I broschyren Om krisen eller kriget kommer hittar du råd om hur du förbereder dig för kriser. Foto: Krisinformation.se.

Om krisen eller kriget kommer

Uppdaterades
På MSB:s webbplats DinSäkerhet.se hittar du information om hur förbereder dig för kriser med vatten, mat, kommunikation och värme. Och om vad som gäller om det skulle bli krig.

På DinSäkerhet.se kan du läsa om risker och hot mot Sverige, skydd och varningssystem, vad höjd beredskap innebär och hur du kan engagera dig och bli en resurs för samhället i kriser och krig.

Där hittar du även det fördjupade materialet till broschyren "Om krisen eller kriget kommer".