Przyjazd do Szwecji z Ukrainy

US - Oto zasady obowiązujące osoby, które przyjeżdżają do Szwecji z Ukrainy.
Uppdaterades

US101

Pozwolenie na pobyt

Osoby przybywające do Szwecji z Ukrainy mogą pozostać w kraju przez okres 90 dni bez posiadania wizy, o ile posiadają paszport biometryczny. Jednak aby osoby dorosłe mogły podjąć pracę, a dzieci naukę w szkole, należy złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt do Migrationsverket [Urząd Imigracyjny]. Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia oferowanego przez społeczeństwo, ważne jest, abyś skontaktował się z Migrationsverket.

US201

Dyrektywa UE w sprawie masowego napływu wysiedleńców kor

Uchodźcy z Ukrainy mają możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na pobyt czasowy zgodnie z dyrektywą UE w sprawie masowego napływu wysiedleńców.

US202

Dyrektywa w sprawie masowego napływu wysiedleńców ma zastosowanie do osób, które:

  • są obywatelami ukraińskimi i posiadały miejsce zamieszkania w Ukrainie przed dniem 24 lutego 2022 r., lub
  • posiadały w Ukrainie pozwolenie na pobyt jako uchodźca lub osoba potrzebująca ochrony przed dniem 24 lutego, lub
  • są członkiem rodziny osoby należącej do jednej z wyżej wymienionych grup, lub
  • posiadają pozwolenie na pobyt stały w Ukrainie i posiadały tam miejsce zamieszkania przed dniem 24 lutego 2022 r., a które nie mogą powrócić do swojego kraju pochodzenia w bezpieczny sposób.

Aby móc być objętym przepisami dyrektywy, wymagane jest, aby dana osoba przybyła do Szwecji w dniu 30 października 2021 r. lub później i od czasu przyjazdu pozostawała w Szwecji. Jeśli nie spełniasz wymogów dyrektywy w sprawie masowego napływu wysiedleńców, ale mimo to potrzebujesz ochrony w Szwecji, możesz ubiegać się o azyl.

Pozwolenie na pobyt zgodnie z dyrektywą w sprawie masowego napływu wysiedleńców obowiązuje do dnia 4 marca 2023 r., a po tym czasie może zostać przedłużone na kolejny okres do dwóch lat.

US203

Dyrektywa w sprawie masowego napływu wysiedleńców uprawnia do:

  • lokum za pośrednictwem Migrationsverket [Urząd Imigracyjny] (nie można wybrać miejscowości)
  • praca w Szwecji
  • szkoła dla dzieci
  • możliwość skorzystania z podstawowej opieki zdrowotnej
  • pewne wsparcie finansowe.

Wnioski zgodnie z dyrektywą w sprawie masowego napływu wysiedleńców przyjmują jedynie niektóre biura obsługi Migrationsverket. W celu przyspieszenia obsługi można złożyć wniosek online. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat tego, jak złożyć wniosek.

Więcej informacji na temat praw osób posiadających pozwolenie na pobyt zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie masowego napływu wysiedleńców (Migrationsverket)

US401

Mieszkanie

Mieszkanie można zorganizować we własnym zakresie lub uzyskać pomoc w znalezieniu lokum od Migrationsverket [Urząd Imigracyjny]. jeśli zdecydujesz się na zorganizowanie mieszkania we własnym zakresie, będziesz musiał opłacać czynsz samodzielnie.

Zauważ, że Migrationsverket posiada wykaz rejonów mieszkalnych borykających się z wyzwaniami socjalnymi i ekonomicznymi. Jeśli zdecydujesz się na zamieszkanie w takim rejonie, możesz utracić prawo do wsparcia finansowego z Migrationsverket.

Tutaj znajdziesz wykaz adresów, które mogą mieć wpływ na Twoje prawo do wsparcia finansowego ze strony Migrationsverket. 

US1001

Zwierzęta domowe z Ukrainy

Zwierzę domowe z Ukrainy przebywające w Szwecji, które nie przeszło kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy celnych na granicy, musi jak najszybciej zostać zaprowadzone do weterynarza. Ważne jest, aby skontaktować się z weterynarzem z wyprzedzeniem, ponieważ nowo przybyłe zwierzę nie może mieć kontaktu z innymi zwierzętami ani osobami przebywającymi w klinice.

Informacje z Jordbruksverket [Urząd ds. Rolnictwa] na temat zwierząt z Ukrainy 

US2001

Poszukiwanie pracy w Szwecji

Osoby, które otrzymały pozwolenie na pobyt w oparciu o przepisy dyrektywy w sprawie masowego napływu wysiedleńców, mają prawo do podjęcia pracy w Szwecji od ukończenia wieku 16 lat. W celu uzyskania pomocy w znalezieniu pracy możesz zwrócić się do Arbetsförmedlingen [Urząd Pracy]. W Arbetsförmedlingen można zarejestrować się poprzez odwiedzenie biura obsługi tego urzędu (Statens servicecenter). Obecnie niemożliwe jest zarejestrowanie się w Arbetsförmedlingen online, ponieważ do tego wymagane jest posiadanie szwedzkiego osobistego numeru identyfikacyjnego.

Znajdź pracę w Szwecji przez Arbetsförmedlingen

US501

Numer koordynacyjny

Osoby, które otrzymają pozwolenie na pobyt zgodnie z dyrektywą w sprawie masowego napływu wysiedleńców, nie zostaną zarejestrowane w ewidencji ludności w Szwecji i w związku z tym nie mogą otrzymać szwedzkiego osobistego numeru identyfikacyjnego [szw. personnummer]. Można natomiast ubiegać się o przyznanie szwedzkiego numeru koordynacyjnego [szw. samordningsnummer]. Posiadanie tego numeru może być ułatwieniem w kontaktach z pracodawcami, bankami, urzędami itp.

Na stronie Skatteverket [Urząd Skarbowy] znajdziesz informację na temat tego, jak złożyć wniosek o przyznanie numeru koordynacyjnego

US601

Przedszkole i szkoła

Zgodnie z dyrektywą w sprawie masowego napływu wysiedleńców dzieci mają prawo do przedszkola i szkoły. Przedszkole i szkoła są w Szwecji bezpłatne. W celu przyznania miejsca w przedszkolu lub szkole skontaktuj się z urzędem gminy, w której mieszkasz.

Znajdź swoją gminę

Szkoła i edukacja w Szwecji

US701

Wsparcie finansowe

Jeśli nie posiadasz własnych pieniędzy, możesz ubiegać się o wsparcie finansowe z Migrationsverket [Urząd Imigracyjny]. Wsparcie finansowe musi wystarczyć na jedzenie, odzież i wydatki osobiste.

Na stronie Migrationsverket znajdziesz więcej informacji na temat możliwego wsparcia finansowego

US801

Opieka zdrowotna i medyczna

Zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie masowego napływu wysiedleńców osoby dorosłe mają prawo do opieki medycznej i stomatologicznej w nagłych przypadkach oraz opieki medycznej w przypadkach niecierpiących zwłoki. Oceny tego, jaka opieka medyczna jest uznawana za przypadek niecierpiący zwłoki, dokonywana jest przez placówkę opieki zdrowotnej. Masz również prawo do opieki medycznej w związku z porodem, macierzyństwem oraz opieki medycznej zgodnie z ustawą o ochronie przed chorobami zakaźnymi.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat mają prawo do takiej samej opieki medycznej i stomatologicznej jak inne dzieci w Szwecji. W przypadku dzieci opieka zdrowotna i medyczna jest w dużej części bezpłatna.

W serwisie internetowym 1177.se dostępne są informacje w wielu językach na temat tego, jak działa opieka zdrowotna i medyczna w Szwecji.

Więcej informacji na temat Twojego prawa do opieki zdrowotnej zgodnie z dyrektywą w sprawie masowego napływu wysiedleńców (Migrationsverket) 

US901

Szczepionka przeciw Covid-19

Uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać w Szwecji bezpłatną szczepionkę przeciw Covid-19.