Om stormar och elavbrott

Här finns myndigheternas svar på vanliga frågor om stormar och oväder.

Hemberedskap och bostaden

 • Långvariga strömavbrott kan drabba din tillgång på vatten, värme, mat och kommunikation.


  Saker som kan vara bra att ha hemma inför ett strömavbrott är bland annat gasolkök med bränsle eller en annan alternativ värmekälla. För att få tillgång till viktig information via Sveriges Radio P4, använd en batteridriven radio eller vevradio, alternativt bilradion.

  Se gärna till att ha stearin- och värmeljus, tändare, ficklampa och batterier tillgängliga inför ett strömavbrott. Kontrollera regelbundet batterierna i exempelvis ficklampor, klockradio och alarmsystem så att de fungerar. Det kan också vara bra att skaffa en så kallad powerbank till datorer, surfplattor och mobiltelefoner och att se till att den är laddad om till exempel en stormvarning utfärdas.

  Dricksvattnet i kranen kan utebli vid långvariga strömavbrott. Se till att du har tillgång till vatten och livsmedel som inte kräver tillagning för några dygn.

  Fjärrvärme kan också sluta fungera vid större elavbrott. Är det kallt, så kyls trähus ut snabbare än sten- och betonghus. Det finns flera sätt att förhindra utkylning, bland annat att avdela en del av bostaden. Väljer du ett rum i söderläge får du värme från solen dagtid. Om du har en fast fungerande braskamin, eller öppen spis, välj det rummet.

  Täck för fönster med filtar för att isolera mot kylan ute. Reglera din egen kroppstemperatur med varma kläder och filtar och tänd ljus eller värmeljus om du inte har en kamin eller öppen spis som du kan elda i. Öppen eld förbrukar syre i bostaden så vädra regelbundet men kort.

  Energimyndighetens råd om elavbrott

  DinSäkerhet.ses råd kring hemberedskap

  Källa: Energimyndigheten,Energiföretagen Sverige,Vattenfall,E.ON,Ellevio,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 8 apr 2019 12:49
 • Om inomhustemperaturen sjunker under noll grader kan vattnet i element och vattenledningar frysa och ledningarna gå sönder. Du kan på egen hand behöva tömma husets vattensystem. Kontrollera vilka krav ditt försäkringsbolag ställer för att eventuell ersättning ska kunna betalas ut.

  Du kan också använda alternativa energikällor som fotogen- eller gasolkamin, alternativt kakelugn eller öppen spis om du har sådan. Behåll den värme som finns i bostaden genom att lägga extra mattor och filtar på golvet, avdela bostaden, samt att isolera fönster och dörrspringor med tejp, filtar och plast. 

  Energimyndigheten om bostäder och el- och värmeavbrott 

  DinSäkerhet.se om värme

  Källa: Energimyndigheten,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 8 apr 2019 10:39
 • Lyssna på din lokala Sveriges Radio P4-station. Om du inte har batterier till din radio kanske du har tillgång till en bilradio. Sätt din mobil i batterisparläge och använd den bara när du måste.
  Håll värmen genom att stänga dörrarna till rum som inte används. Tänd stearinljus och värmeljus, de värmer och lyser upp. Se till att du har god ventilation, vädra ofta men kort. Att tänka på god ventilation är särskilt viktigt om du eldar i eldstad/öppen spis.
  Tappa upp vatten i flaskor, kastruller eller andra behållare eftersom avbrottet kan påverka dricksvattenförsörjningen och möjligheten att spola i toaletten. Ett alternativ kan också vara att fylla petflaskor till tre fjärdedelar med vatten och frysa in. Dessa kan funka som nödvatten vid behov men också som kylklampar i kylen vid strömavbrott på sommaren. Var rädd om kylan i kyl och frys, öppna dessa så sällan som möjligt.

  Källa: Energimyndigheten | 29 mar 2019 08:45
 • Efter svåra stormar kan omfattande strömavbrott uppstå. Då vill många samtidigt veta när elen kommer tillbaka. Elnätsföretagen lägger därför mycket kraft på att göra så tillförlitliga prognoser som möjligt och att hålla dessa uppdaterade, bland annat i samarbete med SMHI och lokalradion, Sveriges Radio P4.

  Felavhjälpningsprognosen är en bedömning av hur lång tid återställningsarbetet väntas ta. Det räcker inte med att veta hur många kunder som berörs för att kunna göra en bra prognos.

  Elnätsföretagen måste också ta hänsyn till många saker, bland annat följande:

  • Vilka områden berörs och hur stora är skadorna på elnätet? Under stormen Alfrida i januari 2019 behövdes helikoptrar för att skapa en överblick över skadorna i Roslagen.
  • Om det fortfarande blåser eller snöar kraftigt kan reparationsarbete försvåras eller vara livsfarligt.
  • Vilket väder och vilka ljusförhållanden råder på platserna för reparationsarbetena? Samma arbetsmoment tar längre tid i mörker.
  • Vilken typ av kunder är det som drabbats? Finns det störningskänslig verksamhet som vattenreningsverk eller äldreboenden bland kunderna så prioriteras de.
  • Hur lång tid beräknas varje moment ta? Färre och färre kunder får tillbaka strömmen ju längre strömavbrottet varat. Längre utåt ledningen tar samma arbetsmoment lika mycket tid, men återställer strömmen för betydligt färre kunder än i början av nätet.
  • Behöver extra personal kallas in? Vanligtvis höjer elnätsföretagen beredskapen när SMHI varnar för snö, hårda vindar eller åska. Elnätsföretagen samarbetar också för att kunderna ska få tillbaka strömmen så fort som möjligt vid större störningar.
  Källa: E.ON | 2 apr 2019 14:22
 • Om många hushåll har maximal elförbrukning när elen kommer tillbaka kan elnätet överbelastas och åter slockna. Under ett pågående elavbrott, kontrollera att du har stängt av spis, strykjärn och annan utrustning som kan orsaka bränder eller annan skada. Dra ut kontakten till känslig elektronisk utrustning och koppla in dem stegvis och efter behov när elförsörjningen stabiliserats. Om bostaden stått nedkyld länge kan du också minska fuktbelastningen genom att uppvärmningen sker stegvis till den önskade temperaturen.  

  Källa: Energimyndigheten | 8 apr 2019 10:24

Trafikstörningar

 • Du hittar aktuell trafikinformation för tåg och väg på Trafikverkets webbplats. På Trafiken.nu finns trafikinformation för Stockholms- och Göteborgsområdet. För tågresor kan du också vända dig direkt till respektive tågföretag för mer information, till exempel SJ. Trafikstörningar för flyget hittar du hos flygplatsen du ska åka från och hos flygbolaget du ska flyga med. När det gäller färjetrafiken får du vända dig till respektive rederi. Du kan även få trafikinformation hos Trafikverket via Sveriges Radios P4.  

  Källa: Trafikverket,SJ,Swedavia,Sjöfartsverket | 29 mar 2019 12:21
 • Vid stormar eller ymnigt snöfall kan tågtrafik ställas in. Detta för att minska risken för resenärernas liv och hälsa och för att kunna röja spåren.

  Källa: Trafikverket,SJ | 29 mar 2019 10:06
 • Det är av säkerhetsskäl. Enligt Trafikverkets riktlinjer ska trafiken på broar stängas av vid en medelvind på 25 meter i sekunden. I så höga vindhastigheter finns det risk för att fordonen påverkas så mycket att olyckor kan inträffa.

  Källa: Trafikverket | 29 mar 2019 10:06
 • Beroende på omfattningen av de skador som en storm orsakat kan det ta olika lång tid att röja vägarna. Träd som utgör en trafikfara ska avlägsnas omedelbart eller så fort det bara är möjligt. Faller det extremt mycket träd så sker en prioritering av resurserna så att vägarna med mest trafik är de som åtgärdas först.

  Källa: Trafikverket | 29 mar 2019 10:07
 • Du har eget ansvar att vara förberedd. Vid ett större trafikstopp eller om du själv kör av vägen vid ett oväder kan det ibland dröja innan bärgningsbilen eller räddningstjänsten är på plats. Samhället i form av räddningstjänsten har ett stort ansvar för situationen i sådana lägen men du som bilist har också ett ansvar själv. Det handlar till stor del om att tänka förebyggande, genom att exempelvis klä dig varmt, ha med dig vatten, filtar och reservbränsle och att hålla sig uppdaterad via radion. Läs mer på Din säkerhet.se.
  Ibland är läget så allvarligt att Trafikverket, Räddningstjänsten eller annan myndighet uppmanar allmänheten att inte ge sig ut i onödan. Följ de uppmaningarna.

  Källa: Trafikverket,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 29 mar 2019 10:08
 • För flyget är den svåraste vädersituationen snöfall i kombination med kraftiga vindar och en temperatur omkring noll grader. Det kan antingen leda till att det blir så dåliga bromsvärden på landningsbanorna att det inte går att landa under en tid. Detta inträffar mycket sällan. Om snöröjningen av banorna tar extremt lång tid kan flygplan få cirkla runt i luften och vänta på sin tur att landa eller det får landa på en annan flygplats. Beslut om dessa kapacitetsneddragningar fattas utifrån aktuella väderprognoser och med ett par timmars framförhållning för att man ska ha så få plan som möjligt i luften. Väntan ska i stället vara på marken på avgångsflygplatsen.
  Beslut om kapacitetsneddragningar för exempelvis Stockholm Arlanda Airport tas vid flygkontrollcentralen i Stockholm. Information om trafikstörningen hittar du hos flygplatsen du ska åka från och hos flygbolaget du ska flyga med. Här hittar du svenska flygplatser.
  Stormar behöver inte innebära förseningar för flyget. Vid kraftig byig vind kan det gå att landa vid en viss tidpunkt för att fem minuter senare vara omöjligt. Det är alltid piloten som beslutar om en landning ska genomföras.

  Källa: Swedavia,Luftfartsverket | 29 mar 2019 10:09
 • Det är befälhavarna ombord på färjorna som bestämmer om färjetrafiken ska ställas in. Kontakta ditt rederi för aktuell information om avgångs- eller ankomsttider.

  Källa: Sjöfartsverket | 29 mar 2019 10:08
 • Det är viktigt att följa väderleksrapporten för sjövädret, och i händelse av stormvarning undvika att ge sig ut på sjön. Om du har båt är det viktigt att förtöja den ordentligt så att den klarar ett oväder. En drivande båt utlöser ett sjöräddningslarm, och de resurserna behövs i skarpa lägen.

  Källa: Sjöfartsverket | 29 mar 2019 10:10
 • Du som behöver hjälp till havs bör kontakta sjöräddningscentralen JRCC, Joint Rescue Coordination Centre, som drivs av Sjöfartsverket. De koordinerar alla livräddningsinsatser till sjöss. Vid nödlägen - använd alltid 112. Begär sjö- eller flygräddning.

  Du kan också kontakta någon av Kustbevakningens ledningscentraler:

  Ledningscentral Nordost. Tel: 08-57 89 76 00. E-post: lc.krn@kustbevakningen.se

  Ledningscentral Sydväst: Tel: 031-727 91 00 E-post: lc.krs@kustbevakningen.se 

  Både sjöräddningen och Kustbevakningen bevakar VHF kanal 16.

  Källa: Sjöfartsverket,Kustbevakningen | 29 mar 2019 12:21

Tillgång till information

 • På SMHI:s varningssida kan du se aktuella vädervarningar och hur allvarliga störningar på samhället som vädret kan ha. Hos SMHI hittar du även aktuell väderprognos. För lokal och regional information kan du vända dig till din kommun eller söka information på kommunens eller länsstyrelsens webbplats. Lokala myndigheters information förmedlas också av Sveriges Radio P4. Frekvenser för olika P4-stationer

  En övergripande bild av läget och information från olika berörda myndigheter finns vid allvarliga händelser på Krisinformation.se. Du kan även få och lämna information om stormen hos Sveriges nationella informationsnummer 113 13. Dit kan allmänheten ringa och få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. 

  Källa: Krisinformation.se,SMHI,Sveriges kommuner och landsting,Länsstyrelserna,SOS Alarm | 23 apr 2019 16:07
 • Kontakta ditt elnätsföretag för att få information om hur omfattande avbrottet är och hur länge det väntas pågå. På Krisinformation.se finns en lista med alla elnätsföretag samlade. Många sådana företag erbjuder driftinformation via SMS till sina kunder. 

  Om telefonin fungerar kan du också ringa 113 13 för information om händelsen. Elnätsnätsföretagen har driftinformation på sina webbplatser eller i appar. Många erbjuder sina kunder SMS-tjänster för driftstörningsinformation.

  Om möjligt, lyssna på Sveriges Radio P4 på en solcells- eller batteridriven radio eller på bilradion.

  Följande aktörer har information om du förbereder dig och hanterar ett strömavbrott:

  Källa: Energimyndigheten,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,Krisinformation.se | 29 mar 2019 15:03
 • Krisinformation.se förmedlar samhällets varningar på svenska och engelska. Engelska har vi valt för att många som inte förstår svenska kan ta till sig information på det språket. Radio Sweden (som hör till Sveriges Radio) informerar på andra språk än svenska vid allvarliga händelser.

  Källa: Krisinformation.se | 29 mar 2019 14:57
 • Vissa kommuner har förberedda planer för var de upprättar värmestugor eller trygghetspunkter som kan upprättas i skolor, församlingshem eller andra lokaler.  

  Vilken service som erbjuds i sådana kan variera, men under tidigare händelser har allmänheten på brandstationer fått möjlighet att ringa 112, få tillgång till mobilladdning eller att tappa upp dricksvatten.

  Det man kan göra som privatperson är att se till att vara förberedd för strömavbrott och värmebortfall.

  Vid låga temperaturer och allvarliga strömavbrott bör du:

  • läsa den information som Krisinformation.se, kommunen, räddningstjänsten och andra aktörer publicerar på sina webbplatser och i sociala medier,
  • följa vad Sveriges Radio P4 rapporterar,
  • ringa och fråga 113 13,
  • kontakta kommunen. 
  Källa: Krisinformation.se,Energimyndigheten,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 29 mar 2019 13:44
 • Vid större strömbrott informerar kommunen, räddningstjänsten, elnätsföretagen eller andra om hur du kan få hjälp. Då kan du lyssna på en batteridriven radio eller på radion i bilen. Den kanal som används för information till allmänheten är Sveriges Radio P4. Länk till Teracom med frekvenser för olika P4-stationer 
  Vid omfattande strömavbrott öppnar kommunerna också ofta informationspunkter och värmestugor där du kan få information, till exempel i kommunhuset. Kommunerna kan även informera via flygblad och dörrknackning. Förbered dig genom att kontakta din kommun för att ta reda på hur de hanterar sådana händelser.

  Källa: Vattenfall,E.ON,Energimyndigheten,Ellevio,Krisinformation.se | 29 mar 2019 09:50
 • Det kan dröja innan kartor över drabbade områden finns tillgängliga, till exempel under en pågående storm eller en skogsbrand. Läget kan förändras snabbt och det kan ta tid innan man har fått överblick, speciellt om större områden påverkas. Den information som går ut från ansvariga aktörer i sådana fall har ofta som syfte att skydda allmänheten. Därför måste den vara säkerställd och aktuell när den går ut.

  Källa: Krisinformation.se | 29 mar 2019 08:53
 • Både internet- och telefonitjänster behöver ström för att kunna fungera. Blir det strömavbrott påverkar det därför även dessa tjänster. Operatörernas basstationer är som regel utrustade med reservkraft, men den räcker endast under maximalt någon eller några timmar från det att strömavbrottet inträffade.

  Det varierar hur mycket reservkraft som finns beroende på operatör och plats. Så länge någon operatörs nät fungerar i området går det att nå nödnumret 112.

  Om det inte fungerar att larma, ta ut SIM-kortet ur telefonen och ring 112. Om alla operatörers nät är nere kan du behöva ta dig till en så kallad nödtelefon för att ringa 112.

  Vid större strömavbrott eller telestörningar kan kommunen erbjuda möjlighet att ringa larmsamtal på vissa ställen. På många håll i landet används brandstationer. Följ information från de lokala myndigheterna i Sveriges Radio P4.

  Källa: SOS Alarm,PTS,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 2 apr 2019 14:01

Sjukvård

Livsmedel och dricksvatten

 • Dagens samhälle är beroende av att det kommer leveranser till våra butiker varje dag. Vid ett stort och långvarigt strömavbrott blir det problem med transporterna, och då blir det snabbt tomt på hyllorna i affärerna. Därför är det bra att ha tillräckligt med mat hemma för att du och de du bor med ska kunna äta i några dygn, utan att behöva handla.
  På DinSäkerhet.se hittar du mer information om livsmedel i kris.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 29 mar 2019 14:57
 • Vid brist eller risk för brist på vatten kan kommunen ställa ut vattentankar. På vissa ställen finns förberedda tappställen där man kan hämta vatten, till exempel på brandstationer. Kommunen informerar, bland annat via Sveriges Radio P4, om var dricksvatten finns. Se till att ha med egna kärl och dunkar. Tänk på att tappa upp vatten vid risk för strömavbrott, till exempel vid vädervarningar.

  Källa: Krisinformation.se,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 29 mar 2019 10:46

Om att hjälpa till

 • Fråga dina grannar om de behöver din hjälp när saker inte fungerar som i vardagen. Många äldre, sjuka eller de med någon form av funktionsnedsättning som klarar sig bra i vanliga fall kan få det besvärligt vid kriser. Det gäller speciellt dem som normalt inte får stöd av kommunen eller vården.

  Många kan uppfatta även mindre störningar som betydligt mer skrämmande än andra. Det kan gälla de som har någon form av funktionsnedsättning, äldre, barn, sjuka eller de som inte förstår svenska.  

  Du kan förbereda dig för kriser genom att gå en utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) eller första hjälpen. Det är kunskaper som du och andra har nytta av både i vardagen och i kriser. 

  Om du vill hjälpa till i en händelse finns det flera olika alternativ att välja på. Det bästa är om du redan innan har engagerat dig i någon frivilligorganisation. 

  Du tillhör kanske redan någon organisation som till exempel scouterna, föräldraföreningen, idrottsföreningen, trossamfundet, bostadsrättsföreningen. Kan den förening du är med i bidra i en kris? 

  Du hittar information om frivilligutbildning och exempelvis frivilliga resursgrupper (FRG) på www.frivilligutbildning.se.

  Källa: Krisinformation.se | 5 jun 2019 14:58