Förbättra din egen informationssäkerhet

Det är svårt att för dig som privatperson förhindra att it-störningar drabbar tjänster du vill använda. Däremot finns det saker du kan tänka på när det gäller din egen informationssäkerhet.
Foto: Jens Lindström/Johner

Många tror att skyddet av den egna informationen på nätet, i datorn eller andra uppkopplade prylar bara handlar om teknik. Men i första hand är det ditt eget beteende som spelar roll. På MSB.se hittar du tips och råd om hur du kan förbättra din egen informationssäkerhet. Cert.se har tips för hur du säkrar ditt trådlösa nätverk. Polisen har råd om hur du skyddar dig mot identitetsintrång och olika former av bedrägeri. Du kan hitta fler tips om IT-säkerhet i Säkerhetspolisens rapport Personlig säkerhet.

Informationen kommer från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, DinSäkerhet.se och CERT-se.

Publicerades