Dvärgbandmask

Här hittar du svar på vanliga frågor om dvärgbandmask.

Allmänna frågor om dvärgbandmask

Bär och svamp

Vaccination

Smitta hos vilda djur

Smitta hos tamdjur

Smitta hos människor

 • Hur kan människor smittas?

  Människor kan smittas genom att få i sig dvärgbandmaskens ägg som sprids via rävspillning. Det är ofta väldigt svårt att veta hur detta har gått till i det enskilda fallet eftersom det går många år från att man infekterats tills dess att symtom uppkommer. För att få i sig ägg måste man antingen ha varit i nära kontakt med rävspillning eller något som varit i kontakt med spillningen. Människor utsöndrar inte ägg i avföringen och kan därför inte infektera andra människor.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 4 mar 2019 11:28
 • Kan jag smittas av dvärgbandmask när jag städar ut musbajs ur sommarhusets skafferi?

  Nej. Dvärgbandmasken finns inte i gnagarnas avföring. Du bör använda handskar om du måste ta i en död gnagare eller i avföring från gnagare. Inte på grund av risk för smitta med rävens dvärgbandmask, utan av risk för andra smittor.

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt,Arbetsmiljöverket,Folkhälsomyndigheten | 15 mar 2019 11:52
 • Hur vanlig är sjukdomen?

  Det är en mycket ovanlig sjukdom. I Europa rapporteras årligen ca 100­–150 nya fall. Mer information om sjukdomen finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 4 mar 2019 11:19
 • Hur vet jag att jag blivit smittad?

  Det finns inga säkra test för att påvisa smitta innan man fått besvär. Det kan ta 5-15 år innan man får besvär. Infektionen kan då oftast påvisas genom förekomst av antikroppar mot masken i blodet och genom ultraljud och/eller röntgen av organ.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 4 mar 2019 11:20
 • Vem vänder jag mig till om jag misstänker att jag blivit smittad?

  Vänd dig till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller till närmaste vårdcentral för medicinsk bedömning.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 4 mar 2019 11:16
 • Hur skyddar jag mig mot smitta?

  Smittan sker via munnen så grundprincipen är inte stoppa något i munnen utan att tvätta händerna först. Använd engångshandskar och minimera hanteringen av rävkropparna. Använd gärna en stor plastsopsäck och lägg i räven genom att kränga säcken över kroppen på samma sätt som man gör med hundlortar, så slipper du komma i direktkontakt med rävkroppen.

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt | 2 mar 2011 14:27
 • Vad ska jag som yrkesjägare tänka på för att undvika att smittas av rävens dvärgbandmask?

  Rävens dvärgbandmask har påvisats i Sverige, men risken för att människa smittas är mycket liten. Det finns dock även andra smittämnen i naturen och det är viktigt att känna till hur man ska skydda sig mot eventuell smitta.

  God handhygien är mycket viktigt! Man ska tvätta händerna efter smutsigt arbete och/eller efter kontakt med vilda djur. Stoppa aldrig något i munnen innan du tvättat händerna!

  Om du hanterar kroppar från döda vilda djur eller träck från djur bör du använda engångshandskar för att undvika direktkontakt.

  Källa: Arbetsmiljöverket | 20 feb 2017 11:52
 • Ska jag ha plasthandskar när jag vittjar råttfällor?

  Ja, du bör använda handskar och ha god handhygien men inte för risken att smittas av rävens dvärgbandmask utan som skydd mot andra smittkällor

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt,Arbetsmiljöverket,Folkhälsomyndigheten | 15 mar 2019 11:56
 • Vilka åtgärder ska arbetsgivaren vidta för att undvika att anställda smittas av rävens dvärgbandmask?

  Det är arbetsgivarens skyldighet att informera om smittrisker i arbetet och hur man skyddar sig mot dem. Om arbetsgivaren inte själv har rätt kompetens för att göra bedömningen ska han/hon ta hjälp utifrån. Arbetsgivaren ska tillhandahålla personlig skyddsutrustning om riskbedömningen visar att det behövs, t. ex engångshandskar.

  Källa: Arbetsmiljöverket | 16 feb 2017 09:16
 • Hur orsakar rävens dvärgbandmask sjukdom hos människa och hur farlig är den?

  Sjukdomen heter alveolär echinokockos. Masken bildar vätskefyllda blåsliknande formationer som växer tumörartat i olika organ, oftast lever och lungor. Då formationerna växer långsamt tar det som regel flera år innan man får besvär. Besvären kommer från trycksymptom i vävnaderna. Om sjukdomen lämnas obehandlad kan det leda till att det drabbade organet slutar fungera, och man får till exempel leversvikt eller besvär med andningen. Om parasitformationerna upptäcks på ett tidigt stadium går det i bästa fall att operera bort dem och bota patienten. Tyvärr upptäcks många infektioner först senare, när symtomen börjar komma och formationerna har brett ut sig. Sjukdomen kan leda till döden, men oftast kan maskmedel hindra vidare spridning.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 4 mar 2019 11:09
 • Hur behandlar man sjukdomen hos människa?

  Sjukdomen behandlas i första hand med maskmedel. I vissa fall kan blåsformationerna opereras bort.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 4 mar 2019 11:17
 • Jag är ändå orolig, vad kan jag göra?

  Risken att bli sjuk är ytterst liten och man behöver därför inte vara orolig. Att tvätta händerna innan man lagar mat och äter minskar dock risken för många olika slags smittor. Däremot vet vi inte hur stor effekt det har att skölja bären men det kan ha viss effekt. Kokar man dem dör alla eventuella parasiter, bakterier och virus.

  Källa: Livsmedelsverket | 12 aug 2014 09:26