Äldre notiser om omvärldsläget

Uppdaterades

19/5: Försvarsmakten har i dag hållit sin regelbundna presskonferens. Den finns att se här.

19/5: Migrationsverket har fått ett regeringsuppdrag att föreslå insatser för att stödja ukrainare som vill återvända till sitt hemland.

17/5: Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att göra det lättare för Sverige att Sverige ta emot militärt stöd från länder som är med i EU eller Nato.

16/5: Regeringen har fattat beslut om att Sverige ska ansöka om medlemskap i försvarsalliansen Nato. Regeringen bedömer att ett medlemskap är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet mot bakgrund av det i grunden förändrade säkerhetspolitiska läget efter Rysslands invasion av Ukraina. 

10/5: Genom samarbeten med kommunerna vill Migrationsverket att fler flyktingar från Ukraina ska kunna erbjudas långsiktiga boenden.

6/5: Socialstyrelsen har skickat ytterligare sjukvårdsmaterial till Ukraina, skriver myndigheten. 

29/4: Sveriges livsmedelsförsörjning ska tryggas inför framtida säkerhetskriser, skriver regeringen i ett pressmeddelande. En utredning ska genomföras och betänkande lämnas den 1 december 2023.

29/4: Den katastrofmedicinska beredskapen ska stärkas, meddelar regeringen. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får i uppdrag att genomföra en tillsyn av den katastrofmedicinska beredskapen i regionerna innan 1 september 2022.

27/4: Migrationsverket uppskattar i en ny prognos att 80 000 personer från Ukraina kan komma att söka skydd i Sverige fram tills årsskiftet. 

 • 14/4: Regeringen har genom MSB fått EU:s uppdrag att ta fram tillfälliga nödboenden för de människor som flyr kriget i Ukraina. Det handlar om 20 000 sängplatser byggda med prefabricerade boendeenheter.
 • 13/4: Tullverket skickar utrustning till Ukraina. Regeringen har beviljat en framställning från Tullverket att överlåta viss utrustning till Ukraina. 
 • 13/4: Regeringen har beslutat om 50 miljoner i stöd till Ukraina. 
 • 8/4: Polisen uppmanar personer som blivit utsatta för eller bevittnat våld mot civila i Ukraina att ta kontakt med polisen. Åklagarmyndigheten i Sverige har inlett en förundersökning för att utreda misstankar om krigsförbrytelser i Ukraina. 
 • 8/4: Regeringen har remitterat ett antal lagförslag som syftar till att få en jämn fördelning av boendeplatser för flyktingar från Ukraina. 
 • 8/4: Regeringen ger MSB i uppdrag att genomföra en informationskampanj till allmänhet och företag om informations- och cybersäkerhet. 
 • 7/4: Regeringen har beslutat att fler personer som kommer från Ukraina ska omfattas av massflyktsdirektivet. Personer som lämnade Ukraina före invasionen kommer nu att omfattas. Det gäller den som rest in och vistats i Sverige under perioden den 30 oktober 2021–23 februari 2022.
 • 7/4: Regeringen ger MSB i uppdrag att genomföra en bred informationskampanj om cybersäkerhet. Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten och kunskapen om informations- och cybersäkerhet samt förstärka förmågan att skydda sig mot brott.
 • 7/4: Rysslands invasion av Ukraina har ökat engagemanget för Sveriges och svenskarnas egen beredskap, skriver MSB
 • 1/4: MSB går ut med en Informationssatsning till fastighetsägare om skyddsrum.
 • 31/3: Regeringen har mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde gett MSB i uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka det civila försvaret.
 • 30/3: Första luftburna sjuktransporten med Ukrainska flyktingar till Sverige är genomförd, skriver MSB.
 • 30/3: Det finns för närvarande tillräckligt många boendeplatser för att täcka de omedelbara behoven för personer som söker skydd i Sverige, meddelar Migrationsverket.
 • 29/3: Energimyndigheten bedömer att risken är låg för brist eller omfattande försörjningsstörningar i leveranserna av el, gas eller drivmedel i Sverige som en konsekvens av Rysslands krig mot Ukraina. Men läget kan ändras snabbt.  
 • 29/3: Myndigheter och näringsliv samarbetar för att trygga livsmedelsförsörjningen vid kris och krig, skriver Livsmedelsverket.
 • 25/3: Socialstyrelsen uppmanar alla som träffar på personer som flytt från Ukraina att berätta om hur viktigt det är att anmäla sig till Migrationsverket för att kunna ta del av stöd i Sverige. 
 • 24/3: Säkerhetspolisen rapporterar att hoten mot Sveriges säkerhet förändras i snabb takt, vilket ger en komplex hotbild. Det framgår av lägesbilden i myndighetens årsbok.
 • 23/3: Länsstyrelserna har levererat sin första rapport till regeringen om omvärldslägets följder för Sverige.
 • 22/3: MSB tar initiativ till myndighetsgemensamma pressträffar om hur det försämrade säkerhetsläget i Europa påverkar Sverige. En första digital pressträff planeras den 23 mars kl 14.30 och kommer därefter ske vid behov.  
 • 22/3: Migrationsverket har tagit fram en ny e-tjänst för ukrainska medborgare som söker uppehållstillstånd. 
 • 18/3: Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd för hur vården bör prioritera i händelse av katastrofer och krig – när vårdbehovet vida överstiger de tillgängliga resurserna. Kriget i Ukraina har på ett dramatiskt sätt bidragit till att kunskapsstödet som tagits fram och som idag går ut på remiss blivit aktuellt, skriver myndigheten. 
 • 17/3: Det är viktigt att människor på flykt från Ukraina erbjuds hälsoundersökning och vaccinationer, skriver Folkhälsomyndigheten. Utifrån det epidemiologiska läget i Ukraina är risken för spridning av smittsamma sjukdomar generellt sett relativt låg. Men människor på flykt utgör en utsatt grupp för ohälsa och det är därför viktigt att erbjuda hälsoundersökningar.
 • 17/3: Katastrofmedicinskt Centrum i Region Östergötland får i uppdrag att leda en operativ grupp som kan bistå vid ett eventuellt mottagande av patienter från Ukraina, skriver Socialstyrelsen på sin webbplats. 
 • 17/3: Vid brist på vissa ingredienser kan livsmedelsföretag få ändra recept utan att märka om förtryckta förpackningar, skriver Livsmedelsverket på sin webbplats. Undantaget gäller så länge kriget i Ukraina påverkar tillgången på varor.   
 • 17/3: Regeringen avsätter 30 miljoner kronor för civilsamhällets arbete med att ta emot flyktingar från Ukraina.
 • 17/3: Den första transporten med läkemedel till Ukraina från Sverige är på väg, skriver Läkemedelsverket
 • 17/3: Cyberangrepp största hotet just nu, enligt Försvarsmakten. Myndigheten uppmanar alla organisationer och företag att se över sitt säkerhetsskydd. 
 • 17/3:  Regeringen avsätter 21 miljoner kronor för att stödja regionernas insatser att snabbt och säkert erbjuda personer som flyr till Sverige från Ukraina vaccination mot covid-19.
 • 16/3: Riksdagens samtliga partier har kommit överens om snabba åtgärder för att öka upprustningstakten. Det militära försvaret tillförs 2 miljarder kronor och det civila försvaret 800 miljoner kronor för 2022.
 • 16/3: Regeringen tar initiativ till överläggningar med riksdagens partier för att diskutera det förändrade säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands aggression mot Ukraina.

16/3: Säkerhetspolisen varnar för att spionage och antalet cyberangrepp kan öka med anledning av säkerhetsläget i Europa.

 • 15/3: Regeringen föreslår att ID-kontroller återinförs. Detta på grund av flyktingströmmen från kriget i Ukraina. Lagen väntas träda i kraft den 8 april och gälla i tre år. 
 • 14/3: Regeringen presenterar åtgärder för att möta prisökningar på drivmedel och el till följd av invasionen av Ukraina.
 • 13/3: Sveriges statsminister Magdalena Andersson (S) deltar i ett möte med försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force tillsammans med bland andra Storbritannien, de nordiska länderna samt de baltiska länderna i London den 14-15 mars.
 • 11/3: På fredagen presenterade regeringen vid en pressträff två nya regeringsuppdrag för att möta det växande behovet av boendeplatser för flyktingar. Migrationsverket fick i uppdrag att uppföra och förvalta tillfälliga boenden, utifrån det behov som myndigheten bedömer finns. Enklare boendeformer kan till exempel vara tält eller baracker. Länsstyrelserna fick i uppdrag att inventera förekomsten av befintliga lokaler som kan användas som boenden på kort och lång sikt. 
 • 11/3: I och med det försämrade säkerhetsläget i omvärlden ökar risken för cyberangrepp. Detta innebär ett behov av att säkerställa ett fullgott skydd mot angrepp och intrång i verksamheters IT-miljöer, skriver Säkerhetspolisen
 • 11/3: Polisen bistår Ukraina med utrustning. Bland annat vill Polisen överlåta skyddsvästar, hjälmar och drönare. 
 • 10/3: Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att säkerställa att utbetalningar från socialförsäkringen fungerar i händelse av krig och krigsfara. Uppdraget lämnas mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde och som en del i arbetet med att stärka det civila försvaret.
 • 10/3: Med anledning av omvärldsläget kommer Försvarsmakten från och med nu hålla digitala pressträffar återkommande varje vecka på torsdagar kl. 15.00.
 • 10/3: Anslaget till det svenska militära försvaret ska öka till två procent av BNP. Det meddelade statsminister Magdalena Andersson på en pressträff tillsammans med finansminister Mikael Damberg och försvarsminister Peter Hultqvist.
 • 9/3: Strålsäkerhetsmyndigheten har under onsdagen fått information om ett elavbrott vid anläggningen Tjernobyl i Ukraina. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att ett elavbrott inte kommer att leda till några radiologiska utsläpp på ett par veckors sikt.
 • 9/3: Pressträff med integrations- och migrationsminister Anders Ygeman om flyktingsituationen till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

 • 8/3: Internationella atomenergiorganet IAEA om situationen på kärnkraftverket i Tjernobyl. Informationen är på engelska.
 • 7/3: Fyra gånger om året testas VMA, viktigt meddelande till allmänheten, eller Hesa Fredrik som signalen kallas i folkmun. Idag måndag den 7 mars klockan 15.00 är det dags igen. Med tanke på Rysslands invasion av Ukraina är det viktigt att betona att det inte finns någon anledning till oro. Det är bara en test för att se att varningen fungerar, skriver Försvarsmakten
 • 4/3: Det internationella atomenergiorganet IAEA meddelade under natten att en brand hade utbrutit i samband med beskjutningar vid kärnkraftverket Zaporizjzja i sydöstra Ukraina. Branden är nu släckt. Några förhöjda strålningsnivåer ska inte ha uppmätts, skriver Strålsäkerhetsmyndigheten
 • 3/3: Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, har efter samråd med Justitiedepartementet beslutat att stödja Moldavien med tält, belysning, klimatanläggningar och två stora elverk, för att stötta de ukrainska flyktingar som tagit sig till landet.
 • 3/3: Svenska lärosäten och forskningsfinansiärer uppmanas att avbryta samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus skriver regeringen
 • 3/3: Rysslands anfallskrig mot Ukraina är ett strategiskt vågspel, och utgör en avgörande brytpunkt även för Sveriges och Europas säkerhet. Det framgår av Militära underättelse- och säkerhetstjänstens (Must) årsöversikt för 2021 som nu publicerats.
 • 2/3: På onsdagen kränkte fyra ryska stridsflyg svenskt luftrum. Flygvapnet genomförde en insats med Jas 39 Gripen ur incidentberedskapen och dokumenterade händelsen, i form av fotografering, skriver Försvarsmakten
 • 2/3: Energimyndigheten bedömer att det på kort sikt inte finns någon risk för brist eller omfattande störningar i leveranserna av el, gas eller drivmedel i Sverige med anledning av den ryska invasionen av Ukraina.
 • 1/3: Livsmedelsverket skriver att den samlade bilden just nu är att det inte finns någon risk för brist på livsmedel i Sverige med anledning av den rådande situationen.
 • 28/2: Sverige ger stöd till Ukrainas väpnade styrkor i form av 500 miljoner kronor, 5 000 pansarskott, 5 000 skyddsvästar, 5 000 hjälmar och 135 000 fältransoner, skriver regeringen
 • 27/2: Regeringen har beslutat om ett förbud mot rysk luftfart i svenskt luftrum. Förbudet börjar att gälla den 28 februari.
 • 25/2: Krishanteringsrådet har samlats i ett extrainkallat möte för att prata om myndigheternas hantering och samverkan med anledning av omvärldsutvecklingen, det skriver regeringen.
 • 25/2: Mellersta militärregionen leder just nu den beredskapsövning som Livgardets livbataljon påbörjade under torsdagen 24 februari i centrala Stockholm, skriver Försvarsmakten. Övningen är en de åtgärder som Försvarsmakten vidtar med anledning av omvärldsläget och konflikten i Ukraina. 
 • 24/2: Den nya situationen påverkar de europeiska energimarknaderna och därmed även svenska konsumenter, skriver Energimyndigheten
 • 24/2: Den allvarliga säkerhetspolitiska situationen i Europa har nu dessvärre förvärrats ytterligare i och med Rysslands invasion av Ukraina, skriver Försvarsmakten. Tillsammans med andra myndigheter och partners följer Försvarsmakten händelseutvecklingen mycket noga och uppger att man har en god lägesbild. 
 • 12/2: Utrikesdepartementet har lördagen den 12 februari beslutat att avråda från alla resor till Ukraina samt att uppmana svenskar som befinner sig där att lämna landet.
 • 15/3: Regeringen föreslår att ID-kontroller återinförs. Detta på grund av flyktingströmmen från kriget i Ukraina. Lagen väntas träda i kraft den 8 april och gälla i tre år. 
 • 14/3: Regeringen presenterar åtgärder för att möta prisökningar på drivmedel och el till följd av invasionen av Ukraina.
 • 13/3: Sveriges statsminister Magdalena Andersson (S) deltar i ett möte med försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force tillsammans med bland andra Storbritannien, de nordiska länderna samt de baltiska länderna i London den 14-15 mars.
 • 11/3: På fredagen presenterade regeringen vid en pressträff två nya regeringsuppdrag för att möta det växande behovet av boendeplatser för flyktingar. Migrationsverket fick i uppdrag att uppföra och förvalta tillfälliga boenden, utifrån det behov som myndigheten bedömer finns. Enklare boendeformer kan till exempel vara tält eller baracker. Länsstyrelserna fick i uppdrag att inventera förekomsten av befintliga lokaler som kan användas som boenden på kort och lång sikt. 
 • 11/3: I och med det försämrade säkerhetsläget i omvärlden ökar risken för cyberangrepp. Detta innebär ett behov av att säkerställa ett fullgott skydd mot angrepp och intrång i verksamheters IT-miljöer, skriver Säkerhetspolisen
 • 11/3: Polisen bistår Ukraina med utrustning. Bland annat vill Polisen överlåta skyddsvästar, hjälmar och drönare. 
 • 10/3: Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att säkerställa att utbetalningar från socialförsäkringen fungerar i händelse av krig och krigsfara. Uppdraget lämnas mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde och som en del i arbetet med att stärka det civila försvaret.
 • 10/3: Med anledning av omvärldsläget kommer Försvarsmakten från och med nu hålla digitala pressträffar återkommande varje vecka på torsdagar kl. 15.00.
 • 10/3: Anslaget till det svenska militära försvaret ska öka till två procent av BNP. Det meddelade statsminister Magdalena Andersson på en pressträff tillsammans med finansminister Mikael Damberg och försvarsminister Peter Hultqvist.
 • 9/3: Strålsäkerhetsmyndigheten har under onsdagen fått information om ett elavbrott vid anläggningen Tjernobyl i Ukraina. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att ett elavbrott inte kommer att leda till några radiologiska utsläpp på ett par veckors sikt.
 • 9/3: Pressträff med integrations- och migrationsminister Anders Ygeman om flyktingsituationen till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

 • 8/3: Internationella atomenergiorganet IAEA om situationen på kärnkraftverket i Tjernobyl. Informationen är på engelska.
 • 7/3: Fyra gånger om året testas VMA, viktigt meddelande till allmänheten, eller Hesa Fredrik som signalen kallas i folkmun. Idag måndag den 7 mars klockan 15.00 är det dags igen. Med tanke på Rysslands invasion av Ukraina är det viktigt att betona att det inte finns någon anledning till oro. Det är bara en test för att se att varningen fungerar, skriver Försvarsmakten
 • 4/3: Det internationella atomenergiorganet IAEA meddelade under natten att en brand hade utbrutit i samband med beskjutningar vid kärnkraftverket Zaporizjzja i sydöstra Ukraina. Branden är nu släckt. Några förhöjda strålningsnivåer ska inte ha uppmätts, skriver Strålsäkerhetsmyndigheten
 • 3/3: Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, har efter samråd med Justitiedepartementet beslutat att stödja Moldavien med tält, belysning, klimatanläggningar och två stora elverk, för att stötta de ukrainska flyktingar som tagit sig till landet.
 • 3/3: Svenska lärosäten och forskningsfinansiärer uppmanas att avbryta samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus skriver regeringen
 • 3/3: Rysslands anfallskrig mot Ukraina är ett strategiskt vågspel, och utgör en avgörande brytpunkt även för Sveriges och Europas säkerhet. Det framgår av Militära underättelse- och säkerhetstjänstens (Must) årsöversikt för 2021 som nu publicerats.