Fly, sök skydd, larma. Här får du tips om hur du bör agera vid ett attentat.
https://www.youtube.com/watch?v=MmtYkaUUEA0
Webbutbildning: Så bör du agera vid attentat

Webbutbildning i terrorberedskap

Uppdaterades
För att minska risken att komma till skada vid väpnade angrepp är det viktigt att veta hur du ska agera vid ett attentat. Här får du lära dig mer.