Frågor och svar om Krisinformation.se

Här hittar du svar på vanliga frågor om Krisinformation.se.

Så fungerar Krisinformation.se

 • Vad är Krisinformation.se?

  Krisinformation.se ger en samlad ingång till krisinformation oavsett vem som hanterar krisen. Besökaren får hjälp att hitta vidare till ansvariga myndigheter. Under en kris kan man via Krisinformation.se få en översiktlig bild av händelsen. På Krisinformation.se ges även förklarande och grundläggande information om krishantering och en beskrivning av vilka myndigheter som ansvarar för olika frågor.

  Källa: Krisinformation.se | 17 dec 2019 13:09
 • Vem ansvarar för Krisinformation.se?

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för driften och förvaltningen av Krisinformation.se, men innehållet tas fram gemensamt av berörda myndigheter.

  Källa: Krisinformation.se | 10 dec 2019 13:41
 • Hur får redaktionen informationen bekräftad?

  All information som Krisinformation.se publicerar måste ha bekräftats av ansvarig myndighet eller aktör. Vi använder inte uppgifter som enbart förekommer i medier.

  Källa: Krisinformation.se | 11 dec 2019 15:28
 • I vilka kanaler finns Krisinformation.se?

  Krisinformation.se finns som webbplats, på Facebook och på Twitter. Krisinformation.se har även en mobilapp. I appen hittar du samma nyheter som publiceras på webbplatsen men du kan välja vilket eller vilka län du vill följa. Vi har även ett konto på Instagram. Där delar vi infografik, filmer och foton med tips och råd om hur man som privatperson kan förbereda sig inför olika sorters risker.

  Källa: Krisinformation.se | 11 dec 2019 12:47

 • Hur många besökare har Krisinformation.se?

  En vanlig dag, när ingenting allvarligt händer, har webbplatsen cirka 1000 besökare. Under större händelser kan det bli betydligt mer. Ett exempel var juli 2018 under skogsbränderna då antalet besök på webbplatsen översteg en halv miljon, alltså tio gånger fler än normalt.

  Källa: Krisinformation.se | 10 dec 2019 13:07
 • Skriver ni om alla händelser och kriser?

  Vi skriver nyheter när det finns ett stort informationsbehov hos allmänheten. Några exempel på händelser som vi alltid publicerar är: VMA – viktigt meddelande till allmänheten, vädervarningar klass 2 eller 3 från SMHI och UD:s reseavrådan för resor till ett område som berör många svenskar.  Du kan läsa mer i publiceringsdokumentet. 

  Källa: Krisinformation.se | 13 dec 2019 09:42
 • Hur når Krisinformation ut med information om internet går ner i ett område?

  Sveriges Radio P4 är samhällets beredskapskanal vid information om händelser. Det är också den huvudsakliga kanal som myndigheter ofta hänvisar till om internet och/eller telefoni skulle gå ner. Kommunen har ansvar att informera dem som befinner sig i kommunen under kriser. Därför kan det vara bra att höra med kommunen om vilka rutiner de har för att informera allmänheten om de ordinarie kommunikationskanalerna skulle sluta fungera.

  Källa: Krisinformation.se | 11 dec 2019 12:27
 • Finns Krisinformation.se på andra språk än svenska?

  Krisinformation.se finns på lättläst svenska vilket innebär att fler kan ta del av informationen, både personer med lässvårigheter och människor som har begränsade kunskaper i svenska. Krisinformation.se har också en engelsk version. Vi översätter också de flesta nyheter till engelska. I övrigt hänvisar vi till översättningsverktyg på webben samt i sociala medier som Facebook och Twitter.

  Källa: Krisinformation.se | 6 dec 2019 13:34
 • Om jag inte har dator – var ska jag få min information ifrån?

  Om du har en smart telefon kan du ladda ner appen Krisinformation.se eller surfa in på krisinformation.se via webbläsaren. Om internet och/eller telefoni skulle gå ner tar du emot viktig information från Sveriges Radio P4 som är samhällets beredskapskanal vid allvarliga händelser.

  Källa: Krisinformation.se | 17 dec 2019 13:14
 • Vilken är Krisinformation.ses roll under krig och höjd beredskap?

  Samma som under fredstid. Att samla och förmedla ansvariga aktörers bekräftade information till allmänheten. 

  Källa: Krisinformation.se | 10 dec 2019 13:05

Kontakt med redaktionen och myndigheter

Om appen Krisinformation