Så får du viktig information vid kriser

Svar på vanliga frågor om hur samhället informerar vid allvarliga olyckor och kriser.
 • Var hittar jag information när något allvarligt inträffat?

  Regeringen har slagit fast att radio och television är de primära kanalerna för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Ett så kallat VMA sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används. Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV.

  Efter att ett VMA har sänts ut, kan allmänheten söka vidare information på till exempel webbplatsen Krisinformation.se, informationsnumret 113 13 eller på kommunernas webbplatser. Följ händelseutvecklingen på Sveriges Radio P4.

  Vid händelser har kommunen informationsansvaret för det som händer innanför kommungränsen.

  Vid en allvarlig olycka finns oftast information om händelsen på webbplatsen Krisinformation.se som är ingången till myndigheternas gemensamma information.

  Du kan även ringa till 113 13 för att få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Man kan också ringa och lämna information på 113 13. SOS Alarm ansvarar för informationsnumret 113 13.

  För att förbereda dig inför olyckor och kriser finns information på webbplatsen DinSäkerhet.se. Webbplatsen ger tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Där finner du också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 4 apr 2017 13:34
 • Kan jag få nyheter från Krisinformation.se på annat sätt än via webbplatsen?

  Krisinformation.ses nyheter publiceras också på Facebook och på Twitter. Det finns också en mobilapp. I appen hittar du samma nyheter som publiceras på webbplatsen men du kan välja vilket eller vilka län du vill följa. Läs mer om Krisinformation.se 

  Källa: Krisinformation.se | 15 jun 2018 10:30

Viktigt meddelande till allmänheten

 • Vad är VMA?

  VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV samt i vissa fall utomhusvarningssystemet och SMS till mobiltelefoner.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 28 jun 2017 09:43
 • Hur ofta testas VMA?

  En gång per kvartal. Första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 4 apr 2017 15:03
 • Vad ska jag göra om jag hör VMA-signalen?

  Det man bör göra om man hör signalen är att gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 eller SVT. Där sänds ett meddelande om vad som har hänt eller vad som kan hända och anvisningar om vad man kan göra för att skydda sig. Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser. Du kan också följa Krisinformation.se på webben, Facebook, Twitter eller som app. Krisinformation.se förmedlar Viktigt meddelande och information om kriser från svenska myndigheter. 

  Källa: Sveriges Radio,SOS Alarm | 2 mar 2018 11:28
 • Kan jag få VMA till min mobil eller fasta telefon?

  Den aktör som begär Viktigt meddelande till allmänheten kan begära att meddelandet också skickas ut som SMS till mobiltelefoner och som talat meddelande till fasta telefoner i området.

  Läs mer hos SOS Alarm

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,SOS Alarm | 2 mar 2018 10:29
 • Går alla radiokanaler ut med VMA?

  Alla Sveriges Radios kanaler förmedlar Viktigt meddelande till allmänheten. Det står i de privata radiokanalernas sändningstillstånd att de ska förmedla VMA kostnadsfritt, men tyvärr är det så att detta inte alltid fungerar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har delat ut speciella boxar, så kallade VMA-boxar, som automatiskt bryter när det kommer ett VMA till den lokala privatradion för att underlätta detta. Det ska bryta även om det inte finns någon bemanning på stationerna, till exempel nattetid då det oftast endast är en dator som spelar musik. Sveriges Radios sändningsledning läser upp meddelandet som den privata radion sänder ut via VMA-boxen.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,Sveriges Radio | 4 apr 2017 15:39
 • Hör man VMA om man lyssnar på internetradio eller strömmad radio?

  Det beror på var i utsändningskedjan som den strömmade sändningen hämtas. Sveriges Radios FM-kanaler som sänds strömmade innehåller VMA – om än med en eller ett par minuters fördröjning. Det gäller P1, P2, P3, P4 och P5.  Sveriges Radios kanaler som inte sänds i FM utan bara strömmade innehåller inte VMA.

  Källa: Sveriges Radio | 4 apr 2017 13:45
 • Vad är det för skillnad på VMA, flyglarm och beredskapslarm?

  Flyglarm är 2 sekunder signal och 2 sekunders uppehåll under 1 minut. Viktigt meddelande 7 sekunder signal och 14 sekunders uppehåll och repeteras 6 gånger. Beredskapslarm är 30 sekunder och 15 sekunders uppehåll under 5 minuter. Signalen faran över är en signal i 30 sekunder.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 30 aug 2017 13:23

Information när internet och telefonin inte fungerar

 • Vad gör jag om telefonen inte fungerar och jag måste kontakta 112?

  Vid större strömavbrott eller telefel som påverkar möjligheten att ringa 112, bör du om inget annat meddelas, bege sig till närmaste brandstation om du behöver nå 112. 

  Källa: SOS Alarm,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 10 jan 2019 12:31
 • Hur får jag information när internet går ner?

  När internet eller telefoni drabbas av större störningar informerar det svenska samhället via lokalradion, informationspunkter, flygblad och dörrknackning. Förbered dig genom att kontakta din kommun för att ta reda på hur de hanterar sådana händelser. Vid händelser som slår ut internet eller telefoni finns ofta uppkoppling i delar av det drabbade området. Under återuppbyggnaden efter en storm kan vissa områden ha internettäckning, medan andra områden saknar det. Därför fortsätter de ansvariga också att informera via internet i händelser. Framför allt sprids informationen från mun till mun.

  Via beredskapskanalen Sveriges Radio P4 får du information om händelser och störningar och VMA, Viktigt meddelande till allmänheten. Se därför till att du har tillgång till en FM-radio, antingen via bilradio, en radioapparat, eller via FM-radio i din mobiltelefon. Om telefonen fungerar kan du ringa SOS Alarm på telefonnummer 113 13 och få information om större olyckor och kriser.

  Källa: Krisinformation.se | 4 apr 2017 12:50