Om vaccinerna

Läs om vilka godkända vaccin som finns mot covid-19 och hur de skyddar mot sjukdomen.
Uppdaterades

Vaccin måste godkännas av EU och Läkemedelsverket

Vaccin godkänns oftast centralt inom EU. Det innebär att det granskas av experter från alla medlemsländer, däribland svenska Läkemedelsverket. Godkännandet baserar sig på information och data från tillverkaren av vaccinet. Inom EU finns tydliga krav på vilka tester och kliniska studier som behöver göras och hur omfattande de behöver vara.

Vid bedömningen om ett vaccin ska godkännas eller inte vägs nyttan med vaccinet mot de eventuella risker man kan se i form av biverkningar som rapporterats i de kliniska studierna. Även när vaccinet är godkänt övervakas det för att man ska kunna upptäcka nya biverkningar.

Information om hur vaccin godkänns från Läkemedelsverket

Godkända vaccin för covid-19

Det finns tre godkända vaccin mot covid-19:

Vad hjälper vaccinationen mot?

Vaccinationen skapar ett skydd mot allvarlig sjukdom. Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Men det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Men du löper ändå mindre risk att bli allvarligt sjuk.

Vad ska jag tänka på efter vaccinationen?

Vaccinet börjar verka en till två veckor efter andra sprutan, beroende på vilket vaccin du får. Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden även efter att vaccinet har börjat verka: tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma om du känner symtom. Det beror på att det fortfarande finns en risk att du kan få covid-19 även om du är vaccinerad. Du kan sprida covid-19 även om du är vaccinerad och inte sjuk, till exempel genom att få viruset på dina händer.

Fullt vaccinerade äldre som bor på särskilda boenden behöver inte längre vara lika försiktiga när det gäller nära kontakter i sina egna hem, två veckor efter den andra dosen. Det går till exempel bra att träffa symtomfria anhöriga och att komma dem fysiskt nära.

Provtagning vid symtom efter vaccination

Du som de senaste dagarna har vaccinerats mot covid-19 och upplever symtom som är typiska biverkningar efter vaccination behöver inte testa dig om symtomen försvinner inom ett dygn. Stanna hemma så länge du har symtom. Läs mer om biverkningar efter vaccination

Om symtomen fortfarande är kvar efter ett dygn är det viktigt att du testar dig, även om du är vaccinerad. Det är viktigt att du vet om du har covid-19 så att du inte smittar andra. Hos 1177 Vårdguiden kan du läsa om vad som gäller för provtagning i din region

Vaccinationsintyg

I dagsläget finns inget nationellt intyg eller certifikat som är gemensamt för alla regioner. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) arbetar med att ta fram ett digitalt alternativ för vaccinationsintyg. Ett sådant intyg kan komma att krävas av vissa länder vid inresa, eller vid exempelvis kultur- och idrottsevenemang. Målet är att det digitala vaccinationsintyget ska finnas tillgängligt till sommaren 2021. Till dess är det vaccinatörens ansvar att utfärda ett intyg på vaccinationen. 

Folkhälsomyndighetens statistik över vaccineringen mot covid-19

Om möjlighet att tidigarelägga vaccinering av viss vårdpersonal

Ett sådant intyg kan komma att krävas av vissa länder vid inresa, eller vid exempelvis kultur- och idrottsevenemang.