Att komma till Sverige från Ukraina

Detta gäller för dig som kommer till Sverige från Ukraina.
Uppdaterades

Uppehållstillstånd

Du som kommer till Sverige från Ukraina kan stanna upp till 90 dagar utan visum om du har ett biometriskt pass. Men för att vuxna ska kunna arbeta och barn gå i skolan behöver du söka uppehållstillstånd hos Migrationsverket. Det är viktigt att du tar kontakt med Migrationsverket om du vill ta del av samhällets stöd.

EU:s massflyktsdirektiv

Flyktingar från Ukraina har möjlighet att ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv

Massflyktsdirektivet gäller dig som:

  • är ukrainsk medborgare och var bosatt i Ukraina före 24 februari 2022, eller
  • hade uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande i Ukraina före den 24 februari, eller
  • är familjemedlem till någon i ovanstående grupper, eller
  • har permanent uppehållstillstånd i Ukraina och var bosatt där före 24 februari 2022, och inte på ett tryggt sätt kan återvända till ditt ursprungsland.

För att omfattas av direktivet krävs att du kom till Sverige den 30 oktober 2021 eller senare, och har stannat i Sverige sedan du reste in. Om du inte uppfyller villkoren för massflyktsdirektivet men ändå behöver skydd i Sverige kan du ansöka om asyl.

Ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet gäller till den 4 mars 2023 och kan därefter förlängas upp till ytterligare två år. 

Massflyktsdirektivet ger rätt till:

  • boendeplats genom Migrationsverket (du får inte välja ort)
  • att arbeta i Sverige
  • skola för barn
  • att söka grundläggande vård
  • visst ekonomiskt stöd.

Det är bara vissa av Migrationsverkets servicekontor som tar emot ansökningar enligt massflyktsdirektivet. Det går att ansöka online för en snabbare hantering.

Mer om hur du ansöker om skydd

Mer om vilka rättigheter du har enligt massflyktsdirektivet

EU-kommissionens information till dig som flyr från Ukraina - ukrainska, ryska och engelska

Boende

Du kan ordna ditt boende själv eller få hjälp med boende av Migrationsverket. Om du väljer att ordna ditt boende på egen hand får du betala hyran själv.

Observera att Migrationsverket har en lista över bostadsområden med sociala och ekonomiska utmaningar. Den som väljer att bo i ett sådant område kan förlora rätten till ekonomiskt stöd från Migrationsverket. 

Här kan du ta reda på vilka adresser som kan påverka din rätt till ersättning från Migrationsverket

Husdjur från Ukraina

Om ett sällskapsdjur från Ukraina befinner sig i Sverige utan att ha kontrollerats av tullpersonal vid gränsen, ska djuret så fort som möjligt tas till en veterinär. Det är viktigt att kontakta veterinären i förväg, eftersom djuret inte får komma i kontakt med andra djur eller besökare på kliniken.

Jordbruksverkets information om djur från Ukraina

Att söka arbete i Sverige

Du som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att arbeta i Sverige, från 16 års ålder. Du kan vända dig till Arbetsförmedlingen för att få hjälp att söka arbete. Du kan registrera dig hos Arbetsförmedlingen genom att besöka ett servicekontor (Statens servicecenter). För närvarande går det inte att skriva in sig hos Arbetsförmedlingen online, då det behövs ett svenskt personnummer.

Sök arbete i Sverige genom Arbetsförmedlingen

Samordningsnummer

Du som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet blir inte folkbokförd i Sverige och kan därför inte få ett svenskt personnummer. Däremot kan du ansöka om ett svenskt samordningsnummer. Det kan underlätta i kontakter med arbetsgivare, bank, myndigheter, med flera.

Hos Skatteverket kan du läsa om hur du ansöker om samordningsnummer

Förskola och skola

Barn har rätt att gå i förskola och skola enligt massflyktsdirektivet. Förskola och skola är gratis i Sverige. Ta kontakt med den kommun du bor i för att få plats i en förskola eller skola. 

Mer om svensk skola och utbildning

Kommuner i Sverige

Ekonomiskt stöd

Om du inte har några egna pengar kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Pengarna ska räcka till mat, kläder och personliga utgifter. 

Migrationsverket om vilket ekonomiskt stöd du kan få

Försäkringskassan om ersättningar

Hälso- och sjukvård

Enligt massflyktsdirektivet har vuxna rätt till akut sjukvård, akut tandvård och vård som inte kan vänta. Det är sjukvården som bestämmer vilken vård som inte kan vänta. Du har också rätt till förlossningsvård, mödrahälsovård och vård enligt smittskyddslagen.

Barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma sjukvård och tandvård som andra barn i Sverige. Vården är till stor del gratis för barn.

På webbplatsen 1177.se finns information på flera språk om hur sjukvården i Sverige fungerar

Mer om vilken vård du har rätt till enligt massflyktsdirektivet (Migrationsverket)

Vaccin mot covid-19

Flyktingar från Ukraina kan få vaccin mot covid-19 utan kostnad i Sverige.