Förvaring av brandfarliga produkter

För att kunna laga mat och hålla sig varm i en kris är det bra att ha alternativa värmekällor och gasol- och spritkök hemma. Till dessa behövs ofta brandfarliga ämnen som exempelvis gasol och fotogen. Här kan du läsa om hur du förvarar brandfarliga varor på ett säkert sätt.
Uppdaterades

Om du har brandfarliga produkter hemma

 • Förvara alltid brandfarliga vätskor i originalförpackningen, på ett säkert ställe där de är oåtkomliga för barn.
 • Ha så lite brandfarliga vätskor och gaser som möjligt hemma.
 • Se till att ha brandsläckare och brandfilt hemma om en brand skulle inträffa.

Brandfarliga varor i flerbostadshus

 • Inne i en lägenhet får du ha gasolbehållare som rymmer max fem liter. Du ska inte ha fler gasolbehållare hemma än vad du behöver. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en behållare som används och en i reserv. Detta gäller även på inglasade balkonger. 
 • Du får ha max 60 liter gasol hemma. Om du har behov av att ha mer än detta hemma måste du söka tillstånd hos kommunen.
 • Inne i en lägenhet bör du ha högst tio liters behållare brandfarlig vätska. Detta gäller även på inglasade balkonger. 
 • På en öppen balkong får du förvara större gasolflaskor som innehåller max 30 liter vardera. På balkongen kan du också förvara högst 25 liters behållare med brandfarlig vätska. Det är bra om du förvarar flaskorna i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot väder och vind. 
 • Tillståndsgränsen för brandfarlig vätska är 100 grader för vätskor med låg flampunkt (under 30 grader).
 • Du får inte förvara gasol, brandfarliga vätskor eller sprayburkar på vinden och i källarförråd.
 • I garage för flera hushåll är det förbjudet att förvara gasol. Det är även förbjudet att förvara brandfarlig vätska men det är tillåtet att förvara fordon med tank, reservdunk i bilen och sprayburkar om inga obehöriga kan komma åt dem.
 • Du får inte förvara brandfarliga varor i garage i flerbostadshus.

Brandfarliga varor i villa, radhus och fritidshus

 • Inomhus i villa, radhus och fritidshus får du, utan tillstånd från kommunen, förvara högst två  gasolbehållare som är mindre än 30 liter vardera. Dessa ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme. Håll utrymmet fritt från material som lätt brinner, till exempel tyg, papper och kartonger. 
 • Du får ha max 60 liter gasol hemma. Om du har behov av att ha mer än detta hemma måste du söka tillstånd hos kommunen.
 • Brandfarliga vätskor och sprayburkar får inte förvaras på vinden. Om du har en välventilerad källare kan du förvara brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och sprayburkar där. 
 • Du får förvara högst två behållare gasol mindre än 30 liter i ett förråd, avskilt från bostaden som är ventilerat och håller brandklass EI 30, vilket betyder att konstruktionen är brandtät och isolerande under 30 minuter.
 • Du får förvara högst två gasolbehållare mindre än 30 liter i vardera (utan tillstånd), brandfarliga vätskor, sprayburkar och tio liter annan brandfarlig gas, till exempel högst fem liter acetylen, i ditt garage om det är ventilerat och brandtekniskt avskilt från bostadsdelen.
 • Om du förvarar brandfarliga varor i ditt garage måste de vara skyddade mot påkörning.

Läs mer