Om skogsbränderna

Det har varit många stora bränder i Sverige i sommar. Här hittar du myndigheternas samlade information om skogsbränder och brandrisk.
Skogsbrand strax utanför Hammarstrand i juli. Vattenbombning med hjälp av helikoptrar. Foto Mats Andersson / TT

Trots att det har regnat på många håll i landet och att temperaturerna har sjunkit kan brandrisken fortfarande vara stor lokalt. Följ de eldningsförbud som råder och gör ditt yttersta för att inte starta nya bränder. Om du orsakar en brand kan du hållas ansvarig. En liten gnista kan skapa en stor brand som snabbt kan få allvarliga konsekvenser.

Eldningsförbud gäller

På grund av risken för nya skogsbränder i Sverige råder fortfarande eldningsförbud i många kommuner i landet. Det betyder att det är förbjudet att elda och grilla utomhus. Här hittar du länsstyrelsernas information om eldningsförbud. Kontrollera alltid med räddningstjänsten eller kommunen om vad som gäller där du befinner dig. Följ det aktuella läget via SMHI:s brandriskprognos. Polisen informerar om vad du ska göra om någon bryter mot eldningsförbudet.

Farligt att vistas i brandskadad skog

Länsstyrelsen i Jämtland, Gävleborg och Dalarna har utfärdat förbud mot att vistas i brandskadade områden. Områden där det har brunnit kan vara livsfarliga att beträda. Träd kan när som helst falla omkull och dessutom kan gamla bränder blossa upp igen. 

Larma inte 112 i onödan

Tänk på att rök från skogsbränder kan sprida sig långt. Ring bara larmnumret 112 om du ser öppen eld, inte om du bara ser rök eller känner röklukt. 

Frågor om bränderna

Följ information från din kommun och Sveriges Radio P4 för att se vad som gäller lokalt. SOS Alarm uppmanar allmänheten att använda 113 13 för information om skogsbränder, inte larmnumret 112. 

Kartor över bränderna

SOS Alarm och Skogsstyrelsen har kartor över bränder som uppdateras dagligen. 

Råd om hälsa och psykosocialt stöd

Att vara med om en brand eller evakuering kan vara skrämmande. På 1177 Vårdguiden hittar du samlad hälsoinformation med anledning av bränderna.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: