När får jag vaccineras?

Vaccineringen mot covid-19 sker i olika faser. Läs om vilka grupper som ingår i respektive fas och hur du kan få reda på när det är din tur.
Uppdaterades

När vaccineras vem?

De som har störst behov av skydd mot covid-19 erbjuds vaccin först. Vaccineringen är uppdelad i olika faser. Här nedan kan du se vilka grupper som ingår i respektive fas. 

Fas 1

 • Personer som bor på äldreboenden.
 • Personer som har hemtjänst samt de som bor i samma hushåll.
 • Personer som arbetar med ovan nämnda grupper. 

Fas 2

 • Personer som är 65 år eller äldre. 
 • Vuxna med LSS-insatser eller assistansersättning. 
 • Vård- och omsorgspersonal.
 • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation.
 • Personer med dialysbehandling. 

Fas 3

 • Övriga med förhöjd risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. 
 • Personer som har svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Det gäller till exempel personer med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. 
 • Personer som lever i socialt utsatta situationer. 

Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.

 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.

 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).

 • Kronisk lever- eller njursvikt.

 • Diabetes typ 1 och typ 2.

 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

 • Downs syndrom.

Fas 4

 • Övriga personer över 18 år som inte ingår i någon av de tidigare faserna. 

Vad gäller för barn, unga och gravida? 

 • Barn och unga under 18 rekommenderas i normalfallet inte att vaccinera sig mot covid-19. Om det finns en bakomliggande sjukdom rekommenderas att man tar kontakt med behandlande läkare.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att gravida vaccinerar sig mot covid-19. Det finns ännu inte tillräckligt med säkerhetsdata för att kunna rekommendera det.   

Läs mer

Läs mer om de olika faserna och vilka grupper som ingår i Folkhälsomyndighetens dokument Nationell plan för vaccination mot covid-19 (pdf).

Hur får jag tid för vaccination?

Beroende på vilken grupp du tillhör så kommer du att erbjudas vaccin när det finns tillgängligt. Olika regioner har olika tillvägagångssätt för hur de erbjuder vaccination och det kan skilja sig åt när olika grupper vaccineras. För att få reda på vilken grupp som erbjuds vaccination just nu, se information hos din region eller hos 1177 Vårdguiden