Korta notiser om myndigheternas hantering av krisen

Senaste nytt från myndigheterna med anledning av kriget i Ukraina och omvärldsläget. Se även startsidan för att följa de nyheter vi publicerar. Äldre notiser ligger i arkivet.
Uppdaterades
  • 17/5: Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att göra det lättare för Sverige att Sverige ta emot militärt stöd från länder som är med i EU eller Nato.
  • 16/5: Regeringen har fattat beslut om att Sverige ska ansöka om medlemskap i försvarsalliansen Nato. Regeringen bedömer att ett medlemskap är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet mot bakgrund av det i grunden förändrade säkerhetspolitiska läget efter Rysslands invasion av Ukraina. 
  • 10/5: Genom samarbeten med kommunerna vill Migrationsverket att fler flyktingar från Ukraina ska kunna erbjudas långsiktiga boenden.
  • 6/5: Socialstyrelsen har skickat ytterligare sjukvårdsmaterial till Ukraina, skriver myndigheten. 
  • 29/4: Sveriges livsmedelsförsörjning ska tryggas inför framtida säkerhetskriser, skriver regeringen i ett pressmeddelande. En utredning ska genomföras och betänkande lämnas den 1 december 2023.

  • 29/4: Den katastrofmedicinska beredskapen ska stärkas, meddelar regeringen. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får i uppdrag att genomföra en tillsyn av den katastrofmedicinska beredskapen i regionerna innan 1 september 2022.

  • 27/4: Migrationsverket uppskattar i en ny prognos att 80 000 personer från Ukraina kan komma att söka skydd i Sverige fram tills årsskiftet. 

Äldre notiser