Så förbereder du dig för värmeavbrott

Ingen kan gardera sig helt mot värmeavbrott. Men du kan själv påverka hur hårt du drabbas. Läs mer om hur du kan förbereda dig.
Uppdaterades
En fungerande öppen spis kan vara till stor hjälp vid värmeavbrott. Foto: Mikael Dubois/Johnér.

Att vistas i en nedkyld bostad en längre tid innebär en stor påfrestning. Den som förlitar sig på enbart en värmekälla är mer sårbar än den som använder flera. Du kan förebygga konsekvenserna av längre värmeavbrott. Ett beredskapsförråd med till exempel filtar, batterier och stearinljus kan vara bra att ha hemma. 

Civilförsvarsförbundets checklista för elavbrott – bra att ha hemma i reserv

Elavbrott – vad gör jag nu?

Ta vara på värmen

En fungerande kakelugn eller öppen spis kan vara till stor hjälp vid värmeavbrott, liksom fotogen- och gasolkaminer. Tänk på att vädra regelbundet eftersom det som brinner tar av luftens syre. Om ni är flera personer i hushållet är det bra att vistas i ett rum. Fyra personer alstrar lika mycket värme som ett mindre värmeelement. 

Isolera rören

Vid lång och sträng kyla finns det en risk att vattnet i rör och ledningar fryser. Blir det dessutom värmeavbrott ökar risken för frysskador och isproppar ännu mer vilket kan få rör och ledningar att gå sönder. Varje år drabbas många hushåll av omfattande vattenskador efter att vattenledningar gått sönder på grund av kyla. För att förebygga att vattnet fryser bör du se till att rören är ordentligt isolerade och vindskyddade.

Energimyndigheten har tagit fram konkreta råd om hur du kan förbereda dig för el -och värmeavbrott.

Informationen kommer från Energimyndigheten, DinSäkerhet.se och Civilförsvarsförbundet.