Om vaccinerna

Läs om vilka godkända vaccin som finns mot covid-19 och hur de skyddar mot sjukdomen.
Uppdaterades

Vaccin måste godkännas av EU och Läkemedelsverket

Vaccin godkänns oftast centralt inom EU. Det innebär att det granskas av experter från alla medlemsländer, däribland svenska Läkemedelsverket. Godkännandet baserar sig på information och data från tillverkaren av vaccinet. Inom EU finns tydliga krav på vilka tester och kliniska studier som behöver göras och hur omfattande de behöver vara.

Vid bedömningen om ett vaccin ska godkännas eller inte vägs nyttan med vaccinet mot de eventuella risker man kan se i form av biverkningar som rapporterats i de kliniska studierna. Även när vaccinet är godkänt övervakas det för att man ska kunna upptäcka nya biverkningar.

Information om hur vaccin godkänns från Läkemedelsverket

Godkända vaccin för covid-19

Det finns fyra godkända vaccin mot covid-19 i Sverige och EU:

Vad hjälper vaccinationen mot?

Vaccinationen skapar ett skydd mot allvarlig sjukdom. Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Men det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Men du löper ändå mindre risk att bli allvarligt sjuk.

Vad ska jag tänka på efter vaccinationen?

Personer som är vaccinerade får tre veckor efter sin första dos ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Men det är viktigt att fullfölja vaccinationen med den andra dosen för att skyddet ska bli effektivt och långvarigt. 

De som har vaccinerats kan tre veckor efter första dosen träffa människor från några olika hushåll inomhus. De kan också handla i butiker eller gå till frisören, men får inte skapa trängsel för andra. Undvik att resa i kollektivtrafiken under rusningstid. Det skriver Folkhälsomyndigheten i sina anpassade rekommendationer för vaccinerade.

En vaccinerad person behöver inte stanna hemma även om en annan person i hushållet har covid-19. 

Det går bra att umgås med barnbarn inomhus utan att hålla avstånd, förutsatt att de inte har några symtom.

Vaccinerade personer inom äldreomsorgen kan lämna sitt boende för att hälsa på anhöriga. Det är fortsatt viktigt att tänka på att skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp genom att följa råden om hur du skyddar dig själv och andra. 

Eftersom smittspridningen i samhället fortfarande är stor, och det tar tid innan en större del av den vuxna befolkningen är vaccinerad, måste anpassningar för vaccinerade ske stegvis. De grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna, hålla avstånd och testa sig vid symtom gäller fortsatt för alla i samhället. 

Läs Folkhälsomyndighetens anpassade rekommendationer för vaccinerade här.

Provtagning vid symtom efter vaccination

Du som de senaste dagarna har vaccinerats mot covid-19 och upplever symtom som är typiska biverkningar efter vaccination behöver inte testa dig om symtomen försvinner inom ett dygn. Stanna hemma så länge du har symtom. Läs mer om biverkningar efter vaccination

Om symtomen fortfarande är kvar efter ett dygn är det viktigt att du testar dig, även om du är vaccinerad. Det är viktigt att du vet om du har covid-19 så att du inte smittar andra. Hos 1177 Vårdguiden kan du läsa om vad som gäller för provtagning i din region

Vaccinationsintyg

I dagsläget finns inget nationellt intyg eller certifikat som är gemensamt för alla regioner. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) arbetar med att ta fram ett digitalt alternativ för vaccinationsintyg. Ett sådant intyg kan komma att krävas av vissa länder vid inresa, eller vid exempelvis kultur- och idrottsevenemang. Målet är att det digitala vaccinationsintyget ska finnas tillgängligt till sommaren 2021. Till dess är det vaccinatörens ansvar att utfärda ett intyg på vaccinationen. Ett sådant intyg kan komma att krävas av vissa länder vid inresa, eller vid exempelvis kultur- och idrottsevenemang.

Folkhälsomyndighetens statistik över vaccineringen mot covid-19