos

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla över18 år ska erbjudas en påfyllnadsdos med vaccin. Dosen ska ges enligt en särskild prioritetsordning där huvudregeln är att de som är äldre ska vaccineras först.

1. Personer boende på särskilt boende, SÄBO, personer med hemsjukvård eller hemtjänst och alla som är 80 år och äldre.
2. Personer mellan 65 och 79 år samt personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård.
3. Personer som är 18 år och äldre med insatser enligt LSS, beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken och personer som tillhör en medicinsk riskgrupp för svår covid-19-sjukdom. Samt personer mellan 50 och 64 år.
4. Personer 18–49 år.

Även personal inom vård och omsorg, inklusive personal inom LSS, som har stor risk att föra smittan vidare till riskgrupper kan prioriteras. Detta förutsatt att vaccineringen av övriga grupper inte påverkas i för hög utsträckning.

För personer mellan 18 och 65 år kan en påfyllnadsdos ges sex månader efter den senaste dosen. För personer över 65 år gäller fortsatt rekommendationen om fem månader efter den senaste dosen.

När Modernas vaccin Spikevax ges som påfyllnadsdos ges det som halv dos, medan vaccinet Comirnaty från Pfizer/Biontech ges i hel dos. Till personer födda 1991 och senare rekommenderas Comirnaty.