Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Risk för vattenbrist

Uppdaterad |
Stora delar av Sverige har under föregående höst och vinter fått en mindre mängd snö och regn än normalt. Nivåerna är därför låga i sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin.

De låga vattennivåerna har lett till risk för vattenbrist i delar av landet. Östra Sverige (från Blekinge till Västernorrlands län) och de inre delarna av Götaland har varit särskilt utsatta under sommaren, med undantag för lokala variationer.

Kolla vad som gäller i din kommun

Bevattningsförbud har förekommit på vissa orter under sommaren. Ett sådant utfärdas i regel av kommunen och gäller de som har kommunalt vatten. Ett bevattningsförbud kan innebära förbud mot att fylla poolen, använda vattenslang, vattenspridare och högtryckstvätt. Det bästa är att vända sig till sin kommun för att få aktuell information om vad som gäller.

Information om dricksvatten

Information om vattenläget

Bo Thunholm, hydrogeolog på SGU, presenterar grundvattennivåerna i augusti. Foto: SGU

Nyheter