Förbättra din egen informationssäkerhet

Det är svårt för dig som privatperson att förhindra att it-störningar drabbar tjänster du vill använda. Däremot finns det saker du kan tänka på när det gäller din egen informationssäkerhet.
Uppdaterades

Många tror att skyddet av den egna informationen på nätet, i datorn eller andra uppkopplade prylar bara handlar om teknik. Men i första hand är det ditt eget beteende som spelar roll. Här nedan finns länkar till andra aktörers information, tips och råd om informationssäkerhet.

Informationen kommer från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, DinSäkerhet.se och CERT-se.