Tänk på att höga flöden kan orsaka översvämningar i hus nära vattendrag. Foto: MSB.
Vet du risken för översvämning där du bor? Foto: Johan Eklund/MSB
https://youtu.be/Fjg-ppy4avg
Skydda ditt hus mot översvämning.

Översvämning - förbered dig

Uppdaterades
Översvämningar är vanligast i samband med vårfloden, men kan också orsakas av regn. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar för att skydda dig själv och din egendom.
  • Klimatförändringarna kommer att påverka delar av Sverige på olika sätt.
  • I vissa delar av landet kommer följderna troligen att bli kraftigt ökad nederbörd med ökad risk för översvämningar.
  • Lokala skyfall med översvämningar av dag- och avloppssystem kan också bli vanligare.
  • Kommunen kan berätta hur vattenläget ser ut och när en eventuell översvämning beräknas nå ditt område. Informationen finns ofta på kommunens webbplats.
  • I områden med reglerade älvar ska kommunen ha information om vad som gäller vid dammbrott.