Svar på frågor om stormar och oväder

Myndigheternas svar på vanliga frågor om stormar och oväder.

Förberedelser

 • Hur kan jag förbereda mig för stormar och oväder?

  Det är bra att vara förberedd eftersom stormar kan leda till strömavbrott, telestörningar, störningar för internet och trafikproblem. Det är bra att ha värmeljus, ficklampa, stearinljus, tändstickor, extra batterier och en batteridriven radio hemma. Det kan också vara bra att ha reservbatterier till din mobiltelefon och dator.

  Det är viktig att följa väderleksrapporten för sjövädret, och i händelse av stormvarning undvika att ge sig ut på sjön. Om du har båt är är det viktigt att förtöja den ordentligt så att den klarar ett oväder. En drivande båt utlöser nämligen ett sjöräddningslarm, och de resurserna behövs i skarpa lägen. Drivande farkoster kan också utgöra fara för sjöfarten.

  DinSäkerhet.se finns tips och råd om hur du kan förbereda dig före och hur du bör agera under stormar. Du kan även hitta samlade råd på Krisinformation.se och på Energimyndighetens webbplats samt på ditt elnätsföretags webbplats.

  Källa: Energimyndigheten,Svensk Energi,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,Sjöfartsverket,Kustbevakningen | 21 sep 2017 13:29
 • Kan jag göra något för att säkra min bostad inför stormen?

  • Ta in eller surra fast lösa föremål på uteplatser och balkonger.
  • Se också över byggnadsställningar och andra tillfälliga konstruktioner.

  Din Säkerhet.se finns tips och råd om hur du kan förbereda dig före och hur du bör agera under stormar.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 23 apr 2014 11:02

Information om vart du ska vända dig

Trafikstörningar

 • Vart vänder jag mig för information om aktuella trafikstörningar?

  Du hittar aktuell trafikinformation för tåg och väg på Trafikverkets webbplats.

  För tågresor kan du också vända dig direkt till respektive tågföretag för mer information, till exempel SJ.

  Trafikstörningar för flyget hittar du hos flygplatsen du ska åka från och hos flygbolaget du ska flyga med. Här hittar du samtliga svenska flygplatser.

  När det gäller färjetrafiken får du vända dig till respektive rederi.

  Du kan även få trafikinformation hos Trafikverket via Sveriges Radios P4. Eller på Trafiken.nu. Samlade trafiklänkar finns på Krisinformation.se – Störningar och avbrott.

  Källa: Trafikverket,SJ,Swedavia,Sjöfartsverket | 25 aug 2015 13:29
 • Varför ställs tågen in när det är dåligt väder?

  När det har snöat mycket måste Trafikverkets entreprenörer röja i spåren, ploga och rensa i växlar. Under tiden kan inga tåg gå där. Det är tät trafik på våra järnvägsspår och för att kunna snöröja måste vissa tåg ställas in så att Trafikverket får tillträde till spåren. Detta har vi förberett genom så kallade reduceringsplaner som tagits fram tillsammans med järnvägsföretagen. Det innebär att tågbolagen glesar ut i sin turlista. På så sätt kan vi i ett tidigt skede berätta vilka tåg som kommer att gå.

  I extrema fall kan Trafikverket ta beslut om att ställa in alla tåg i ett område under viss tid. Det är väldigt ovanligt, men har hänt några gånger i samband med prognoser från SMHI om mycket hårt väder (klass 3-varningar). Beslut om att ställa in tåg handlar i grunden om att värna tågresenärernas säkerhet. Vid mycket hårt väder är risken stor att tåg blir stående ute på spåren, vilket kan innebära fara för resenärernas liv och hälsa.

  Men tydliga beslut i förväg om att ställa in tåg innebär också att resenärerna vet vad som gäller och kan agera därefter. Tågbolagen tar då ansvaret för att erbjuda resenärerna ombokningar eller sätta in ersättningsbussar. Det innebär också att röjningsarbete efter en storm kan komma igång fortare.

  Källa: Trafikverket,SJ | 23 apr 2014 11:22
 • Vad finns det för beredskap för extrema snömängder på väg och järnväg?

  Trafikverket, som ansvarar för det statliga väg- och järnvägsnätet, ställer krav på att de entreprenörer som sköter vinterväghållning ska kunna tillhandahålla extra resurser. Det ser olika ut på olika håll i landet, men generellt ska entreprenören ställa upp med ytterligare plog- eller halkbekämpningsfordon vid behov. Trafikverket har också identifierat sträckor eller avsnitt som är mer kritiska på vintern. Det kan vara backar eller avsnitt där snö eller halka gör det extra besvärligt. Där finns särskilt hög beredskap med fordon för röjning eller saltning. Mer om Trafikverkets vinterberedskap.

  Källa: Trafikverket | 23 apr 2014 11:24
 • Varför stängs vissa broar för trafik vid kraftiga vindar?

  Trafikverkets riktlinjer säger att trafiken på broar stängs vid en medelvind på 25 meter i sekunden. I så höga vindhastigheter finns det risk för att fordonen påverkas så mycket av vinden att olyckor kan inträffa. När det gäller tåg finns det också rent driftsmässiga skäl att stoppa trafik vid höga vindhastigheter.

  Kontaktledningarna, som förser tågen med ström, kan hamna i svängning på grund av hårda vindstötar. Ledningen kan då hamna utanför tågets strömavtagare och fastna, vilket skulle medföra driftsstopp.

  Källa: Trafikverket | 23 apr 2014 11:25
 • Vilken krisberedskap har Trafikverket vid en storm?

  Trafikverket har beredskap dygnet runt för att hantera kriser. Krisberedskapen syftar till att kunna hantera större störningar och svåra påfrestningar på samhället i samverkan med andra aktörer. Myndigheten leder och samordnar arbetet vid större händelser på väg och järnväg. Trafikverket ska även informera allmänheten, kommuner, regioner och andra myndigheter om händelseutvecklingen. Trafikverket jobbar förebyggande för att olyckor inte ska inträffa, och övningar sker regelbundet.

  Källa: Trafikverket | 23 apr 2014 11:25
 • Vem ansvarar för snöröjning av väg och järnväg vid en snöstorm?

  Trafikverket ansvarar för snöröjning av det statliga väg- och järnvägsnätet. Här kan du läsa mer om hur Trafikverket arbetar med vinterförberedelser.

  Källa: Trafikverket | 23 apr 2014 11:26
 • Vart ska du vända dig om du behöver hjälp till havs?

  Du som behöver hjälp till havs bör kontakta sjöräddningscentralen JRCC, Joint Rescue Coordination Centre, som drivs av Sjöfartsverket. De koordinerar alla livräddningsinsatser till sjöss. Vid nödlägen - använd alltid 112. Begär sjö- eller flygräddning.

  Du kan också kontakta någon av Kustbevakningens ledningscentraler:

  Ledningscentral Nordost. Tel: 08-57 89 76 00. E-post: lc.krn@kustbevakningen.se

  Ledningscentral Sydväst: Tel: 031-727 91 00
  E-post: lc.krs@kustbevakningen.se.

  Både sjöräddningen och Kustbevakningen bevakar VHF kanal 16.

  Källa: Sjöfartsverket,Kustbevakningen | 23 apr 2014 11:30
 • Hur länge dröjer det innan vägen röjs från nedfallna träd?

  Beroende på omfattningen av de skador som en storm orsakat kan det ta olika lång tid att röja vägarna. Träd som utgör en trafikfara ska avlägsnas omedelbart eller så fort det bara är möjligt. Faller det extremt mycket träd så sker en prioritering av resurserna så att vägarna med mest trafik är de som åtgärdas först.

  Källa: Trafikverket | 23 apr 2014 11:31
 • Om jag måste bege mig ut på vägarna under en storm, vad bör jag tänka på?

  Du har eget ansvar att vara förberedd. Vid ett större trafikstopp eller om du själv kör av vägen vid ett oväder kan det ibland dröja innan bärgningsbilen eller räddningstjänsten är på plats. Samhället i form av räddningstjänsten har ett stort ansvar för situationen i sådana här lägen men du som bilist har också ett ansvar själv. Det handlar till stor del om att tänka förebyggande, genom att exempelvis klä dig varmt, ha med dig vatten, filtar och reservbränsle och att hålla sig uppdaterad via radion. Läs mer på Din säkerhet.se

  Källa: Trafikverket,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 27 sep 2017 16:06
 • Ställs färjetrafiken in vid stormar och oväder?

  Det är befälhavarna ombord på färjorna som bestämmer om färjetrafiken ska ställas in. Kontakta därför respektive rederi för aktuell information om avgångs- eller ankomsttider.

  Källa: Sjöfartsverket | 23 apr 2014 11:33
 • Hur påverkas flygtrafiken av stormar och oväder?

  För flyget är den svåraste vädersituationen snöfall i kombination med kraftiga vindar och en temperatur omkring noll grader. Det kan antingen leda till att det blir så dåliga bromsvärden på landningsbanorna att det inte går att landa under en tid. Detta inträffar mycket sällan. Om snöröjningen av banorna tar extremt lång tid kan flygplan få cirkla runt i luften och vänta på sin tur att landa eller det får landa på en annan flygplats. Beslut om dessa kapacitetsneddragningar fattas utifrån aktuella väderprognoser och med ett par timmars framförhållning för att man ska ha så få plan som möjligt i luften. Väntan ska i stället vara på marken på avgångsflygplatsen.

  Beslut om kapacitetsneddragningar för exempelvis Stockholm Arlanda Airport tas vid flygkontrollcentralen i Stockholm. Information om trafikstörningen hittar du hos flygplatsen du ska åka från och hos flygbolaget du ska flyga med. Här hittar du svenska flygplatser.

  Stormar behöver inte innebära förseningar för flyget. Vid kraftig byig vind kan det gå att landa vid en viss tidpunkt för att fem minuter senare vara omöjligt. Det är alltid piloten som beslutar om en landning ska genomföras.

  Källa: Luftfartsverket,Swedavia | 15 sep 2015 10:40

Strömavbrott

Övriga frågor