Svar på frågor om stormar och oväder

Myndigheternas svar på vanliga frågor om stormar och oväder.

Förberedelser

 • Hur kan jag förbereda mig för stormar och oväder?

  Det finns en del saker som är viktiga att ha hemma inför ett strömavbrott: Det handlar bland annat om gasolkök, batteridriven radio, stearinljus, tändstickor, ficklampa och batterier. Kontrollera regelbundet batterierna i exempelvis ficklampor, klockradio, telefonsvarare och alarmsystem så att de fungerar. Det kan också vara bra att skaffa reservbatterier till datorer, surfplattor och mobiltelefoner och att se till att de är laddade. 

  Många vattenpumpar är beroende av el för att fungera, så det är bra att tappa upp vatten i grytor och flaskor vid strömavbrott. Vid längre elavbrott kan toaletterna sluta fungera så att det inte går att spola. Med andra ord kan det behövas mycket extra vatten för toalettbesök och hygien eller att man har alternativa lösningar för toalettbehoven. Fjärrvärme kan också sluta fungera vid större elavbrott.


  DinSäkerhet.se finns tips och råd om hur du kan förbereda dig före och hur du bör agera under stormar. Du kan även hitta samlade råd på Krisinformation.se,Energimyndighete.se och på ditt elnätsföretags webbplats.

  Källa: Energimyndigheten,Svensk Energi,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,Sjöfartsverket,Kustbevakningen | 25 mar 2019 12:48
 • Kan jag göra något för att säkra min bostad inför stormen?

  • Ta in eller surra fast lösa föremål på uteplatser och balkonger.
  • Se också över byggnadsställningar och andra tillfälliga konstruktioner.

  Din Säkerhet.se finns tips och råd om hur du kan förbereda dig före och hur du bör agera under stormar.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 23 apr 2014 11:02

Information om vart du ska vända dig

Trafikstörningar

 • Vart vänder jag mig för information om aktuella trafikstörningar?

  Du hittar aktuell trafikinformation för tåg och väg på Trafikverkets webbplats.

  För tågresor kan du också vända dig direkt till respektive tågföretag för mer information, till exempel SJ.

  Trafikstörningar för flyget hittar du hos flygplatsen du ska åka från och hos flygbolaget du ska flyga med. Här hittar du samtliga svenska flygplatser.

  När det gäller färjetrafiken får du vända dig till respektive rederi.

  Du kan även få trafikinformation hos Trafikverket via Sveriges Radios P4. Eller på Trafiken.nu. Samlade trafiklänkar finns på Krisinformation.se – Störningar och avbrott.

  Källa: Trafikverket,SJ,Swedavia,Sjöfartsverket | 25 aug 2015 13:29
 • Varför ställs tågen in när det är dåligt väder?

  När det har snöat mycket måste Trafikverkets entreprenörer röja i spåren, ploga och rensa i växlar. Under tiden kan inga tåg gå där. Det är tät trafik på våra järnvägsspår och för att kunna snöröja måste vissa tåg ställas in så att Trafikverket får tillträde till spåren. Detta har vi förberett genom så kallade reduceringsplaner som tagits fram tillsammans med järnvägsföretagen. Det innebär att tågbolagen glesar ut i sin turlista. På så sätt kan vi i ett tidigt skede berätta vilka tåg som kommer att gå.

  I extrema fall kan Trafikverket ta beslut om att ställa in alla tåg i ett område under viss tid. Det är väldigt ovanligt, men har hänt några gånger i samband med prognoser från SMHI om mycket hårt väder (klass 3-varningar). Beslut om att ställa in tåg handlar i grunden om att värna tågresenärernas säkerhet. Vid mycket hårt väder är risken stor att tåg blir stående ute på spåren, vilket kan innebära fara för resenärernas liv och hälsa.

  Men tydliga beslut i förväg om att ställa in tåg innebär också att resenärerna vet vad som gäller och kan agera därefter. Tågbolagen tar då ansvaret för att erbjuda resenärerna ombokningar eller sätta in ersättningsbussar. Det innebär också att röjningsarbete efter en storm kan komma igång fortare.

  Källa: Trafikverket,SJ | 23 apr 2014 11:22
 • Vad finns det för beredskap för extrema snömängder på väg och järnväg?

  Trafikverket, som ansvarar för det statliga väg- och järnvägsnätet, ställer krav på att de entreprenörer som sköter vinterväghållning ska kunna tillhandahålla extra resurser. Det ser olika ut på olika håll i landet, men generellt ska entreprenören ställa upp med ytterligare plog- eller halkbekämpningsfordon vid behov. Trafikverket har också identifierat sträckor eller avsnitt som är mer kritiska på vintern. Det kan vara backar eller avsnitt där snö eller halka gör det extra besvärligt. Där finns särskilt hög beredskap med fordon för röjning eller saltning. Mer om Trafikverkets vinterberedskap.

  Källa: Trafikverket | 23 apr 2014 11:24
 • Varför stängs vissa broar för trafik vid kraftiga vindar?

  Trafikverkets riktlinjer säger att trafiken på broar stängs vid en medelvind på 25 meter i sekunden. I så höga vindhastigheter finns det risk för att fordonen påverkas så mycket av vinden att olyckor kan inträffa. När det gäller tåg finns det också rent driftsmässiga skäl att stoppa trafik vid höga vindhastigheter.

  Kontaktledningarna, som förser tågen med ström, kan hamna i svängning på grund av hårda vindstötar. Ledningen kan då hamna utanför tågets strömavtagare och fastna, vilket skulle medföra driftsstopp.

  Källa: Trafikverket | 23 apr 2014 11:25
 • Vilken krisberedskap har Trafikverket vid en storm?

  Trafikverket har beredskap dygnet runt för att hantera kriser. Krisberedskapen syftar till att kunna hantera större störningar och svåra påfrestningar på samhället i samverkan med andra aktörer. Myndigheten leder och samordnar arbetet vid större händelser på väg och järnväg. Trafikverket ska även informera allmänheten, kommuner, regioner och andra myndigheter om händelseutvecklingen. Trafikverket jobbar förebyggande för att olyckor inte ska inträffa, och övningar sker regelbundet.

  Källa: Trafikverket | 23 apr 2014 11:25
 • Vem ansvarar för snöröjning av väg och järnväg vid en snöstorm?

  Trafikverket ansvarar för snöröjning av det statliga väg- och järnvägsnätet. Här kan du läsa mer om hur Trafikverket arbetar med vinterförberedelser.

  Källa: Trafikverket | 23 apr 2014 11:26
 • Vart ska du vända dig om du behöver hjälp till havs?

  Du som behöver hjälp till havs bör kontakta sjöräddningscentralen JRCC, Joint Rescue Coordination Centre, som drivs av Sjöfartsverket. De koordinerar alla livräddningsinsatser till sjöss. Vid nödlägen - använd alltid 112. Begär sjö- eller flygräddning.

  Du kan också kontakta någon av Kustbevakningens ledningscentraler:

  Ledningscentral Nordost. Tel: 08-57 89 76 00. E-post: lc.krn@kustbevakningen.se

  Ledningscentral Sydväst: Tel: 031-727 91 00
  E-post: lc.krs@kustbevakningen.se.

  Både sjöräddningen och Kustbevakningen bevakar VHF kanal 16.

  Källa: Sjöfartsverket,Kustbevakningen | 23 apr 2014 11:30
 • Hur länge dröjer det innan vägen röjs från nedfallna träd?

  Beroende på omfattningen av de skador som en storm orsakat kan det ta olika lång tid att röja vägarna. Träd som utgör en trafikfara ska avlägsnas omedelbart eller så fort det bara är möjligt. Faller det extremt mycket träd så sker en prioritering av resurserna så att vägarna med mest trafik är de som åtgärdas först.

  Källa: Trafikverket | 23 apr 2014 11:31
 • Om jag måste bege mig ut på vägarna under en storm, vad bör jag tänka på?

  Du har eget ansvar att vara förberedd. Vid ett större trafikstopp eller om du själv kör av vägen vid ett oväder kan det ibland dröja innan bärgningsbilen eller räddningstjänsten är på plats. Samhället i form av räddningstjänsten har ett stort ansvar för situationen i sådana här lägen men du som bilist har också ett ansvar själv. Det handlar till stor del om att tänka förebyggande, genom att exempelvis klä dig varmt, ha med dig vatten, filtar och reservbränsle och att hålla sig uppdaterad via radion. Läs mer på Din säkerhet.se

  Källa: Trafikverket,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 27 sep 2017 16:06
 • Ställs färjetrafiken in vid stormar och oväder?

  Det är befälhavarna ombord på färjorna som bestämmer om färjetrafiken ska ställas in. Kontakta därför respektive rederi för aktuell information om avgångs- eller ankomsttider.

  Källa: Sjöfartsverket | 23 apr 2014 11:33
 • Hur påverkas flygtrafiken av stormar och oväder?

  För flyget är den svåraste vädersituationen snöfall i kombination med kraftiga vindar och en temperatur omkring noll grader. Det kan antingen leda till att det blir så dåliga bromsvärden på landningsbanorna att det inte går att landa under en tid. Detta inträffar mycket sällan. Om snöröjningen av banorna tar extremt lång tid kan flygplan få cirkla runt i luften och vänta på sin tur att landa eller det får landa på en annan flygplats. Beslut om dessa kapacitetsneddragningar fattas utifrån aktuella väderprognoser och med ett par timmars framförhållning för att man ska ha så få plan som möjligt i luften. Väntan ska i stället vara på marken på avgångsflygplatsen.

  Beslut om kapacitetsneddragningar för exempelvis Stockholm Arlanda Airport tas vid flygkontrollcentralen i Stockholm. Information om trafikstörningen hittar du hos flygplatsen du ska åka från och hos flygbolaget du ska flyga med. Här hittar du svenska flygplatser.

  Stormar behöver inte innebära förseningar för flyget. Vid kraftig byig vind kan det gå att landa vid en viss tidpunkt för att fem minuter senare vara omöjligt. Det är alltid piloten som beslutar om en landning ska genomföras.

  Källa: Luftfartsverket,Swedavia | 15 sep 2015 10:40

Strömavbrott

 • Vad ska jag göra om det blir omfattande strömavbrott?

  Kontakta ditt elnätsföretag för att få information om hur omfattande avbrottet är och hur länge det väntas pågå. Vid ett omfattande strömavbrott kan det vara svårt att komma fram på telefon. Då kan du hitta information på elnätsnätsföretagens webbplatser. Ett bra tips är också att anmäla sig till de sms - tjänster som många elnätsföretag har idag. Om möjligt, lyssna på Sveriges Radio P4 på en solcells eller batteridriven radio eller på bilradion. Följande aktörer har information om du förbereder dig och hanterar ett strömavbrott:

  • Energimyndigheten,
  • DinSäkerhet.se,
  • Krisinformation.se,
  • Civilförsvarsförbundet
  Källa: Energimyndigheten,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,Krisinformation.se | 21 sep 2017 13:32
 • Finns det värmestugor klara om det skulle behövas?

  Vissa kommuner har förberedda planer för var de upprättar värmestugor, till exempel i skolor, församlingshem eller andra lokaler. Ibland kallas de också trygghetspunkter.

  Vad som erbjuds i sådana kan variera, men under tidigare händelser har allmänheten på brandstationer fått möjlighet att ringa 112, få tillgång till mobilladdning och att tappa upp dricksvatten.

  På andra håll kan värmestugor etableras om behovet skulle uppstå.

  Det man kan göra som privatperson är att se till att vara förberedd för strömavbrott och värmebortfall. 

  Vid låga temperaturer och strömavbrott bör du:

  • läsa den information som Krisinformation.se, kommunen, räddningstjänsten och andra aktörer publicerar på sina webbplatser och i sina kanaler i sociala medier,
  • följa vad Sveriges Radio P4 rapporterar,
  • ringa och fråga 113 13,
  • eller kontakta kommunen.
  Källa: Krisinformation.se | 10 jan 2019 11:02
 • Om stormen leder till strömavbrott, var hittar jag information om det?

  Du kan hitta information om elavbrott hos ditt elnätsföretag. På Krisinformation.se finns en sammanställning av elnätsföretag i Sverige.

  Källa: Krisinformation.se | 23 apr 2014 12:39
 • Hur hittar jag information om strömavbrottet när varken telefon eller dator fungerar?

  Vid större strömbrott informerar kommunen, räddningstjänsten, elnätsföretagen eller andra om hur du kan få hjälp. Då kan det vara bra att ha tillgång till radio. Lyssna på Sveriges Radio P4. De flesta elnätsföretag lämnar löpande information till berörd lokalradiostation vid omfattande elavbrott. Om du inte har en batteridriven eller solcellsdriven radio kanske du har tillgång till en bilradio.

  Källa: Krisinformation.se,Vattenfall | 23 apr 2014 11:39
 • Hur ska jag förbereda mig på omfattande elavbrott?

  Det finns en del saker som är viktiga att ha hemma inför ett strömavbrott: Det handlar bland annat om gasolkök, batteridriven radio, stearinljus, tändstickor, ficklampa och batterier. Kontrollera regelbundet batterierna i exempelvis ficklampor, klockradio, telefonsvarare och alarmsystem så att de fungerar. Det kan också vara bra att skaffa reservbatterier till datorer, surfplattor och mobiltelefoner och att se till att de är laddade.

  Många vattenpumpar är beroende av el för att fungera, så det är bra att tappa upp vatten i grytor och flaskor vid strömavbrott. Vid längre elavbrott kan toaletterna sluta fungera så att det inte går att spola. Med andra ord kan det behövas mycket extra vatten för toalettbesök och hygien eller att man har alternativa lösningar för toalettbehoven. Fjärrvärme kan också sluta fungera vid större elavbrott.

  Källa: Energimyndigheten,Vattenfall,E.ON,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,Ellevio | 25 aug 2016 14:55
 • Strömavbrottet har lett till att hela huset är nedkylt, vart vänder jag mig för att få hjälp?

  Du ska i första hand vända dig till kommunen som ofta ordnar med värmestugor i lokaler som har reservkraft. Det har hänt vid allvarliga stormar att kommunerna upplåter lokaler som exempelvis skolor och gymnastiksalar som tillfälliga värmestugor och trygghetspunkter för dem som drabbas av strömavbrott.

  Källa: Energimyndigheten,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 23 apr 2014 11:43
 • Hur ska jag agera om jag drabbas av ett längre strömavbrott när det är kallt ute och min bostad kyls ner?

  Det finns en hel del du kan förbereda inför ett eventuellt längre strömavbrott. Här hittar du Energimyndighetens tips om hur du förbereder dig för elavbrott.

  Källa: Energimyndigheten | 27 sep 2017 16:21
 • Hur ska jag agera när strömmen kommer tillbaka?

  Om många hushåll har maximal elförbrukning när elen kommer tillbaka utsätts elnätet för överbelastning. Då kan det bli obalans i hela systemet och bli svart igen. Under avbrottet kan du stänga av värmen manuellt. När elen är tillbaka är det viktigt att man stegvis slår på värmen och annan elektrisk utrustning i sitt hem. Det går åt mer el för att höja temperaturen i ett utkylt rum än för att hålla värmen konstant i ett varmt rum. Vänta några minuter med att slå på exempelvis värmepump och elpanna. Värmen kanske är viktigast en kall vinterdag, medan kyl och frys är viktigare när det är plusgrader ute.

  Källa: Energimyndigheten | 15 sep 2015 10:07
 • Om mobiltelefoner och datorerna slutar fungera, hur får jag då information?

  Du kan få information via lokalradion. Om det är strömavbrott kan du lyssna på en batteridriven radio eller på radion i bilen. Vid omfattande strömavbrott öppnar kommunerna ofta informationspunkter och värmestugor där du kan få information, till exempel i kommunhuset. Kommunerna kan även informera via flygblad och dörrknackning. Förbered dig genom att kontakta din kommun för att ta reda på hur de hanterar sådana händelser.

  Källa: Vattenfall,E.ON,Energimyndigheten,Ellevio | 25 aug 2016 14:54
 • Vad bör jag tänka på om jag drabbas av ett längre strömavbrott?

  Lyssna på din lokala Sveriges Radio P4- station. Om du inte har batterier till din radio kanske du har tillgång till en bilradio. Sätt din mobil i batterisparläge och använd den bara när du måste.

  Håll värmen genom att stänga dörrarna till rum som inte används. Tänd stearinljus och värmeljus, de värmer och lyser upp. Se till att du har god ventilation, vädra ofta men kort. Att tänka på god ventilation är särskilt viktigt om du eldar i eldstad/öppen spis.

  Tappa upp vatten i flaskor, kastruller eller andra behållare eftersom avbrottet kan påverka dricksvattenförsörjningen och möjligheten att spola i toaletten. Ett alternativ kan också vara att fylla petflaskor till ¾ och frysa in. Dessa kan funka som nödvatten vid behov men också som kylklampar i kylen vid strömavbrott på sommaren. Var rädd om kylan i kyl och frys, öppna dessa så sällan som möjligt.

  Källa: Energimyndigheten | 23 apr 2014 11:47
 • Kommer hälso- och sjukvården att fungera vid ett större strömavbrott?

  De flesta större sjukhus har reservkraftverk och påverkas sällan märkvärt av strömavbrott.

  Källa: Energimyndigheten | 23 apr 2014 11:47

Övriga frågor

 • Fungerar min mobiltelefon när det blir strömavbrott?

  Både internet- och telefonitjänster behöver ström för att kunna fungera. Blir det strömavbrott påverkar det därför även dessa tjänster. Operatörernas basstationer är i regel utrustade med reservkraft, men den räcker endast under maximalt någon eller några timmar från det att strömavbrottet inträffade. Det varierar hur mycket reservkraft som finns beroende på operatör och plats. Så länge någon operatörs nät fungerar i området går det att nå nödnumret 112.

  Källa: PTS | 11 jan 2019 16:07
 • Vad gör jag om telefonen inte fungerar och jag måste kontakta 112?

  Vid större strömavbrott eller telefel som påverkar möjligheten att ringa 112, bör du om inget annat meddelas, bege sig till närmaste brandstation om du behöver nå 112. 

  Källa: SOS Alarm,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 10 jan 2019 12:31
 • Vad gör jag om strömavbrottet påverkar tillgången på dricksvatten?

  Vid brist eller risk för brist på vatten kan kommunen ställa ut vattentankar. På vissa ställen finns förberedda tappställen där man kan hämta vatten, till exempel på brandstationer. Kommunen informerar, bland annat via Sveriges Radio P4, om var dricksvatten finns. Se till att ha med egna kärl och dunkar. Tänk på att tappa upp vatten vid risk för strömavbrott, till exempel vid vädervarningar.

  Källa: Krisinformation.se | 7 jan 2019 15:10
 • Jag vill hjälpa till, vart vänder jag mig?

  Om du vill hjälpa till som frivillig förstärkningsresurs kan du anmäla intresse till kommunen eller om kommunen har en frivillig resursgrupp (FRG) till den som är ansvarig för FRG. En annan möjlighet är att kontakta någon av Civilförsvarsförbundets verksamhetsledare som kan lotsa vidare. Kontakter till verksamhetsledarna finns på Civilförsvarsförbundets webbplats. Tänk också på att hjälpa andra. Det finns många som klarar sig bra i vardagen men som får det besvärligt vid allvarliga samhällsstörningar. Det kan röra sig om äldre, sjuka, funktionshindrade och många andra. Fråga gärna dina grannar om de behöver hjälp.

  Källa: Krisinformation.se | 7 jan 2019 15:12
 • Vad ska jag göra om jag inte kan komma ut och handla eller om maten tar slut?

  Dagens samhälle är beroende av att det kommer leveranser till våra butiker varje dag. Vid ett stort och långvarigt strömavbrott blir det problem med transporterna, och då blir det snabbt tomt på hyllorna i affärerna. Därför är det bra att ha tillräckligt med mat hemma för att du och de du bor med ska kunna äta i några dygn, utan att behöva handla.
  På DinSäkerhet.se hittar du en inköpslista.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 25 feb 2019 15:22
 • Varför finns inga kartor över drabbade områden?

  Det kan dröja innan kartor över drabbade områden finns tillgängliga, till exempel under en pågående storm eller en skogsbrand. Läget kan förändras snabbt och det kan ta tid innan man har fått en överblick, speciellt om större områden påverkas. Den information som går ut från ansvariga aktörer i sådana fall har bland annat som syfte att skydda allmänheten. Därför måste den vara säkerställd och aktuell när den går ut.

  Källa: Krisinformation.se | 19 sep 2018 14:43