Om Viktigt meddelande till allmänheten

Här hittar du myndigheternas svar på de vanligaste frågorna om VMA.
 • VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV samt i vissa fall utomhusvarningssystemet och SMS till mobiltelefoner.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 28 jun 2017 09:43
 • Många hör av sig till Krisinformation.se med frågor om signaler och tut som de tror är Hesa Fredrik-signaler. Men det är faktiskt mycket sällan som signalen används. Om du hör ett tut som du misstänker är Hesa Fredrik så följ information via Sveriges Radio P4, Sveriges Television eller på Krisinformation.se. Tänk på att det finns många olika ljud som kan misstas för att vara en VMA-signal, bland annat vid sprängningar på byggarbetsplatser, från tåg, båtar och larm från industrier.

  Källa: Krisinformation.se | 23 jan 2018 10:34
 • Det man bör göra om man hör signalen är att gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 eller SVT. Där sänds ett meddelande om vad som har hänt eller vad som kan hända och anvisningar om vad man kan göra för att skydda sig. Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser. Du kan också följa Krisinformation.se på webben, Facebook, Twitter eller som app. Krisinformation.se förmedlar Viktigt meddelande och information om kriser från svenska myndigheter. 

  Källa: Sveriges Radio,SOS Alarm | 2 mar 2018 11:28
 • Vid utsläpp eller bränder som för med sig giftig eller ohälsosam rök rekommenderas att man går inomhus och stänger av ventilationen. Det skiljer sig åt mellan olika fastigheter hur detta går till rent praktiskt. Ventilationen går alltid att stänga av eftersom det krävs att det finns servicebrytare på ventilationsanläggningar. Skulle det mot förmodan saknas en sådan går det alltid att bryta strömmen till anläggningen. Det man kan göra själv är att låta bli att använda köksfläkt, badrumsfläkt eller motsvarande vid sådana händelser. Tänk även på att stänga alla ventilationsfönster och ventiler.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 23 jan 2018 10:26
 • Räddningschef eller räddningsledare är den som beslutar om utomhusvarningssystemet ska användas vid omedelbar fara för liv, hälsa och miljö.  

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 19 feb 2018 13:12
 • Det är kommunerna som är ansvariga för att genomföra testet och ge information om detsamma. Värt är att påpeka att kommunerna ska informera om hur invånarna i kommunen varnas utifrån de risker som finns.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 4 apr 2017 12:44
 • 1986 infördes signalen Viktigt meddelande för att få en mer civil användning av systemet till skillnad från flyglarmet.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 4 apr 2017 12:32
 • Ja, om det finns en elektroakustisk ljudsändare. Vid utbyte av ljudsändare ersätts de idag av sådana.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 4 apr 2017 12:39
 • Dels finns olika typer av anläggningar. De äldre pneumatiska anläggningarna har ett ljudtryck på 145 decibel på en meters avstånd, och de nyare elektroakustiska anläggningarna har en ljudstyrka som är 3 decibel lägre. Dels avtar ljudstyrkan med avståndet från anläggningen. Hur väl man hör en signal beror även på vindens styrka och riktning.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 4 apr 2017 13:04
 • Ja. De äldre sändarna drivs med tryckluft vilket inte kräver elektricitet. De nyare elektroakustiska sändarna fungerar även om ett längre strömavbrott inträffar. De kan drivas med reservkraft.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 5 mar 2019 14:22
 • Första gången signalen testades 1931 lär en krönikör på Dagens Nyheters Oscar Fredrik Rydqvist ha påpekat att signalen var lika hes som han själv var vid testtillfället.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 4 apr 2017 12:27
 • Det är upp till kommunen att bestämma, utifrån deras risk- och sårbarhetsanalys. Om något förändras i en kommun, som att nya områden byggs, kan de ansöka hos MSB om nya tyfoner.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 4 apr 2017 12:31

VMA som SMS och till fast telefon

 • Den som begär VMA kan begära att meddelandet går ut som SMS till mobiltelefoner i det området som omfattas av varningen. Mobiloperatörer är skyldiga att förmedla Viktigt meddelande till allmänheten via SMS om det begärs. Tre av fyra mobiloperatörer med eget nät hade i mars 2018 infört tekniken.

  Källa: SOS Alarm | 2 mar 2018 11:15
 • Ja. Systemet lokaliserar alla påslagna mobiltelefoner i området som omfattas när Viktigt meddelande utfärdas. Man behöver inte ha platstjänster på eller på annat sätt ändra inställningarna för att få meddelandet. Däremot kan bristande täckning eller bristande kapacitet hos mobiloperatören göra att man inte nås. Sms:et kommer även till dem som reser in i ett område där VMA är utfärdat så länge VMA:et är aktivt.

  Källa: SOS Alarm | 5 aug 2021 14:02
 • Uppgifterna får endast behandlas av SOS Alarm i den utsträckning och under den tid som är nödvändig för att sända VMA och ska därefter genast utplånas.

  Källa: SOS Alarm | 2 mar 2018 11:15
 • Ja. Meddelandet skickas ut som mängder av SMS så det kan uppstå köbildning. Det beror på teleoperatörernas kapacitet i området. Du kan få information om Viktigt meddelande till allmänheten och andra varningar via Krisinformation.se:s webbplats, sociala medier och app

  Källa: SOS Alarm,Krisinformation.se | 2 mar 2018 11:29
 • För närvarande kan man få besked om faran över om man fortfarande befinner sig i området när faran över meddelas, men inte om man lämnat området medan varningen var aktuell. Status mars 2018.

  Källa: SOS Alarm | 2 mar 2018 11:16
 • Den aktör som begär Viktigt meddelande till allmänheten kan begära att meddelandet också skickas ut som SMS till mobiltelefoner och som talat meddelande till fasta telefoner i området.

  Läs mer hos SOS Alarm

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,SOS Alarm | 2 mar 2018 10:29

Flyglarm och beredskapslarm

 • Det är inte flyglarmet som testas utan signalen Viktigt meddelande. Detta görs fyra gånger per år för att kontrollera att systemet fungerar och för att göra allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 4 apr 2017 12:35
 • Flyglarm är 2 sekunder signal och 2 sekunders uppehåll under 1 minut. Viktigt meddelande 7 sekunder signal och 14 sekunders uppehåll och repeteras 6 gånger. Beredskapslarm är 30 sekunder och 15 sekunders uppehåll under 5 minuter. Signalen faran över är en signal i 30 sekunder.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 30 aug 2017 13:23

Test av larmen

VMA i radio

 • Alla Sveriges Radios kanaler förmedlar Viktigt meddelande till allmänheten. Det står i de privata radiokanalernas sändningstillstånd att de ska förmedla VMA kostnadsfritt, men tyvärr är det så att detta inte alltid fungerar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har delat ut speciella boxar, så kallade VMA-boxar, som automatiskt bryter när det kommer ett VMA till den lokala privatradion för att underlätta detta. Det ska bryta även om det inte finns någon bemanning på stationerna, till exempel nattetid då det oftast endast är en dator som spelar musik. Sveriges Radios sändningsledning läser upp meddelandet som den privata radion sänder ut via VMA-boxen.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,Sveriges Radio | 4 apr 2017 15:39
 • Då testar Sveriges Radios sändningsledning utsändningen av Viktigt meddelande i radio till allmänheten. Testet sker både i Sveriges Radios kanaler och i de reklamfinansierade kanaler som sänder VMA. Samtidigt sker tester av de RDS-mottagare som alla hushåll i zonen har fått.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 4 apr 2017 11:16
 • MSB har delat ut så kallade VMA-boxar till radiokanalerna. En sådan bryter en radiosändning för samhällsviktig information, till exempel Viktigt meddelande till allmänheten.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 4 apr 2017 11:15
 • RDS betyder Radio Data System och används också bland annat i bilradion. Genom RDS kan information sändas ut tillsammans med stereoljudet i en FM-radiokanal. Alla hushåll i den inre beredskapszonen vid svenska kärnkraftverk har en särskild radiomottagare kopplad till RDS-systemet via Sveriges Radio. Dessa är kopplade till RDS-systemet via Sveriges Radio och testas klockan 19.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, alltså då tyfontesterna genomförs.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,Sveriges Radio | 4 apr 2017 11:17
 • Vi behöver göra ett test i taget eftersom vi testar olika system.

  Källa: Sveriges Radio | 4 apr 2017 11:21
 • Det beror på var i utsändningskedjan som den strömmade sändningen hämtas. Sveriges Radios FM-kanaler som sänds strömmade innehåller VMA – om än med en eller ett par minuters fördröjning. Det gäller P1, P2, P3, P4 och P5.  Sveriges Radios kanaler som inte sänds i FM utan bara strömmade innehåller inte VMA.

  Källa: Sveriges Radio | 4 apr 2017 13:45
 • Det är ingen skillnad för dig som hör VMA via radio. Skillnaden för de olika nivåerna är att de har olika prioritet hos Sveriges Radio som ska sända ut dem.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 4 apr 2017 14:35
 • Ja. Systemet lokaliserar alla påslagna mobiltelefoner i området som omfattas när Viktigt meddelande utfärdas. Man behöver inte ha platstjänster på eller på annat sätt ändra inställningarna för att få meddelandet. Däremot kan bristande täckning eller bristande kapacitet hos mobiloperatören göra att man inte nås. Sms:et kommer även till dem som reser in i ett område där VMA är utfärdat så länge VMA:et är aktivt.

  Källa: SOS Alarm | 5 aug 2021 14:02