Vet du risken för översvämning där du bor?
https://youtu.be/Fjg-ppy4avg?list=PLC30065439492B727
Skydda ditt hus mot översvämning.

Förbered dig för översvämning

Uppdaterades
Översvämningar är vanligast i samband med vårfloden, men kan också orsakas av regn. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Här kan du läsa om vad du kan göra själv för att förbereda dig när det är risk för översvämning där du är.
  • Klimatförändringarna kommer att påverka delar av Sverige på olika sätt.
  • I vissa delar av landet kommer följderna troligen att bli kraftigt ökad nederbörd med ökad risk för översvämningar.
  • Lokala skyfall med översvämningar av dag- och avloppssystem kan också bli vanligare.
  • Kommunen kan berätta hur vattenläget ser ut och när en eventuell översvämning beräknas nå ditt område. Informationen finns ofta på kommunens webbplats.
  • I områden med reglerade älvar ska kommunen ha information om vad som gäller vid dammbrott.