Risker och biverkningar

Vaccin mot covid-19 kan precis som andra läkemedel ge biverkningar. Vanligast är lokala biverkningar runt stället där du fått sprutan. Läkemedelsverket har i uppdrag att följa upp risker och biverkningar av vacciner mot covid-19.
Uppdaterades

Vilka biverkningar kan man få av covid-19-vaccin?

Vanligast är lokala biverkningar runt området där du har fått sprutan, som till exempel ömhet, svullnad och rodnad. Du kan även få muskelvärk, feber, huvudvärk och allmän sjukdomskänsla. Dessa är naturliga reaktioner från kroppens immunförsvar. I de flesta fall är reaktionerna milda och går över på någon dag. Om symtomen fortsätter mer än ett dygn är det inte troligt att det är biverkningar och du ska testa dig för covid-19. Stanna hemma så länge du har symtom.

Misstänkta biverkningar följs upp

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att följa upp risker och biverkningar av kommande vacciner mot covid-19.

Läs mer om inrapporterade misstänkta biverkningar hos Läkemedelsverket.

Försäkring vid eventuella biverkningar

Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel har du rätt att vända dig till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB för att kostnadsfritt få din sak prövad. Läkemedelsförsäkringens information om försäkringsskydd.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot covid-19Det innebär att du kan få statlig ersättning om läkemedelsförsäkringen inte täcker hela ersättningen.

På regeringens webblats hittar du information om statens överenskommelse om skador till följd av vaccinering mot covid-19.

Om du är allergisk

Alla godkända vaccin har produktinformation med innehållsförteckning och information kring om en allergi utgör ett hinder för vaccination. Inför vaccinationen kommer du att fylla i en hälsodeklaration där du får uppge om du någon gång fått en svår allergisk reaktion eller andningsproblem efter tidigare vaccinationer. 

Läs mer om innehållet i de olika vaccinerna på Läkemedelsverkets webbplats. 

Vaccin måste godkännas av EU och Läkemedelsverket

Vaccin godkänns oftast centralt inom EU. Det innebär att det granskas av experter från alla medlemsländer, däribland svenska Läkemedelsverket. Godkännandet baserar sig på information och data från tillverkaren av vaccinet. Inom EU finns tydliga krav på vilka tester och kliniska studier som behöver göras och hur omfattande de behöver vara.

Vid bedömningen om ett vaccin ska godkännas eller inte vägs nyttan med vaccinet mot de eventuella risker man kan se i form av biverkningar som rapporterats i de kliniska studierna. Även när vaccinet är godkänt övervakas det för att man ska kunna upptäcka nya biverkningar.

Läkemedelsverkets information om hur vaccin godkänns