Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Risk för vattenbrist

Uppdaterad |
Stora delar av Sverige har under hösten och vintern fått en mindre mängd snö och regn än normalt. Nivåerna är därför låga i sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin.

Delar av Sverige riskerar vattenbrist i sommar. Östra Sverige (från Blekinge till Västernorrlands län) och de inre delarna av Götaland är särskilt utsatta områden, även om lokala variationer förekommer. Det innebär att du i vissa områden bör vara sparsam med vattnet.

Kolla vad som gäller i din kommun

Bevattningsförbud förekommer på vissa orter. Ett sådant utfärdas i regel av kommunen och gäller de som har kommunalt vatten. Det kan innebära förbud mot att fylla poolen, använda vattenslang, vattenspridare och högtryckstvätt. Vänd dig till kommunen för att få reda på vad som gäller i ditt område. 

Information om dricksvatten

Information om vattenläget

Nyheter