FAQ om Krisinformation.se

Vad är Krisinformation.se?

Så fungerar Krisinformation.se

Bakgrund

 • Varför startades Krisinformation.se?

  I en statlig utredning, System för samordnad krisinformation (SOU 2003:11), konstaterades att det är svårt för allmänheten att få en samlad bild över Sveriges krishantering, dvs. vilka aktörer som kan bli involverade och har ett ansvar vid en viss typ av kris.


  ” … det är också svårt att finna övergripande information om hur man skall agera vid en sådan situation och vart man kan vända sig för att få mer information eller svar på sina frågor. De flesta myndigheter och andra aktörer använder hemsidor för att delge information. Informationen är av naturliga skäl utformad utifrån enskilda aktörers verksamhetsansvar och uppgift. Utredningen föreslår att Krisberedskapsmyndigheten får i uppdrag att i samverkan med berörda aktörer inrätta en nationell portal för krisinformation.”


  Läs hela utredningen på regeringens webbplats

  Det var utifrån detta uppdrag som Krisberedskapsmyndigheten 2004 började utveckla den portal för krisinformation som du nu besöker. Den togs i drift i april 2008.


  Portalen är utvecklad i samverkan med andra myndigheter och är en av flera kanaler för en förbättrad samordning av samhällets krisinformation.

  Källa: Krisinformation.se | 29 dec 2008 10:19
 • Vem äger Krisinformation.se?

  Krisinformation.se är en myndighetsgemensam webbportal, som sedan 1 januari 2009 drivs och förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Krisinformation.se drevs och förvaltades tidigare av Krisberedskapsmyndigheten (KBM).

  Källa: Krisinformation.se | 5 maj 2014 11:22
 • Vem ansvarar för Krisinformation.se?

  Sedan 1 januari 2009 ansvarar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för driften och förvaltningen av Krisinformation.se, men informationsinnehållet tas fram gemensamt av berörda myndigheter.

  Källa: Krisinformation.se | 5 maj 2014 11:18
 • Vilken roll har Krisinformation.se i samhällets krishantering?

  Krisinformation.se är en webbplats som riktar sig mot allmänhet och media med information om samhällets krishantering. Krisinformation.se fyller en lucka i dagens krishanteringssystem genom att erbjuda en samlad ingång till krisinformation på webben – oavsett vem som hanterar krisen. Besökaren får hjälp att hitta vidare till ansvariga myndigheter.

  Under en kris kan man via Krisinformation.se nå de berörda aktörernas webbplatser för att få information om aktuellt läge och om vad myndigheterna gör. På Krisinformation.se ges även förklarande och grundläggande information om krishantering, en beskrivning av vilka myndigheter som ansvarar för olika frågor, frågor och svar med mera.

  Källa: Krisinformation.se | 4 nov 2010 14:41

Kontakt med redaktionen och myndigheter