Stor risk för skogsbränder

Risken för skogsbrand är fortsatt stor i delar av Sverige. På många håll råder eldningsförbud.
Flygbild över branden i Västmanland 2014. Foto: Åke Svensson/MSB.

På grund av det varma och torra vädret har flera svårsläckta skogsbränder brutit ut, bland annat i närheten av Sala, Kristinehamn, Umeå och Nacka. 

Brandrisken kan variera från dag till dag. Vissa dygn är brandrisken extremt stor och det gäller både risken för antändning och spridning. Följ därför SMHI:s brandriskprognos

I många delar av landet råder eldningsförbud. Eldningsförbud utfärdas av kommunen eller länsstyrelsen och innebär att det är förbjudet att elda utomhus. Kontrollera alltid med räddningstjänsten eller kommunen om du är osäker på vad som gäller.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gått ut med varningar för den stora brandrisken. Senast den 8 juni med en uppmaning till allmänheten om stor försiktighet i skog och mark. Under de extremt torra förhållanden som råder så kan det räcka med en gnista, från till exempel en röjsåg eller en cigarett, för att starta en brand.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: