Så förbereder du dig för kemikalieolyckor

En kemikalieolycka kan till exempel röra en lastbil med farligt gods, ett urspårat godståg eller ett utsläpp från en industri. Eftersom förhållandena kan vara olika beroende på vilken kemikalie det rör, är det viktigt att följa myndigheternas instruktioner i det aktuella fallet. Men det finns också några generella råd som kan vara bra att känna till.
Uppdaterades
Skyltarna på bilden visar vilken typ av farligt gods som transporteras.

Transporter av farligt gods

Lastbilar som transporterar farligt gods har en orangefärgad skylt som framför allt ska ge information till räddningstjänsten vid en olycka, men den kan även ge medtrafikanter viktig upplysning. Den som kommer till en olycksplats och rapporterar om olyckan till 112 kan bidra med mycket viktig information genom att tala om vilken sifferkombination som står på den orangea skylten.

VMA - viktigt meddelande till allmänheten

Vid en olycka som är farlig för allmänheten, till exempel ett utsläpp av farlig gas, ska räddningsledaren skicka ut ett så kallat VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Varningssystemet består bland annat av utomhuslarmet viktigt meddelande (tyfoner som brukar kallas ”Hesa Fredrik”) och meddelanden i radio och tv.

Anvisningarna i ett VMA kan exempelvis handla om att man ska stänga dörrar, fönster och ventilation för att undvika att andas in giftig gas.

Om du andats in farlig gas

Brandrök eller olika typer av gaser från utsläpp kan ge allvarliga skador om du andas in dem. Misstänker du att du fått i dig farlig gas eller brandrök ska du snabbt ta dig ut i friska luften och försöka andas lugnt.

Har du mycket svårt att andas eller om någon är medvetslös ska du ringa 112. Annars kan du höra av dig till en vårdcentral eller jouröppen mottagning. Tänk på att det kan dröja någon timme innan symtomen uppkommer. Det kan till exempel handla om huvudvärk, illamående, andnöd, hosta eller irriterade luftrör.

Källa: Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), 1177 Vårdguiden